missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Maart 2012

zaterdag 17 maart 2012 door G.Verbist, mafr.

Enkele teksten ter bedenking…

- Alfonso X, de Wijze
(geboren in Toledo, Spanje in 1221, overleden in Sevilla in 1284)
koning van Castilië en van Leon.

Ik ben maar de schaduw van een koning, die men vroeger Alfonso X van Castilië, de Wijze, noemde, maar de Paus en mijn eigen vazallen zetten mij af in 1282. Misschien waren mijn dromen te groot voor die eeuw ? We stonden nochtans aan de boord van een grote opleving. Ik heb het geluk gehad in mijn jeugd te zijn opgevoed in Toledo, waar de bisschop Raymundo, met zijn christelijke en joodse vertalers, me hadden ingewijd in de moslimcultuur. Ik heb de Koran en de Talmud in ’t Latijn doen vertalen. Zo ziet ge welke de meest glorierijke daad was van mijn rijk: deze van, in Murcia, samen met de moslim filosoof Mohammed Al Riqouti, de eerste school ter wereld te hebben ingericht waar tegelijker tijd christenen, joden en moslims onderricht gaven. In Sevilla, heb ik geëist dat men er zou onderwijzen in de twee cultuurtalen van mijn tijd: het Latijn en het Arabisch.

Luistert naar één van mijn liederen: “O mijn Christus, Gij die de christen kunt ontvangen, de jood, de Moor, op voorwaarde dat hun geloof op God gericht is.”

In mijn wetten, zoals in mijn gebeden, heb ik nooit vergeten dat de zogenaamde ongelovigen van hetzelfde bloed en dezelfde natuur zijn als wij. Mijn wetgevers kunnen met fierheid ons hun wetteksten lezen: “Daar de synagoge huis is waar men de naam van de Heer verheerlijkt, verbieden we dat een christen de vermetelheid zou hebben het te vernietigen, er iets uit weg te halen of er iets met geweld te nemen.” En tegenover de moslims: “Laat de Moren midden de christenen leven terwijl ze hun geloof behouden, en zij het onze niet beledigen.”

Ja, onder mijn rijk, door de inspanningen van de wijzen van onze drie godsdiensten, kon ons Spanje van de 13de eeuw heel Europa doen opleven tot een werkelijke hergeboorte: deze die kon gemaakt worden niet tegen God, maar met God.

- Ibn Arabi
(geboren in Murcia in 1165 en overleden in Damascus in 1240, theoloog, jurist, dichter, van sofistische strekking, beschouwd als de ‘zegel van de Heiligheid’)

De wetgeleerden zeggen: “Dit is verboden ! Dit is toegelaten !”. Nooit zeggen ze ons: “U is verantwoordelijk voor uzelf. Denk zelf na !” En dat terwijl de Koran ons daartoe oproept op elke bladzijde. Als men naar hen luistert, dan zouden er, tussen God en de mens, alleen maar betrekkingen van meester tot slaaf bestaan. Broeders, het geloof en de filosofie beginnen daar waar dit uitgedroogde juridisme eindigt ! De Koran zegt ons: “God zal mensen doen opstaan die Hij zal liefhebben en die Hem liefhebben”. En ook: “Als ge God liefhebt, zal God u liefhebben”.

Ik schreef in een liefdesgedicht: “Mijn ziel is in staat geworden binnen te treden in alle vormen: graswei voor de gazellen, en klooster voor de christen; tempel voor de afgoden en bedevaarder van de Ka’aba; tafels van de Thora en boek van de Koran. Mijn godsdienst is die van de liefde; welke ook de weg zij die de karavaan van de liefde neemt. Die weg is die van mijn geloof .”

(teksten uitgegeven door Ph. De Briey, Louvain-la-Neuve)
 

- Universiteit Al-Azhar, Caïro

In het ‘groen’ blad van februari melden we dat Al-Azhar een baanbrekend document over de godsdienstvrijheid publiceerde. Nu, begin maart, starten de salafisten (extremistische moslims) de strijd om Al-Azhar. Deze universiteit is één van de belangrijkste en invloedrijkste van de islamwereld. De salafisten willen het einde van de gematigde en pluralistische standpunten van de universiteit. Zij willen de statuten herschrijven en de sjeik (rector) niet langer door de professoren, maar door het Parlement te laten verkiezen. (Kerknet.7.3.12.)

- “De” islam bestaat niet, en in de Koran kun je, net als in de Bijbel, om het even wat vinden. De ene imam interpreteert de Koran zus, de andere imam zo. Zo zou je ook kunnen argumenteren dat in de Bijbel tot genocide wordt opgeroepen: God geeft de Israëlieten immers opdracht alle Kanaänieten te doden, te beginnen met de kinderen, zo staat het in Leviticus hfdst.20. Is iedere christen daarom een potentiële massamoordenaar? De vraag is niet: wat zegt de islam? Maar, wat is de praktijk van de moslim ? Ook niet wat de Koran zegt, maar wat de mensen zeggen dat de Koran zegt. (O.Roy)

- Grootste kerk van de Perzische Golf ingewijd

De anglikaanse kerk in de stad Al Jazeera al Hamra (in de Verenigde Arabische Emiraten) is door bisschop Michaël Lewis ingewijd. De kerk biedt plaats aan 2000 gelovigen. De bisschop bestempelde de opening als een belangrijk teken van hoop voor de hele christelijke gemeenschap in de regio. Ook andere christelijke geloofsgemeenschappen zijn er welkom om gebedsdiensten en eucharistievieringen te houden. (Kerknet. 13.03.12)

- Wereldwijd zijn er 1,196 miljard katholieken (bijna 1,2) of ruim 17,5% van de wereldbevolking. (Annuario Pontificio – Kerknet 11.03.12)

- Aanslag op Cheikh Abdullah Dahdouh te Brussel.

Hij was het boegbeeld van de sjiitische moslimgemeenschap van België. Een joviale, open-minded imam die zijn moskee openstelde voor iedereen. “Hij bracht de wereld binnen in de Reda-moskee” Priester Jan Claes: “Toen ik een paar jaar geleden werd gevraagd om te spreken in de moskee, viel me op dat dat in het Engels mocht.” De mensen spraken alle talen door elkaar. Die brede kijk op de samenleving was kenmerkend voor de imam en zijn moskee. Je kon met hem over alles discusiëren. (De Standaard. 14.03.12.)

De aanslag op de Cheikh werd vanuit alle hoeken veroordeeld. Priester Jan en zijn collegas veroordeelden vanuit de katholieke gemeenschap van Kuregem deze laffe en mensonwaardige daad.

G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 136 / 717409

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License