missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Burkina Faso

Eeuwfeest van de eerste aankomst van de
‘Witte Zusters’ te Ouagadougou

Band 2012/1
donderdag 29 maart 2012 door Webmaster
3 december 1912 – 17 december 2011


Op Zaterdagmorgen 17 december 2011 scheen de reeds hete zon te Ouagadougou op een massa volk aan de kathedraal van O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis. Een aangrijpende processie zou de eerste aankomst van de Zusters Missionarissen van O.L.V. van Afrika gaan uitbeelden, en tijdens de Eucharistieviering, die volgde op deze memorabele optocht, legde Zuster Valérie Kabore haar eeuwige geloften af in de Congregatie van de Witte Zusters.

Mgr. Séraphin Rouamba, aartsbisschop van Koupela en voorzitter van de bisschoppenconferentie van Burkina-Niger, verwelkomde acht zusters, die kranig zaten op evenveel paarden, door een dichte menigte begeleid.

Deze enscenering van de eerste aankomst van de Zusters Missionarissen van O.L.V. van Afrika, in het land, hielp de gelovige menigte de heroïsche tijden van de pioniers van de evangelisatie in Burkina-Faso begrijpen.

Zuster Monique Bonami, die lange jaren werkzaam was in Burkina Faso, en nu teruggekomen voor de gelegenheid, vertelde ons: “De eerste karavaan bestond uit acht Zusters: vier van hen gingen verder naar Koupela, en vier bleven hier ter plaatse. De dochters van Kardinaal Lavigerie hadden toen al 900 kilometer achter de rug, vanuit Bamako en Ségou in Mali. Die afstand hadden ze afgelegd deels per trein, deels op een paardenwagen, deels te voet, om dan hun lange safari te paard te beëindigen. Ze bereikten Ouagadougou op 3 december 1912, nabij het hof van koning Baloum Naaba. Daar werden ze door de inlandse overheden verwelkomd. Vervolgens begaven de zusters zich naar de kathedraal, waar ze werden opgewacht door de bisschop en een enorme menigte.


Het is Mgr. Lemaître, bisschop van de Sahara-Soedan, die een schriftelijke aanvraag had gedaan aan de oversten van de Witte Zusters om zusters te sturen naar het land van de Mossi. Diezelfde brief werd hardop voorgelezen tijdens deze processie in het Frans en in de Moore-taal.

Met deze historische paardenstoet en de daaropvolgende Eucharistieviering hebben de Zusters van O.L.V. van Afrika officieel de feestelijkheden van hun honderdjarige tegenwoordigheid in Burkina-Faso ingezet. Drie Generale Oversten omringden Zuster Bijundi Bashige, de huidige Regionale Overste van de Witte Zusters.

Dat waren de Oversten van de drie lokale Congregaties, gesticht door de Witte Zusters. Die religieuze Congregaties tellen nu in totaal ongeveer 800 religieuzen, een echt leger van apostelen in dienst van de Kerk in Burkina-Faso.

Deze viering was een werkelijke dankbetuiging voor al het missiewerk verricht door de Witte Zusters ten voordele van de Katholieke Kerk in Burkina Faso gedurende honderd jaar: roepingenpastoraal, onderwijs, integrale ontwikkeling van de vrouwen en de meisjes en gezondheidszorg en hulpbetoon aan mensen onder alle andere mogelijke vormen, zelfs opkomen voor hun rechten en volwaardige behandeling.

Tegen de avond kwam Mgr Philippe Ouedraogo terug van Koudougou, waar hij de nieuwe plaatselijke bisschop had geïnstalleerd. Hij hield er aan nog een laattijdig bezoek te brengen aan de Witte Zusters bij de viering van hun 100-jarig apostolaat in dit hoekje van Afrika. Hij drukte met grote lof zijn dank uit in naam van de hele Kerkfamilie van Burkina Faso voor hun honderdjarige aanwezigheid en hun vruchtbaar werk.

Uiteindelijk moeten we nog vermelden dat de President van Burkina-Faso, Blaise Compaore, uit dank de Zusters vereerd heeft met het ereteken van de Nationale Verdienste.

Eeuwige geloften van zuster Valérie Kabore (W.Z.)

De witte zusters hielpen bij de stichting van de congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis in 1934 en van de Zusters van de Aankondiging in 1948; uiteindelijk hielpen zij in 1972 bij het oprichten van de Congregatie van de Zusters van O.L.V. van het Meer.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 303 / 882976

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Burkina Faso   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License