missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Geestelijke bladzijde

Gelieve geduld te hebben !

RELAIS PB MAGHREB – Mei 2012
donderdag 3 mei 2012 door D.F. (Vertaling), Webmaster
  Gelieve geduld te hebben !

[bleu marine]Mgr. Claude Rault wp[/bleu marine]

[bleu marine]Bisschop van Laghouat- Ghardaïa
(Zuid Algerije)[/bleu marine]

“Gelieve geduld te hebben…”

Elke morgen, bij het opendoen van mijn computer, is dat de eerste boodschap van de dag die ik tot me richt, om me zo reeds tot geduld aan te zetten. In ’t begin, ontving ik die met een zekere ergernis, en dan heb ik tot mezelf gezegd dat dit de gelegenheid kon zijn van een korte bezinnende pauze vooraleer me in het werk te storten! Het is waar… het geduld heeft de neiging zich te verwijderen van onze dagelijkse horizon, wij verlangen zo fel naar het onmiddellijke en de huidige communicatiemiddelen maken ons daaraan gewend. En nochtans heeft ons bestaan een innige band met die “heilige deugd”. Sinds de big-bang van 13 miljard 700 miljoen jaren geleden, het verschijnen van het leven 3 miljard en half jaren geleden, het eerste stamelen van onze mensheid 300.000 jaren geleden… wat een tijdperk van geduld om tot bij ons te komen ! God heeft zoveel ‘geologisch’ geduld, om een uitdrukking te gebruiken die ikzelf niet heb uitgevonden.

“Gelieve geduld te hebben…”

We doen het in de wachtfiles van de administratie, die soms omgevormd worden tot dolhoven waarin onze stappen en onze dossiers verloren lopen. Dat kan de gelegenheid zijn om relaties te scheppen, gesprekken aan te knopen, nieuwe betrekkingen te maken wanneer we dat wachten tot profijt kunnen brengen. De stappen voor een verzending die geblokkeerd was bij de douane hebben me toegelaten verantwoordelijken van de dienst te ontmoeten die bijna mijn vrienden zijn geworden ! In de lange wachtfiles, gebeurt het ook dat we vrienden terugvinden die we uit het oog verloren waren.

“Gelieve geduld te hebben…”

Dat is een dringende uitnodiging die ons komt van de apostel Paulus, een aanbeveling die hij richtte aan de eerste christenen in hun wederzijdse verhouding: “In alle nederigheid, zachtheid en geduld, verdraag elkaar met broederlijke liefde…” [mauve fonce](Ef. 4, 2)[/mauve fonce]. Het is ook op deze wijze dat hij de ware dienaars van God kenmerkt : “Wij beschouwen ons in alles als dienaars van God… door de zuiverheid, door de kennis, door het geduld…” [mauve fonce](2 Kor. 6, 6)[/mauve fonce]. Wat dan zeggen van de parabels die ons van het leven spreken: het graantje dat ontkiemt, de gist die het deeg doet rijzen, de oogst die zich aankondigt… Het geduld is een constante manier om de tijd te meten van het Rijk Gods ! We zouden de voorbeelden kunnen vermenigvuldigen.

“Gelieve geduld te hebben…”

We zijn in een religieuze en culturele moslimcontext waar deze deugd een unieke plaats inneemt. Is “De Geduldige” niet één van de 99 namen van God ? Een vriend vertelde me deze anekdote die toegeschreven wordt aan de Profeet van de Islam. Een gelovige sprak hem aan en vroeg hem welke de drie grootste deugden zijn die een moslim verplicht is in praktijk te brengen. En de Profeet antwoordde : “De eerste, dat is het geduld, de tweede, dat is het geduld en de derde,… dat is het geduld”. Wordt, in dezelfde zin, niet gezegd : “Het geduld is de sleutel van het Paradijs” ? Wel, deze is in onze handen !

“Gelieve geduld te hebben…”

Ons geduld wordt sterk en met aandrang gevraagd in de huidige periode voor de vernieuwing van onze gemeenschappen. Het is waar, de onzekerheid zweeft tegenwoordig over de toekomst van enkele van deze en er werden al beslissingen genomen voor een terugtrekken op min of meer korte termijn. We staan hier aan de voet van de muur van de Hoop ! Een gemeenschap die vertrekt, zonder dat een andere voor de overname zorgt, betekent het wegvagen van elke christelijke aanwezigheid op die plaats ! Ge hebt al gehoord dat ik deze vaststelling maakte… De congregaties zijn medeverantwoordelijk voor de missie, en ik ben hen dankbaar dat ook zij de zorg dragen voor de “trans-missie”. Ik aarzel niet te herhalen : deze missie staat niet ingeschreven in een drang naar verovering, maar in het verlangen van een broederlijke aanwezigheid waar wij, christenen en moslims, samen het vandaag van God te beleven hebben.
De hartelijke verbondenheid die ons gegeven wordt te beleven kan alleen maar een weerklank hebben op de moslim-christelijke betrekkingen, die op dit moment op de proef worden gesteld. Wij moeten getuigen dat deze niet enkel mogelijk is, maar dat ze ook werkelijk bestaat !

“Gelieve geduld te hebben…”

Er komt nog een ander woord tevoorschijn op mijn computer : “[vert]Welkom ![/vert]” Is dat niet de vrucht van het geduld ? Een visa waarop lang werd gewacht is aangekomen, wat zal toelaten een nieuwe gemeenschap op weg te zetten. Een gevraagde congregatie heeft de oproep met een “Ja” beantwoord. Ook een priester zet die stap…

[vert] “Dat niets u angstig maakt, dat niets u schrik aanjaagt, alles gaat voorbij, God verandert niet. Het geduld triomfeert over alles, degene die God bezit ontbreekt niets, God volstaat !”. [/vert] (Teresa van Avila)

 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 225 / 1124990

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License