missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Juni 2012

Bijvoegsel Nuntiuncula nr. 673
dinsdag 12 juni 2012 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

- Nieuwe voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk van België

Verkozen op 12 mei 2012 door de synodale vergadering, volgt de pastor Steven Fuite Guy Liagre op, die naar Genève gaat vertrekken om er te werken als algemeen secretaris van de Conferentie van de Europese Kerken (KEK). Steven Fuite is geboren te Zwolle (Nederland). Hij is belast geweest met de parochies van Mechelen en Brussel. Hij is zich ervan bewust dat hem grote uitdagingen te wachten staan.

(Cathobel. 18/05/12)
 

- Een panorthodox Concilie

Het zou moeten plaats vinden eind 2012. Dit zou de orthodoxe Kerk, met haar 200 miljoen gelovigen, moeten toelaten haar aanwezigheid in de wereld opnieuw te bevestigen. Er zal daar gesproken worden over het canoniek statuut van de diaspora (in het Westen, in Amerika), en van het hoogste gezag van het Patriarchaat van Constantinopel, van de hiërarchie van de Patriarchaten.

De dialoog met de katholieke Kerk werd onderbroken in 2000 ten gevolge van het probleem van het uniatisme en van het proselitisme opgeworpen door het patriarchaat van Moskou. De betrekkingen tussen Johannes-Paulus II en Alexis II waren niet van de beste. Maar, in april 2005, heeft Benedictus XVI de dialoog weer op gang kunnen brengen. De huidige patriarch Kirill kende de kardinaal Ratzinger.

Vandaag, zo legt de kardinaal Kurt Koch (van de pontificale Raad voor het oecumenisme) uit : “botst men aan tegen de kwestie van het hoogste gezag van de paus”. “In 2007, in de gemengde commissie, samengekomen in Ravenna, ging men op weg naar een akkoord… maar in 2011, heeft de patriarch van Moskou (Kirill) gezegd dat hij het document van Ravenna nooit zou aanvaarden”.

Laten we dus wachten op het panorthodox Concilie.

(Cathobel 19/5/12)
 

- Canada : Bedreigingen rond de godsdienstvrijheid

De bisschoppenconferentie van Canada heeft, op 14 mei 2012, een pastorale brief uitgegeven over de gewetens- en godsdienstvrijheid . Deze dringende oproep drukt de bezorgdheid uit in verband met het “agressieve relativisme” dat vandaag de godsdienst dreigt terug te dringen tot de private sfeer. Nooit zal het meer noodzakelijk geweest zijn voor de geëngageerde christenen om publiek te handelen en tussen te komen in de sfeer van hun professioneel leven”.

(Cathobel 15/05/12)
 

- “De zonde is niet voorbehouden aan al-Qaïda” (kardinaal Barbarin, Lyon)

Anders Breivik in Oslo, en Mohamed Merah in Toulouse… radelozen, verloren kinderen, afgescheepten. Geen militanten, neen ! De moordenaar van Oslo en de moordenaar van Toulouse, broeders van spektakels, van bloed. Zij hebben hun mislukking in de haat gesublimeerd.

Elke dag, waar ook wij ons bevinden, hangt ons leven af van de vrijheid van iemand anders die zich soms in geweld kan omvormen, zo zegt kardinaal Barbarin, en zelfs in waanzin… de zonde is niet voorbehouden aan de leden van al-Quaïda. Het geweld woont in het hart van alle mensen, en we zien hoe moeilijk het is om dit in ons aan banden te leggen, soms.

Tegenwoordig, moeten wij, christenen, joden en moslims, getuigenis afleggen van wat het hart van ons geloof uitmaakt : de barmhartigheid van God die de bron is van vrede voor de wereld.

Dat woord is aanwezig in de Bijbel en in de Koran.

  • De joden weten dat zij een uitverkoren volk zijn om te getuigen van de barmhartigheid van God tegenover de naties.
  • De moslims noemen God “de Gans barmhartige, de Zeer barmhartige”.
  • En wij, christenen, wij horen hoe de Maagd Maria het uitroept in haar Magnificat: “Zijn barmhartigheid gaat van geslacht tot geslacht”, wat heel de Bijbel samenvat in enkele woorden!

De mens is niet op aarde om te haten, maar om lief te hebben” zegt de rector van de moskee van Villeurbanne (Frankrijk). “Moslims bevestigen met kracht dat er geen enkele misdaad kan bedreven worden in naam van God” zegt ons de kardinaal. Dus, “ik verkies dat wij de woorden van de moslims relayeren, bevestigt Barbarin, die zich van dat gevaar bewust zijn en die met kracht bevestigen dat geen enkele misdaad kan bedreven worden in naam van God. Verschillenden klagen het geweld aan van sommige preken in hun moskeeën en doen een oproep tot de politieke verantwoordelijken om ervan verlost te worden”.

(La Vie – 29/03/12)
 

- MOSLIMS in BELGIÊ

Waarom laten de intellectuele reformistische moslims zo weinig van zich horen ? Misschien dat de religieuze en pratikerende moslims zich vragen stellen over de werkelijkheid van hun gemeenschap, complex, aarzelend, dubbelzinnig. De niet-moslims en de media zullen zich ook vragen moeten stellen over hun posities en hun evidenties.

(Le Soir – 19/04/12)
 

De socioloog Jan Hertogen heeft een schatting gemaakt van het aantal moslims die er actueel zijn in België. Zijn studie toont wel de verscheidenheid aan tussen de streken. Zij heeft rekening gehouden met de lopende secularisatie. “Tussen de burgers van moslimafkomst zijn er vandaag agnostieken en goddelozen” zo doet professor Felice Dassetto ons opmerken.

BEVOLKING MOSLIMS % van de totale bevolking
HET KONINKRIJK 10 791 275 623 780 5, 8 %
Regio Brussel 1 071 071 235 800 22 %
Regio Vlaanderen 6 228 019 246 657 4 %
Regio Wallonië 3 492 185 141 323 4 %
G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 297 / 965761

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License