missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Laten we de ketens breken !

125ste verjaardag van de campagne tegen de slavernij
zondag 24 juni 2012 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Missionarissen van Afrika
Via Aurelia 269
C.P. 9078
00100 Roma, ITALIA
Zusters Missionarissen
van O.L. Vrouw van Afrika
Viale Trenta Aprile 15
00153 Roma, ITALIA

Rome, 14 juni 2012


Prot. 12 1100 (V)

125ste verjaardag van de campagne tegen de slavernij - MSOLA & M.Afr.

Beste zusters, beste broeders,

Vrede en vreugde aan u allen die deel uitmaken van de Lavigerie-familie: de Zusters Missionarissen van O.L.Vrouw van Afrika, de Missionarissen van Afrika, de geassocieerde leden, de novicen, de postulanten, de kandidaten, de vrienden en weldoeners van beide instituten.

We groeten u, waar ook ge u bevindt, gij die werkt aan de vrijheid van onze broeders en zusters in menselijkheid, die u met ijver inzet voor de mensheid en die het ook toont door uw daden. Het is met u allen dat we dit jaar van de viering van de 125ste verjaardag van de campagne tegen de slavernij willen beginnen, die gevoerd werd door kardinaal Charles Martial Lavigerie, onze stichter. Met de aanmoediging en de zegen van Paus Leo XIII, voegde hij zich bij de wereldcampagne voor het afschaffen van de slavenhandel in het algemeen, en in Afrika in het bijzonder.

In 1888, beperkte kardinaal Lavigerie zijn gehoorverlening en zijn oproep niet tot de christenen en de gelovigen, maar hij breidde deze uit tot elke persoon van goede wil: “De slavernij zoals die bedreven wordt in Afrika, is, inderdaad, niet alleen tegengesteld aan het Evangelie, maar is ook in tegenstrijd met de het natuurrecht… Welnu, de wetten van de natuur staan niet alleen in betrekking met de christenen, maar zij interesseren al de mensen. Daarom doe ik een beroep op allen, zonder onderscheid van nationaliteiten, noch van partijen, noch van religieuze belijdenissen. Ik richt me niet enkel tot het geloof, ik richt me tot de rede, tot de rechtvaardigheid, tot het respect, tot de liefde voor de vrijheid.”[mauve fonce] (In de Gesù kerk, Rome, 23 december 1888)[/mauve fonce].

Het is daarom dat we dit jaar van viering willen beleven samen met de leden van onze lokale Kerken, met andere christelijke Kerken evenals met personen van andere culturen en godsdiensten. Voor ons allen, blijven de woorden van kardinaal Lavigerie weerklinken en een bron van inspiratie zijn :

Ik ben een mens en niets menselijks is me vreemd… Ik ben een mens, de ongerechtigheid tegenover andere mensen maakt mijn hart opstandig. Ik ben een mens, de verdrukking verontwaardigt mijn natuur… Ik ben een mens en wat ik zou willen dat men zou doen om mij de waardigheid, de eer, de heilige familiebanden te geven, dat men dat ook zou doen om aan de kinderen van dit ongelukkige ras de familie, de eer, de vrijheid terug te geven.

[mauve fonce](Lavigerie, in de Gesú kerk, Rome, 23 december 1888).[/mauve fonce].

Deze campagne leidde kardinaal Lavigerie naar vele Europese steden met de bedoeling een voldoende bewustzijn op te wekken om de verschillende vormen van slavernij te ontwortelen. De leuze van deze campagne werd gehaald uit zijn uiteenzetting in de Gesù kerk in Rome: “Ik ben een mens, en niets menselijks is me vreemd.

Het is dus passend dit jaar van viering officieel te openen in de Gesú Kerk in Rome op 11 november 2012, op de feestdag van de Heilige Martinus van Tours, een missionaris bisschop die zeer bewonderd werd door kardinaal Lavigerie. De slotceremonie zal plaats vinden in Ouagadougou, in Burkina Faso, op 8 september 2013. Waarom in Burkina Faso ? Afrika heeft veel geleden onder de slavenhandel. De campagne tegen de slavernij van kardinaal Lavigerie steunde op het werk van de missionarissen van Afrika die naar hem gedetailleerde rapporten stuurden over wat er gebeurde. Zij deden ook al wat zij konden om slaven te bevrijden en om de lokale gezagsdragers te beïnvloeden. De 8ste september is het feest van de geboorte van Onze Lieve Vrouw en, ook, het ontstaan van de Zusters Missionarissen van O.L. Vrouw van Afrika in 1869. Deze geboorte vieren, is een nieuw leven vieren. We willen niet dat deze viering alleen maar een herdenking zou zijn zonder meer, met een voorbijgaande weerslag op onze levens. Voor de Missionarissen van Afrika, zal de slotviering samenvallen met hun algemene Raad die plaats zal hebben in Ouagadougou.

De twee Afrikaanse Synode en de algemene Kapittels van onze beide Instituten hebben de belangrijkheid onderstreept te werken voor de rechtvaardigheid, de vrede en het behoud van de schepping, waar ook wij ons bevinden en wat wij doen. We willen dit jaar van viering gebruiken om een grote sensibilisatie te brengen voor de actuele vormen van slavernij. Er zullen documenten gestuurd worden om ons te helpen na te denken over onderwerpen zoals de rechten van de mens in Afrika, de armoede, het “opscharrelen” van de gronden, de trafiek van mensen en de kinderarbeid. Weten wat er zoal overkomt aan onze broers en zusters in menselijkheid brengt er ons toe verontwaardigd te zijn en ons van ganser harte in te zetten met al degenen die zouden willen dat kardinaal Lavigerie blijft roepen: “Ik ben een mens, en niets menselijks is me vreemd”.

Gedurende gans dit jaar, nodigen we u uit creatief te zijn door vieringen en overwegingen en door enkele concrete acties te organiseren om actuele onrechtvaardige systemen te bestrijden.

Onze actie kan de vorm aannemen van een pleidooi of van een inzet in het dagelijks leven om slavernij en lijden van allerlei aard weg te werken. Deze heeft er ook nood aan de vorm van het gebed aan te nemen. We hebben er nood aan “de hemel te bestormen” zoals kardinaal Lavigerie dit deed in zijn smeekgebed aan Onze Lieve Vrouw van Afrika: “Maria, we hebben u hier uitgeroepen als Koningin van Afrika, vijfentwintig jaar geleden, en Afrika heeft op uw bescherming gerekend. Wat hebt ge ervoor gedaan ? En hoe lijdt gij nog voor dergelijke gruwelijkheden ? Zijt gij dan alleen maar Koningin om over lijken te heersen ? Zijt gij dan alleen maar Moeder om uw kinderen te vergeten ? Daar moet een einde aan komen !” [mauve fonce](Algiers, 2 februari 1889).[/mauve fonce]

Moge deze viering een dankzegging zijn voor het nieuwe leven voortgebracht door de antislavernij campagne van kardinaal Lavigerie ! Moge deze herdenking het ontstaan geven aan nieuwe inspanningen om al de actuele vormen van slavernij te ontwortelen ! Mogen de ondernomen acties, samen met andere personen die hetzelfde doel nastreven, ons op weg zetten naar een wereld waar de waardigheid van elkeen gerespecteerd wordt ! Mogen we de dag verhaasten die de universele liefde van God voor de wereld en voor heel de kosmos een werkelijkheid zal zien worden, doorleefd door elkeen !

P. Richard K. Baawobr, M.Afr
Algemene Overste
  Zr. Carmen Sammut, MSOLA
Algemene Overste

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 292 / 1159537

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License