missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
FAMILIENIEUWS

Ik heb mijn vreugde gevonden in het leven van de anderen

Overdenkingen bij een samenkomst
zaterdag 1 september 2012 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Graag zou Ik jullie, heel eenvoudig, mijn gevoelens willen meedelen die ik ervaren heb bij onze laatste samenkomst van de Witte Paters van België.
Er is, natuurlijk, de vreugde van het weerzien, van de ontmoetingen en de uitwisselingen. Maar er is nog iets meer : een fierheid en een grote vreugde die groeit als de confraters, aan wie gevraagd wordt het woord te nemen, hun getuigenis geven.

In eenvoudige woorden, hebben ze ons gezegd hoe ze hun zending beleefden daar waar de Heer, door bemiddeling van de Sociëteit, hen geplaatst had. Naar mate ik hen hoorde, voelde ik in mezelf een gevoel van vreugde en zelfs van fierheid groeien. Ze vertelden eenvoudig wat ze beleefd hadden, met wie ze in nauwe levensverbondenheid waren getreden. Ik was blij omdat dit me uiteindelijk de indruk gaf dat alles me toebehoorde door het feit dat ik Witte Pater was zoals zij.

Getuigenissen die kwamen uit Mali, uit Tunesië, uit Burkina Faso, uit Jerusalem, uit Malawi, uit Rwanda en uit de D.R. Kongo, maar ook van de Algemene Raad en van het Secretariaat voor de eerste Vorming. Welke rijkdom, welke inzet, en ik kan er niet aan weerstaan u enkele staaltjes door te geven van wat me gegeven werd te ontvangen.  
Eén die meedeelt...

Er is die informatie geweest, gegeven door de eerste Algemene Assistent van de Sociëteit, over wat onze verantwoordelijken ondernamen om onze missionaris Sociëteit te doen leven. Er is één ding dat me getroffen heeft : de zorg voor de personen binnen het kader van een algemene oriëntatie die duidelijk bepaald werd door het algemeen Kapittel van 2010. Werkelijk, door naar die inlichtingen te luisteren, was ik fier te behoren tot deze Sociëteit van Missionarissen van Afrika, waar de liefde voor de Afrikanen concrete uitdrukkingen vindt en waarin onze Afrikaanse confraters steeds een grotere plaats innemen.

Eén die met ons viert...
  Ter aanvulling van al die inlichtingen, was er ook een mededeling van de Secretaris van de eerste Vorming die ons gezegd heeft hoeveel de Sociëteit investeerde in het vormingsproces van al de kandidaten voor het missionaire leven. Degelijk werk, ik kan het u verzekeren, en ik zal daaruit besluiten dat de Sociëteit haar verantwoordelijkheden ernstig neemt en dan ook van elke kandidaat verwacht dat deze daaraan beantwoordt door een totale en oprechte inzet.

Ik erken dat ik werkelijk ontzet was door de inlichtingen die gegeven werden door een confrater van Mali die een tip van de sluier heeft opgelicht over de rituele moorden die gepleegd worden door maraboe’s zonder scrupules en die kinderen opofferen. Ik dacht terug aan die oude film van de verzameling Afrika Films, ‘Devils fight back’ (De weerwraak van de duivels).

Een jonge confrater uit Burkina Faso heeft ons eenvoudig verteld hoe hij, van pionier die hij geweest was in de milities van Thomas Sankara, nu missionaris van Afrika was geworden in de bossen van Maniema in de D.R. Kongo.

De diaporama van een Ghanese confrater, die nu missionaris is in Tunesië, heeft me concreet de heerlijkheden laten aanvoelen van de Missie in een Islamwereld. Hij is heel sympathiek geworden in de wereld van de Tunesische jongeren, en dit in het verlengde van de traditie die ingeluid werd door zijn voorgangers, die een heel netwerk van vriendschappen en van wederzijdse erkentelijkheid hadden geweven.

 
Eén die aandachtig luistert...

Nog een andere confrater, met een lange ervaring van de oecumenische dialoog, heeft ons ingelicht over de vooruitgang en de remmingen van deze dialoog gewild door Kardinaal Lavigerie die het ‘Maison Sainte Anne’ gesticht heeft als een open deur naar heel de wereld van de Orthodoxie. Geduldig en zelfs moeizaam werk, in dienst van het gebed van Christus voor de eenheid van alle mannen en vrouwen die in Hem geloven.

Een confrater van 90 jaar, die binnenkort weer naar Rwanda gaat vertrekken, heeft ons zijn rustige zekerheid meegedeeld dat een discrete missionaire aanwezigheid nog haar volle betekenis had vandaag in een moeilijke context vol hindernissen.

Vol van een fysische en apostolische levendigheid, hebben twee confraters ons verteld over de diensten die ze geroepen worden te verlenen de ene bij de catechetische vorming in Lubumbashi en de andere bij onze jonge Witte Pater bisschop, Mgr. Willy Ngumbi in Kindu (D.R. Kongo).

We hebben ook mogen genieten van een opmerkelijke synthese van de fundamenten en de diensten die de oude provincie Europa nog kan verlenen, die ongeveer 630 confraters telt.

Drie confraters, de ene actief in Oeganda, een andere in Malawi en een derde in Nairobi (Kenia), hebben ons gesproken van hun apostolisch werk bij de universiteitsstudenten van Mbarara in Oeganda, of bij de kandidaat-missionarissen die in vorming zijn hetzij in Kenia, hetzij in Malawi.

Eén die nota van alles neemt...
  Tenslotte, kan ik de uiteenzetting niet vergeten van de Verantwoordelijke van de sector België, de organisator van deze mooie ontmoeting, en die ons deze reeks uitwisselingen geopend heeft met ons te herinneren aan de missionaire werking die nog gerealiseerd wordt in België waar 141 Witte Paters verblijven met een rijke ervaring en die de jonge Kerk van Afrika doen uitstralen in het hart van dit land met een christenheid die wel een beetje vermoeid lijkt.

Wellicht zult ge op het einde van deze tekst wel beter begrijpen waarom ik mijn vreugde en mijn fierheid gevonden heb in dit verhaal van de werken van God. Ik had de indruk dat deze verhaalde ervaringen me identificeerde met elk van deze missionarissen. Dat is het toe te behoren tot een missionaire familie. Men wordt verrijkt door alles wat de anderen doen.

Ja, waarlijk, deze sociëteit is misschien niet beter dan de andere, maar het is de onze…

Waly Neven
in Nuntiuncula 675 Juli - Augustus 2012
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 531 / 1059026

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License