missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - September 2012

donderdag 6 september 2012 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.


Kardinaal Carlo Maria Martini is overleden op 31 augustus. Hij had een bijzondere aandacht voor de jongeren en gaf ook telkens ongezouten zijn mening over de KERK. Hij was bekend voor zijn commentaren (en boeken) over de Bijbel, maar ook voor zijn dialoog met de andere godsdiensten en de atheïsten. Hij pleitte eveneens voor een Derde Vaticaans Concilie..

(bron: zijn boek ‘De droom van Jeruzalem’)

- Over de islam in Europa

Ik dacht veel na over de islam. Dikwijls discussieer ik met Roula Jebreal, de dochter van een imam van de Al Aqsa moskee van Jeruzalem… Onze landen, getekend door het christendom, zijn vreemde werklieden gaan zoeken in de moslim landen en hebben er onze gasten van gemaakt. Het aantal moslims die in Europa zijn komen wonen is zodanig gestegen dat we er inderdaad toe gebracht worden de vraag te stellen van de relatie tussen de islam en het christendom . Voor de wereldvrede is dit een belangrijke vraag met een groot draagvlak.

We bevinden ons voor drie grote taken :

  • 1° - De vooroordelen en de negatieve clichés bannen die breed verspreid zijn bij ons… Er zijn fundamentalisten in de islam, maar eveneens bij ons, christenen… alleen de opleiding en de sociale vooruitgang zijn in staat hun invloed te herleiden. Dat is een actuele taak voor ons christenen… zij betreffen bijvoorbeeld de school- en taalproblemen van de kinderen.
    De moslims geloven in Maria, de moeder van Jezus, en in de Messias Jezus… Sommigen bezoeken regelmatig een mariaal heiligdom, zoals dat van Efeze… (ook Onze Lieve Vrouw van Afrika in Algiers). Het is interessant te noteren in hoever de gebedsvorm in de moskeeën erg lijkt op de Syriakische liturgie.
  • 2° - Laten we kijken naar de verschillen tussen onze godsdiensten… Op basis van de Bijbel en van de Koran, kunnen we elkaar terugvinden in de leer; zo staan ook de islam en het judaïsme dicht bij elkaar in hun wortel. De twisten tussen christenen en moslims zijn ontstaan uit de uiteenlopende opvattingen van de Drieeenheid…
  • 3° - De nabijheid tussen de monotheïstische godsdiensten wordt voelbaar door het centrale Bijbelse begrip van rechtvaardigheid : de rechtvaardigheid is de fundamentele eigenschap van God.
    Jezus citeert in het laatste Oordeel de rechtvaardigheid als criterium van onderscheid tussen goed en kwaad, dit wil zeggen de inzet ten gunste van de meest zwakken, de zieken, zij die honger lijden… De rechtvaardige mens strijdt tegen de sociale ongerechtigheden.
    In de Koran wordt de rechtvaardige ‘Godvrezend’ genoemd. “…rechtvaardigen zijn die uit liefde voor God hulp verlenen aan hun naasten en aan de wezen, aan de armen en aan de pelgrims en aan hen die erom vragen, die de engagementen naleven die zij aangaan, zich geduldig tonen in de moeilijkheden, in de harde tijden en in tijden van geweldplegingen. Deze zijn rechtvaardig en vrezen God”. (souraat 2, 172)

- Hoe moet ik me verhouden tot mensen van een andere geloofsovertuiging?

Op de eerste plaats komt het gelegen aan de andere te vragen wat, in zijn godsdienst, belangrijk is voor hem. Verder kun je ook informeren door goede boeken te lezen, over de islam, het judaïsme, de godsdiensten van het Verre Oosten… Je mag geen schrik hebben van wat vreemd overkomt…

Iedereen die de Bijbel leest en naar Jezus luistert zal ontdekken hoe hij verwonderd staat tegenover het geloof van de heidenen . Het is niet de priester die hij als model stelt (in de parabel) maar de ketter, de Samaritaan. Wanneer hij op het kruis genageld wordt, ontvangt hij nog de misdadiger in de hemel. Het beste voorbeeld is Kaïn: God geeft hem een teken, zo wordt hij beschermd en niemand heeft het recht hem te doden… Heel de Bijbel draait rond hetzelfde thema: God is iemand die de vreemdelingen liefheeft, die de zwakken steunt, die wil dat wij bereid zijn hulp te bieden en al de mensen te dienen langs verschillende wegen . En toch, lopen de mens en zelfs de Kerk het risico zich als absoluut te stellen.

- Waarom ben je katholiek ?

Een moslim zal je vragen waarom je christen bent. Je zal dan een antwoord zoeken en je zal een getuigenis geven. Je zal erover verheugd zijn katholiek te zijn, je zal er even verheugd over zijn te weten dat de ander evangelisch of moslim is. Deze verschillende geestelijke families zijn er opdat zo’n groot aantal menselijke wezens mogelijk een vaderland zouden kunnen vinden bij God.

De gemeenschappen van gelovigen dienen om de mensheid op te bouwen en te versterken, om mensen op de weg naar God te brengen.

- Over communicatie tussen de generaties

Deze moet verbeterd worden, want ze hebben elkaar heel wat te zeggen. Ze hoeven niet noodzakelijk dezelfde opvatting te hebben, maar vooral elkaar uitdagen om vooruit te gaan op de weg naar God . De discusie dient precies daartoe... De communicatie is zwak geworden. Wat van belang is, dat is de dialoog – ik wil zelfs dat zij soms een vorm van twistgesprek wordt – tussen jongeren en ouderen, tussen traditie en de moderne problemen . Als de dialoog zijn dynamiek zou vinden, zou ik gelukkig zijn. We zouden elkaar dan wederzijds kunnen vooruit doen komen in de liefde en we zouden meer in staat zijn lief te hebben.

- De Kerk moet missionair zijn

De Kerk moet vandaag vooral missionair zijn vermits we zien dat het aantal van haar gelovigen daalt, en vooral als we ons herinneren aan het fundamentele gebod van Jezus: “Gaat dan, en maak van alle naties mijn leerlingen”.

Dit zet ons aan om in dialoog te treden met al de mensen, onze vriendschap aan allen te geven en te zoeken naar een samenwerking met allen . Dan kunnen we gemeenschappelijke aspiraties ontdekken, naar elkaar luisteren met aandacht en iets leren van elkaar .

Anders, indien die menselijke relaties niet gemaakt en onderhouden worden, dan kan men zich niet voorstellen dat de Kerk aan de wereld haar schatten en de Blijde Boodschap zou kunnen overbrengen. Een christen onderscheidt zich precies door het feit dat hij moedig in contact treedt met degenen die anders denken en die andere geloofsbelijdenissen hebben, met degenen die zich vragen stellen en degenen die op zoek zijn.

Wat betreft deze openheid voor de anderen, is Jezus onze meester (in zijn tijd, waren die vreemden de heidenen en de Romeinse soldaten). Hij stond verwonderd door het geloof van de Romeinse honderdman... Hij werd verrast door de heidense vrouw die, meer dan zijn onmiddelijke omgeving, van hem de genezing verwachtte.

Deze gedragslijn vormde voor Jezus een soort programma, een programma dat de apostel Paulus later met moed en zelfverloochening zou brengen aan de wereld.

We hebben het openbloeien en de verspreiding van de Kerk te danken aan de moed die de apostelen getoond hebben in hun tijd, en we hebben dezelfde moed nodig vandaag : het komt erop aan niet te wijken tegenover de moeilijkheden, maar altijd vooruit te gaan en de dialoog te behouden met allen.


Op 3 september, bij de begrafenis van Kardinaal Martini te Milaan, vergezelden hem 200 000 mensen van alle standen en lagen van de bevolking.


BOEK : Le rêve de Jérusalem.
Cardinal Martini. Desclée de Brouwer – 2009 – 16€
Gesprekken met Georg Sporschill, sj. over geloof, de jongeren, de Kerk.

www.arcre.org

is de nieuwe site op internet van
Action pour la Rencontre des Cultures et Religions en Europe,
werk van onze confraters van de rue Tombeur te Brussel.

<< zeker lezen >>>> ’Moslims in Europa. Musulmans en Europe’
een enquête over de intégratie van de moslims in Europa . Een dokument van 370 bladzijden. Moslims van 11 europese steden werden ondervraagd. Voor België gebeurde dat in Antwerpen, meer bepaald in het district Borgerhout.

KMS kalender 2013

Nu reeds beschikbaar. De kalender “Feesten met de Buren” van Kerkelijk Multicultureel Samenleven (vlaamse bisdommen). Een striptekenaar heeft voor elke maand een strip over het interreligieuze, interlevensbeschouwelijke en interculturele in Vlaanderen. Slechts 8€. Te verkrijgen op KMS van uw bisdom.

G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 104 / 636276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License