missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
D.R.Kongo

Het overbrengen naar de D.R. Kongo van het stoffelijk overschot van P. Georges Defour

P. Placide LUBAMBA NDJIBU, M. Afr., Provinciaal van Centraal Afrika
vrijdag 26 oktober 2012 door D.F. (Vertaling), Webmaster


[marron]Gewoonlijk wordt een Pater begraven daar waar hij sterft. Ongetwijfeld, alle confraters zijn gelijk, maar het is zeer zeldzaam dat de bevolking een dergelijke repatriëring opeist van een overleden confrater die in Europa gestorven is, en zich inzet om de kosten hiervan te dragen. Voor mij is die een grote première, iets ongeziens. Alleen God kent hiervan het geheim.[/marron]

- [vert]Transit langs Burundi[/vert]

Hier in Burundi hebben de Xaveri’s zich georganiseerd om het lichaam van hun stichter te ontvangen. Gisteren avond, kwamen we samen met hen. Zij hebben de nodige stappen gezet om al de toelatingen te verkrijgen om de doodskist uit de vlieghaven weg te halen deze avond, om deze naar de kathedraal over te brengen, in de crypte, voor een gebedswake die gevolgd zal worden door de Mis morgen in de voormiddag.

Tussen de Xaveri’s van Burundi zijn er hoog geplaatste personen in de Staatsdiensten; Madame Sophie Buyoya, de echtgenote van de vroegere president, maakt deel uit van de groep Xaveri’s die ik gisteren avond heb ontmoet. Voor hen is het genade die God hun schenkt door het lichaam van hun stichter via Burundi te laten doorkomen. Zij hebben een minibus versierd voor het overbrengen van het lichaam gedurende deze doortocht in Burundi.

Op de vlieghaven zijn al de betrokken diensten gevoelig voor de gebeurtenis, en we werden er ontvangen door zeer dienstbare mensen die alle stappen hebben vergemakkelijkt zonder ook maar enige kosten te betalen.

  • [bleu] Woensdag 29 augustus 2012 [/bleu]

Het lichaam van onze confrater Georges Defour is goed aangekomen in Bujumbura. De Xaveri’s hebben zich ingezet voor de ontvangst ervan op de landingsbaan van de vlieghaven. Het was rond 19 u. 30 dat we het lichaam ontvangen hebben en het document ondertekend hebben dat erbij gevoegd was. Na de huldeliederen van de Xaveri’s en hun eerbetoon, is onze stoet, gevormd door een tiental wagens, in de richting van de kathedraal Regina Mundi gereden, waar een woordviering plaats vond gevolgd door een gebedswake.

  • [bleu] Donderdag 30 augustus 2012 [/bleu]
  De Misviering is voorzien voor 10 u. en zal voorgegaan worden door de aartsbisschop van Bujumbura of door zijn afgevaardigde, zo zegt ons priester Charles, nationaal aalmoezenier van de Xaveri’s van Burundi. Na de Mis zal het lichaam teruggebracht worden naar de vlieghaven waar een klein vliegtuig, gehuurd door de gouverneur van Noord Kivu, Julien Paluku, het zal overbrengen naar de vlieghaven van Kavumu, in Bukavu.

__5__

- [vert]Ontvangst in Bukavu, D.R. Kongo[/vert]

Om 19 u., deze donderdag 30 augustus, ontvangst van het lichaam in de kathedraal O.L. Vrouw van de Vrede en wake door de scouts.

  • [bleu] Vrijdag 31 augustus 2012 [/bleu]

Om 18 u., Misviering in de kathedraal voor het ISDR (Hoger Instituut voor Landelijke Ontwikkeling) en de andere instituten en scholen, gevolgd door een gebedswake door de Xaveri’s.

__ornement.png__

- [vert]De begrafenis van Georges Defour in Bukavu[/vert]

  • [bleu] Zaterdag 1 september 2012 [/bleu]

Een talrijke menigte had de omgeving van de O.L Vrouw van de Vrede kathedraal van Bukavu overspoeld waar de uitvaartliturgie van Georges Defour plaats vond buiten de kerk, langs de kant van de linkse zijpoort. De vier huidige bisschoppen van Kivu (Mgr. Maroy, Mgr. Kaboy, Mgr. Sikuli en Mgr. Ngumbi) waren aanwezig.

Het is Mgr. Mary, de aartsbisschop va Bukavu die voorging in deze Eucharistieviering die begon om 9 u. 30. Het lichaam van de overleden confrater was vóór het altaar geplaatst. Het was eerder een feest ondanks de paarse kleur van de gewaden. De gedachte om zijn aanvraag tot zaligverklaring in te dienen werd met luide stem voorgesteld door de aartsbisschop tijdens zijn homilie, en er zijn toejuichingen geweest en een luid applaus als teken van goedkeuring. Dus de “santo subito” heeft onze samenkomst vervoegd die rond onze confrater aan ’t bidden was. Georges heeft dit eerbetoon niet gestolen !

De Xaveri’s van Rwanda en Burundi zijn ook met sterke afvaardigingen aangekomen om deze grootse gebeurtenis mee te vieren. Om 13 u. 30, na de Mis, heeft de doodskist van Georges de weg genomen om naar het Bandari centrum te gaan (de internationale zetel van de Xaveri Beweging). Er was een toevloed van mensen die zich uitstrekte tot bijna één kilometer om Georges te vergezellen naar zijn laatste rustplaats. Zonder al degenen te tellen die buiten hun huis gekomen zijn om de processie voorbij te zien komen. Ik heb zelfs gevoeld dat de kist werkelijk 134 kilo woog! Gedragen op de schouders eerst door de aanwezige priesters, vervolgens door de Xaveri’s en de scouts, hebben de verschillende groepen elkaar afgelost tot de heuvel van Bandari… Er waren telkens zes of acht personen van een zelfde gestalte nodig om deze goed te dragen.

Op de Bandari heuvel, zijn we eerste naar het ISDR (Hoger Instituut voor Landelijke Ontwikkeling) geweest, waar een plechtigheid voorzien was: de professoren in toga hebben hem een ontroerende hulde gebracht. Ze hebben ons laten weten dat er stappen werden gezet opdat Georges emeritus professor zou benoemd worden en dat dit zelfs postuum zal gedaan worden. Zij hebben eveneens aangekondigd dat het grote amfitheater dat in opbouw is op de concessie van hun Instituut zou gewijd aan professor Pater Georges Defour. Een spandoek op de voorgevel van dat gebouw kondigt dit reeds aan. Gedurende deze ceremonie, laat men een interview beluisteren dat Georges gegeven had aan de lokale radio vóór zijn vertrek, en was nog erg ontroerend.

Van het ISDR, de professoren hebben het stoffelijk overschot van hun betreurde collega gebracht tot vóór de burelen van de UCB (Katholieke Universiteit van Bukavu), om aan de studenten de gelegenheid te bieden het te dragen tot aan de trap die leidt naar de kapel van Bandari. Op die plaats, hebben de Xaveri’s liederen van hun Beweging gezongen.  
  En daarna hebben de priesters het lichaam weer gedragen tot aan de begraafplaats. Na het gebed en de zegen, hebben de Xaveri’s de kist neergelaten in de begraafplaats en hebben er dan kransen van natuurlijke bloemen aan toegevoegd.

Voor mij persoonlijk was het een voorrecht dat ik zo’n buitengewone gebeurtenis mocht beleven. Ik dank God hiervoor !

 
[bleu]Placide LUBAMBA NDJIBU, M.Afr.
Provinciaal van Centraal Afrika[/bleu]
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 210 / 1158770

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen D.R. Kongo   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License