missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Oktober 2012

Bijvoegsel Nuntiuncula nr. 675
zaterdag 6 oktober 2012 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

 De PAUS in LIBANON

- Œcuménisme

(Charfet, Libanon, 16.09.12.)

Om zijn bezoek aan Libanon af te sluiten, heeft Benedictus XVI een oecumenische ontmoeting gehad met de orthodoxe patriarchen, vertegenwoordigers van de protestantse Kerken, evenals met katholieke patriarchen van Libanon.

Voor de Paus hebben alle christenen de zending gekregen aan de wereld de boodschap van de eenheid door te geven ; in de actuele context van het Midden Oosten sluit de eenheid een onschatbare waarde in. “Laten we zonder ophouden werken opdat onze liefde voor Christus ons geleidelijk zou brengen tot de volle levensverbondenheid onder ons. Daarom moeten we, door het gebed en door de gemeenschappelijke inzet, voortdurend terugkomen naar onze enige Heer en Verlosser”.

Jezus verenigt degenen die in Hem geloven en die Hem beminnen door hun de Geest van zijn Vader te geven, evenals Maria, zijn moeder”.

(nr.15. Eccl.M.Oriente)
 

- Boodschap aan de jonge moslims van Libanon

Op 15 september heeft de Paus zich te Bkerké (Libanon) gericht tot 25.000 jongeren samengekomen op de esplanade. Op het einde van deze ontmoeting heeft hij zich tot de jonge moslims gericht die deelnamen aan deze ontmoeting. Benedictus XVI heeft deze jonge moslims uitgenodigd “de goede overeenstemming te beleven in de eenheid met de christenen” om zo een voorbeeld te zijn voor heel het Midden Oosten. “Het geheel van het Midden Oosten moet, als het naar u kijkt, begrijpen dat de moslims en de christenen kunnen samenleven zonder haat.
De moslims en de christenen, de Islam en de Christenheid, kunnen samenleven zonder haat in het respect van de geloofsovertuigingen van elkeen om samen een vrije en menselijke samenleving op te bouwen.

- In de Synodale Apostolische Aansporing voor het Midden Oosten

 • spreekt de Paus van het judaïsme (nr. 19 tot 22)… “Talrijk en diep zijn de banden tussen de christenen en de joden. Zij zijn verankerd in een waardevol gemeenschappelijk geestelijk patrimonium… De gemeenschappelijke regelmatige omgang met de Heilige Schrift brengt ons nader tot elkaar… De relaties tussen de twee gelovige gemeenschappen werden getekend door de geschiedenis en door de menselijke passies. Maar de twee volken hebben dezelfde Zegening gekregen, en beloften van eeuwigheid die toelaten met betrouwen vooruit te gaan naar de broederlijkheid.”
 • spreekt de Paus van de moslims (nr. 23 tot 28)… “De katholieke Kerk kijkt naar de moslims met waardering, zij die een eredienst opdragen aan God, vooral door het gebed, de aalmoezen en de vasten, die Jezus vereren als een profeet en die hulde brengen aan Maria, zijn moeder… De christenen delen met de moslims hetzelfde dagelijkse leven in het Midden Oosten waar hun aanwezigheid historisch is… de katholieken van het Midden Oosten moeten genieten van een vol burgerschap en niet behandeld worden als tweederangs burgers of gelovigen.
 • spreekt de Paus van godsdienstvrijheid (nr. 26)met alles wat dat omvat. Om dit hoofdstuk te beëindigen, spreekt hij van twee nieuwe werkelijkheden: de wereldlijkheid met haar soms meest extreme vormen en het gewelddadig fundamentalisme dat een religieuze oorsprong opeist.

- In verband met de film “Innocence of Muslims” een oproep tot kalmte

De executieve van de moslims van België (EMB), evenals andere moslim personaliteiten van het land hebben hun onenigheid uitgesproken met de gewelddadige wijze van handelen van een radicale groep (opgehitst door SMS van Sharia4Belgium) in de stad Antwerpen (district Borgerhout) tijdens een betoging.

 • Wij zijn voor de vrije meningsuiting, maar niet voor de belediging en voor de verspreiding van boodschappen van haat… Wij veroordelen eveneens al de vormen van geweldplegingen die deze laatste dagen opgedoken zijn.
  (Ugurlu Semsettin, voorzitter van de EMB)
  (Le Soir – 17.09.12)
   
 • De enige edele houding tegenover de provocatie die een islamfobie zoekt te ontwikkelen… bestaat erin deze aanvallen te miskennen, hogerop te kijken door te zeggen wij zijn Fransen (Belgen), wij zijn voor de toekomst van dit land.
  (Tariq Ramadan)
   
 • Waarlijk, degene die de gulden regel aanvaardt : ‘Wat ge wilt wat de mensen u doen…’ (Luc. 6,31) zal deze film beoordelen als een boos werk en zal het aanklagen!... de reacties van sommige moslims (verlies van mensenlevens) laat ons met een grote uitdaging… Deze uitdaging, voor ons gelovigen: hoe de ‘laag van geweldloosheid’ aanwenden die aanwezig is in onze godsdienst?
  (Nyombi, R. mafr., tweemaandelijks bulletin – nr.6, okt. 2012)
   

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 125 / 757613

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License