missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Zuid Afrika

Nieuws van P Philippe Docq
en van Thembalabasha

maandag 29 oktober 2012 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Beste vrienden,

Ik maak gebruik van een kort verblijf in België, ter gelegenheid van het overlijden van onze moeder om u wat nieuws te brengen.

Zoals ge wellicht weet, heb ik twee jaar geleden Johannesburg verlaten om ons vormingshuis van de Missionarissen van Afrika te vervoegen te Merrivale, dichtbij Pietermaritzburg, op zo’n 500 km. ten zuidoosten van Johannesburg. Ik had en heb er zeer verschillende activiteiten, midden het gemeenschaps-leven met een vijftiental theologiestudenten en twee confraters die er vorming geven, talrijke vergaderingen om de vorming te evalueren, het economaat, het opvolgen van de opbouw van ons nieuw vormingscentrum, een kleine parochie gevormd door drie kerken, en verder het opvolgen van de jongeren van Thembalabasha die nu bij de zeer getrouwe “Aunti” wonen, en tenslotte de YES beweging (Jongeren – Ontmoetingen – Geest) waarvan ik de nationale aalmoezenier ben.

Twee maanden geleden, werd ik gekozen als afgevaardigde overste van de Missionarissen van Afrika van Zuid-Afrika. Dat wil zeggen dat ik de verantwoordelijkheid draag, voor Zuid-Afrika, van de diensten waarvoor de provinciale overste – die in Zambia verblijft – me afvaardigt, evenals de burgerlijke, kerkelijke en menselijke verantwoordelijkheid van de Missionarissen van Afrika in Zuid-Afrika. Een mooie dienst die ik mijn confraters te bieden heb, maar, zoveel is duidelijk, nog wat meer werk, meer zelfs dan ik me kon voorstellen.

Tegelijkertijd, huldigden we een nieuw vormingscentrum in dat bijna afgewerkt is. De algemene overste van de Witte Paters deed ons de eer aan hierbij aanwezig te zijn. Samen met hem en de provinciale overste, hebben we de Kardinaal Aartsbisschop van Durban ontmoet om de overname van een belangrijke parochie in het diocees van Durban te regelen. Dat is gebeurd: het betreft hier Henley, een tamelijk belangrijke parochie die 5 kerken telt, in de bergen ten westen van Piermaritzburg, op 35 km. van ons vormingshuis. In principe zal ik daarvan de pastoor zijn en samen met twee andere confraters zullen we die verantwoordelijkheid opnemen. Weldra zal er een nieuwe confrater komen om me te vervangen in het vormingshuis, en tegen ’t einde van ’t jaar zal ik mijn taak van econoom overdragen en me vooral wijden aan de nieuwe parochie. Maar, de nieuwe pastorale gemeenschap zal, tenminste gedurende een jaar, nog verblijven in het vormingscentrum, in afwachting dat er een pastorij zal gebouwd worden in één van de vijf centra die de parochie vormen.

Ik bied mijn excuses aan bij al mijn vrienden die de indruk hebben dat ik hen een beetje heb laten vallen. De tijd vliegt snel als men het druk heeft. Dat is het wat me overkwam, en nu nog weet ik nog altijd niet hoe op een gepaste manier te beantwoorden aan al de verwachtingen die men heeft tegenover mij.

Met gans mijn hart bedank ik al degenen die me hun vriendschap hebben uitgedrukt, me verzekerd hebben van hun steun en van hun gebed bij het overlijden van mijn mama. De dag van de begrafenis, zal zij, eens te meer, de gelegenheid geweest zijn om ons samen te brengen, broers en zusters, neven en nichten, in grote solidariteit.

Met mijn oprechte vriendschap,

    [mauve fonce] Philippe [/mauve fonce]
http://phdocq.blogspot.com

__5__

[marron]Mijn werk steunen[/marron]

Enkele personen hebben me gevraagd hoe ze kunnen bijdragen aan mijn werk. Er zijn twee wegen:

  • 1. Indien ge een bewijs verlangt voor de fiscale vermindering, doe dan een overschrijving aan:

[bleu marine]
Kontinenten vzw
Bosdreef 5
8820 TORHOUT
Rekening BE21 0000 7186 7603 BPOTBEB1
met de mededeling : Project Philippe Docq MAfr
[/bleu marine]

De mededeling is nodig om aan de vzw toe te laten de overschrijving te doen volgen naar de sociëteit van de Witte Paters (MAfr.) en vervolgens aan deze laatste het geld (elke trimester) te laten toekomen bij Philippe.
Kontinente houdt 3 % af van de stortingen

  • 2. Indien ge geen fiscaal bewijs verlangt, dan is de private rekening van Philippe:

[bleu marine]Philippe DOCQ
BE52 6113 3215 1009
[/bleu marine]


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 212 / 1059219

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Zuid Afrika   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License