missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Algerije

Ik ben gelukkig in Algerije te zijn

Getuigenis
zondag 4 november 2012 door D.F. (Vertaling), Webmaster


[bleu] Mijn naam is Kawisha Jones en ik kom uit Zambia [/bleu]. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin: mijn mama en mijn zussen zijn leden van een protestantse Kerk, papa en mijn broers zijn katholieken. Ik heb mijn kinderjaren doorgebracht in de protestantse Kerk. Ik ben veranderd van Kerk om aan te sluiten bij de groep misdienaars samen met mijn vrienden.

Na mijn theologiestudies, werd ik priester gewijd in 2008. Ik wou naar een land gaan waar de islam de meerderheid vormde. Ik hou van het verschil, de religieuze, culturele, raciale verscheidenheid. Ik wou de getuigenis van de liefde van Christus beleven in de verscheidenheid, vooral in de religieuze verscheidenheid. Zeer snel ben ik in Tanzania (tijdens het tweede jaar van mijn vorming) mijn apostolaat begonnen van ontmoetingen met Tanzaniaanse moslims. Ik ging hen bezoeken in de moskeeën. Daar ik altijd het verlangen had de getuigenis te beleven door de ontmoeting met andere godsdiensten heb ik, op het einde van mijn theologiestudies, gevraagd benoemd te worden in een land van Noord of West Afrika.

[bleu] Ik ben in Tizi-Ouzou (Algerije) aangekomen in 2009 [/bleu]. De gemeenschap van de Witte Paters van Tizi-Ouzou heeft me geholpen bij mijn inschakeling op het vlak van de pastorale activiteiten. De kennis van de islam die ik verworven had tijdens mijn theologiestudies, mijn persoonlijke lezingen over de islam en mijn stage in Mali, hebben me de nodige hulpmiddelen meegegeven die deze inschakeling vergemakkelijken. Het warm onthaal vanwege de christelijke gemeenschap van Tizi-Ouzou en de Algerijnse kennissen van de Witte Paters hebben eveneens een belangrijke rol gespeeld.
Mijn werk situeert zich in een context van gemeenschap: die van de Witte Paters van Tizi-Ouzou; ik zal niet spreken van “mijn werk” maar eerder van “ons werk”. We hebben hier twee prioriteiten: de activiteiten met de moslimbevolking en die met de christelijke gemeenschap.

Wat onze betrekkingen met het brede publiek betreft, alle godsdiensten samen genomen, kan onze bijdrage samengevat worden in vier belangrijke punten, namelijk :

  • 1. cursussen geven om zo het niveau van de kennis van de Engelse taal op te krikken bij de leerlingen en de studenten die in de nood zitten,
  • 2. een documentatie bezorgen in verschillende disciplines en een gunstige omgeving om te lezen in onze bibliotheek voor de studenten,
  • 3. elke persoon ontvangen en ernaar luisteren die zich in vertrouwen wil uitspreken,
  • 4. en tenslotte in broederlijkheid leven met iedereen.

De christelijke gemeenschap, waartoe wij behoren en die aan onze verantwoordelijkheid is toevertrouwd, is op zichzelf reeds een belangrijke verscheidenheid op cultureel, raciaal en persoonlijk vlak. Onze missie bestaat erin in onze gemeenschap de banden van broederlijkheid te verstevigen en dat geloof in Jezus, dat ons verbindt, nog te doen groeien. Dat zijn de redenen waarom we pastorale activiteiten organiseren zoals: uitleg van de christelijke leer aan de lokale gemeenschap, samen bidden, catechese, enz.

Ik ben in Algerije sinds 2009 en ik ben er gaarne. Als ik dat gelukkig voelen in drie woorden mocht uitdrukken, dan zou ik eenvoudig zeggen: [bleu] “gastvrijheid, broederlijkheid en vertrouwen” [/bleu]. Het onthaal waarvan ik mocht genieten bij mijn aankomst en dat niet ophoudt zich te vernieuwen heeft me de gastvrijheid getoond in haar zuiverste vorm, en zeer snel zijn er vriendschappelijke en broederlijke banden ontstaan tussen de Algerijnen en mezelf. Ik heb kunnen begrijpen dat begrippen als ras, godsdienst en cultuur geen hinderpalen waren of hindernissen voor de eenheid. Ik mocht sterke getuigenissen ontvangen, die tegelijkertijd zo “intiem” waren op het sociale vlak dat ik elke dat het vertrouwen mag realiseren van de Algerijnen jegens mij. Dit vertrouwen toont me in feite dat ik aanvaard wordt in de schoot van de samenleving en dat betekent voor mij een sterke getuigenis van de broederlijkheid in de verscheidenheid.

Ik beleef in het dagelijkse leven mijn missionaire roeping en verlangen : de getuigenis van de universaliteit van de liefde van Christus. De ontvangen gastvrijheid, de broederlijkheid en het vertrouwen zijn in feite de liefde van Christus die zichzelf aan mij geeft. Die heerlijke Gave kan alleen maar mijn geloof doen groeien, ik wens het toe aan elke mens, aan elk schepsel. Mijn zelfontplooiing is te vinden in “de dialoog van de ontmoeting”, ’t is te zeggen in mijn leven van alle dagen met de Algerijnen, dat permanent elkaar nabij zijn.


[bleu] “Pater, bid voor mij” [/bleu], dat is de vraag die me dikwijls gesteld wordt door mijn Algerijnse vrienden en dat toont me aan dat er een effectieve religieuze eenheid bestaat : met andere woorden, dat er een bewustzijn is van de religieuze eenheid, want het is klaar dat zonder dat vertrouwen en zonder dat bewustzijn van de universaliteit van God een dergelijke vraag niet zou kunnen gesteld worden. Christenen en moslims hebben verschillende religieuze praktijken maar convergerende doelstellingen. Zoals een vriend moslim het zei : “we zijn als planten van een verschillende natuur die een vitale nood aan water hebben om te groeien; we hebben verschillende godsdiensten en we hebben onze verschillende religieuze uitdrukkingen om te groeien in onze relatie met God”. In werkelijkheid is de gemeenschappelijke doelstelling van beiden de verdieping van onze relatie met God (de spirituele groei). Ik ben zeer gelukkig deel te nemen aan ontmoetingen zoals [mauve fonce]RIBAT[/mauve fonce] die aan de christenen en aan de moslims toelaten onze ervaringen met elkaar te delen.

Als besluit, zal ik zeggen dat ik mijn droom in het alledaagse beleef. Nochtans, het verlangen om mijn kennis van het moslimgeloof te verdiepen en die van andere godsdiensten blijft in mij.

[vert]In elk geval, ik ben gelukkig in Algerije te zijn ![/vert]

Pater Kawisha Jones
in Relais Pères Blancs - Maghreb N°17 Oktober 2012
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 212 / 1114575

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License