missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - December 2012

Bijlage Nuntiuncula Nr. 676
donderdag 13 december 2012 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.
2013
Sainte Année ! Voorspoedig Nieuwjaar !
Happy new year ! Feliz año nuevo ! Bonana !
Ein gutes neues Jahr ! Aw ni san kura! Heri ya mwaka mpya!

- De verdeeldheid van de christenen, een hindernis om het geloof door te geven

Broeder Aloïs , prior van de oecumenische Gemeenschap van Taizé , was van oordeel, de 16de oktober 2012, tijdens de synode van de bisschoppen in Rome , dat de verdeeldheid van de christenen “een hindernis is om het geloof door te geven”. Hij was een bijzondere genodigde en heeft er gesproken na kardinaal Kurt Koch (van de Pontificale Raad voor de bevordering van de eenheid) die zich uitdrukte over de band tussen de Nieuwe Evangelisatie en de Eenheid.

De hoop en het geloof kunnen ontstaan wanneer er een ervaring is van ‘communio’ of van levende verbondenheid” zo verklaarde hij. “Wat wij in Taizé vurig nastreven voor duizenden jonge katholieken, protestanten en orthodoxen van verschillende landen die bij ons verblijven, is hen te helpen zo’n ervaring van levende verbondenheid mee te maken. De pelgrimstocht van vertrouwen op aarde die wij bezielen op de verschillende continenten heeft geen ander objectief. Als wij samen Christus belijden, dan straalt het Evangelie op een nieuwe wijze uit in de ogen van degenen die het moeilijk hebben om te geloven”. De prior zegt dat hij er degelijk zorg voor draagt “de jongeren niet te weerhouden” in de schoot van de gemeenschap te Taizé, maar “hen in verbinding te stellen met de Kerk”.

(Cathobel,17/10)
 

Van 28 december tot 2 januari heeft er in Rome een Europese ontmoeting van jongeren plaats, ontmoeting die voorbereid wordt door de gemeenschap van Taizé.

Gebedsweek voor de EENHEID van de CHRISTENEN


Week van 18 tot 25 januari 2013


Thema : Met God wandelen (Micha 6, 1-8)De teksten werden opgesteld door christenen in India. Boekjes, afbeeldingen, affiches, in de boekhandels van uw bisdommen. Neem ook deel aan een oecumenische viering.

« Wandelen met God », is het thema van de Gebedsweek . ’t Is een oproep om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. Dit thema is aangedragen door Kerken in India. Ongeveer 80% van de Indiase christenen is Dalit. Zij worden beschouwd als ’outcastes’, buiten het kastenstelsel geplaatst. Hun leven is gekenmerkt door vernedering, uitbuiting en onderdrukking.

- Het decreet Unitatis redintegratio

Werd afgekondigd tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in 1964. De katholieke Kerk is dan volop ingetreden in de oecumenische beweging.

De jaren 1054, 1520 en 1534 vormen sombere data in de geschiedenis van het christendom : scheiding tussen katholieken en orthodoxen, ontkoppeling van de protestantse Hervorming, ontstaan van de Anglicaanse Kerk. In 1928 nog, in de encycliek Mortalium animos, bevestigde paus Pius XI dat de ketters en de schismatici vanuit zichzelf moeten terugkeren naar de schoot van de katholieke Kerk. In 1948 , kwamen protestanten en orthodoxen tot het doen ontstaan van de Oecumenische Raad van Kerken (ORK) waaraan Rome weigert deel te nemen.

Enkele katholieke voorlopers zaaiden graantjes van verzoening : Pater Fernand Portal en kardinaal Mercier (de Gesprekken van Mechelen), de abbé Couturier, bewerker van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, de Benedictijn dom Lambert Beauduin, en nog anderen…

Paus Johannes XXIII sticht in 1960 (dus nog vóór het Concilie) een secretariaat voor de eenheid van de christenen , toevertrouwd aan kardinaal Bea. Voor het Tweede Vaticaans Concilie nodigt Johannes XXIII orthodoxe, protestantse en anglicaanse waarnemers uit. Op 21 november 1964, vaardigt Paulus VI het decreet Unitatis redintegratio uit.

Dit decreet heeft ons samen op weg gezet, zegt de Pastor Claude Baty, en houdt ons in beweging… Er werd heel wat voltrokken in de loop van die vijftig jaren, maar er blijft nog te doen…”.

(Prions en Eglise, oktober 2012)
 

- ANGLICANISME

Rowan Williams, de anglicaanse aartsbisschop , geestelijke leidsman van 80 miljoen anglicanen in de wereld, heeft eveneens het woord genomen tijdens de Synode in Rome (oktober 2012). Hij heeft de nadruk gelegd op de persoonlijke ontmoeting met God. De kracht van de getuigenis zorgt ervoor dat vele mensen Christus ontmoeten. Het contemplatieve gebed is zeer belangrijk, heeft hij verklaard. De verkondiging begint met de innerlijke bekering.

(Kerknet.11.10.12)
 

Justin Welby , 56 jaar, is de nieuwe aartsbisschop van Canterbury, geestelijke leidsman van ongeveer 80 miljoen Anglicanen . Hij zal Rowan Williams opvolgen, in maart 2013.

De naam van Justin Welby is goedgekeurd geworden door de Eerste minister en door de koningin, verkozen boven de namen van tenoren die beter bekend waren in de media zoals John Sentamu, de aartsbisschop van York, afkomstig uit Oeganda, wiens benoeming een sterk signaal zou geweest zijn voor de kerken in Afrika.

Gehuwd en vader van vijf kinderen, is hij twintig jaar geleden tot de orden ingetreden, nadat hij 11 jaren had gewerkt in de petroleum industrie, waarvan vijf in Frankrijk. Het is de brutale dood van zijn dochter in een auto-ongeval die hem radicaal van levensrichting heeft doen veranderen. Deze zeer jonge bisschop, minder dan een jaar geleden gewijd voor het diocees van Durham, is een gematigde modernist. Hij is gekant tegen het homoseksueel huwelijk, maar hij staat gunstig tegenover het toetreden van vrouwen tot het bisschopsambt.

Zal Justin Welby ook, zoals Rowan Williams het liet verstaan, “de constitutie van een os en het vel van een neushoorn hebben”, om de uitdaging aan te gaan van de verzoening van de anglicaanse Communio ?

(H.Lefèvre. La Vie. nov .2012)
 

Mgr. Vincent Nichols, katholieke aartsbisschop, lanceert ter gelegenheid van deze benoeming een oproep om de samenwerking tussen anglicanen en katholieken te versterken. “John Welby zal met zijn persoonlijke talenten en ervaring een belangrijke bijdrage leveren tot zijn nieuwe taak. Ik ben ervan overtuigd dat hij als hoofd van de Church of England een belangrijk christelijk getuigenis zal afleggen in zijn land. Ik kijk ernaar uit om mij met bisschop Welby in te zetten voor het algemene welzijn en voor een gemeenschappelijk getuigenis van ons geloof bij onze landgenoten.

(Kerknet)
 

- PROTESTANTISME – De pastor Steven Fuite zal van de 1ste januari 2013 de nieuwe president zijn van de synode van de Verenigde Protestantse Kerk van België .

G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 252 / 943369

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License