missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Burkina Faso

Studiecentrum BADENYA

Vervolg van het project
zondag 30 december 2012 door Webmaster
Bobo-Dioulasso; 3 december 2012

Beste vrienden,

Het is midden de planken en de steigers dat we de schoolbibliotheek van het Studiecentrum BADENYA hebben geopend op 1 oktober, de dag dat het schooljaar begon in Burkina Faso. Dit Centrum, dat ook het Roepingencentrum van de Missionarissen van Afrika is voor de westkant van het land, draagt dus de naam BADENYA Centrum, woord dat in de lokale Dioula taal “Broederschap” betekent, een broederschap die wij willen beleven tussen christenen en moslims in een land waar er weldegelijk nood is aan die broederschap ; verder is Bobo-Dioulasso een stad met een sterke moslim meerderheid, en waar, totnogtoe, al de godsdiensten vreedzaam samenleven, waar er in eenzelfde familie, sommige leden christenen zijn, anderen moslims of animisten en waar er vele huwelijken gesloten worden tussen christenen en moslims zonder dat dit een probleem stelt.

Ook al is het Centrum gevestigd in een buitenwijk en weinig zichtbaar, toch beginnen de studenten het Centrum te kennen, zij waarderen sterk deze plaats die voor hen werd opgebouwd met de 10.000 boeken van de bibliotheek; zij vinden hun geluk in een mooie ruimte en na twee maanden sinds de opening hebben we al ver het honderdtal abonnees overschreden.

Nu het Centrum is opgebouwd, moeten we aan de toekomst denken en er voor zorgen dat, als ik er persoonlijk niet meer ben, wanneer Afrikaanse Missionarissen van Afrika de taak zullen overnemen, het Centrum BADENYA blijft overleven. Met de bedoeling dat dit centrum zichzelf zou financieren, heb ik, begin 2010, aan een zeer sociale prijs en met een educatieve bedoeling, een terrein van twee hectaren gekocht in een nieuwe wijk van de stad, terrein dat het stadsbestuur van Bobo aan de Witte Paters had voorgesteld, en dat zij niet genomen hebben. Het nieuwe project bestaat er dus in een lyceum op te bouwen. Na de opbouw, zou ik het kunnen verhuren en zo de salarissen betalen van de bedienden, het onderhoud van het gebouw, de elektriciteit, de hernieuwing van de boeken en van de computers voor het opzoeken op internet. Het is noodzakelijk dat een dergelijk Centrum verder blijft functioneren als ik Burkina zal verlaten hebben en het is dus een nieuwe uitdaging die ik wil opnemen in het derde bedrijf van mijn leven.

Mijn oprechte dank aan mijn ouders zonder wie dat niet mogelijk zou zijn geweest, aan u allen die hebt bijgedragen door uw spirituele, morele of materiële steun aan de goede verwezenlijking van dit eerste project; weet dat ik u hiervoor oneindig dankbaar ben en ik aan u allen elke dag denk in mijn gebeden.

 
Pater Denis RABIER
Missionarissen van Afrika
01 BP 442 BOBO DIOULASSO
BURKINA FASO
00226 7654 5103
denisrabier@gmail.com