missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Waarom de Islam?

God houdt van alle mensen
maandag 11 februari 2008 door M.N. (Vertaling), Webmaster

Op 1 februari 2008 vierde een Witte Pater in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Afrika in Algiers zijn jubileum van 60 jaar priesterschap.

Ter gelegenheid daarvan vertrouwt hij ons zijn bezinning toe over de ontmoeting met anderen die een verschillende godsdienst belijden: wat telt is ieders menselijke waardigheid....

Ik heb het grootste deel van mijn leven in dit land doorgebracht, in een bijna uitsluitend moslim milieu, met al de leerlingen die ik heb gehad, met hun families, met al de kennissen die ik heb ontmoet en de vriendschappen die ik heb gesloten.

En dit heeft me vaak de vraag doen stellen, die Pater Christian de Chergué zijn brandende vraag noemde:

Waarom de Islam?
Waarom die verdeeldheid met het Christendom terwijl we toch dezelfde God erkennen?
Wat is de plaats van de Islam in het eeuwig plan van God?

En ik zou u willen vertellen wat me al die jaren heeft geleid. Het is me gebeurd ter gelegenheid van een bezoek. Kort na mijn aankomst in Algerie, terwijl ik vol zat van min or meer bewuste vooroordelen tegen de Islam, werd ik op een avond samen met een andere pater uitgenodigd door een van de professoren van het college, een heel goede leeraar van araabs, en een overtuigde moslem. Ik kwam daar te staan voor een voorbeeldige familie, met welopgevoede kinderen, een hecht koppel, en een fijn onderhouden huis. En het licht is plotseling in me opgegaan: Hoe zou God van deze mensen niet kunnen houden?!

Beetje per beetje ben ik gaan begrijpen dat wat voor God van belang is, is niet zozeer het lid zijn van deze of gene godsdienst: God houdt van alle mensen van goede wil. Wat belangrijk is, is ieders menselijke waarde, volgens de verlichting die hij ontvangt. Als een mens zich aan God onderwerpt, rechtschapen is, zorg heeft voor anderen, hoe zou God hem niet beminnen? Als een moeder zich helemaal wijdt aan haar kinderen en vol liefde is voor anderen, hoe zou God niet van haar houden?

In onze scholen en colleges hebben we juist altijd ter harte genomen deze menselijke waarde en waardigheid te ontwikkelen, met eerbied voor het geloof van de kinderen die ons werden toevertrouwd. En hoe vaak hebben we de toewijding van hun ouders, hun menselijke waarde, en het vertrouwen dat ze ons schonken niet kunnen bewonderen.

Dit betekent niet dat ik er niet bewust van zou zijn alles van Jezus te hebben ontvangen, hij die onze redder en onze bron van licht en waarheid is. Hij maakt ons verantwoordelijk voor het doorgeven daarvan rondom ons. Jezus heeft er ons op gewezen: wie méér heeft ontvangen, van hem zal méér worden gevraagd. Maar het is God die zijn licht geeft zoals Hij het wil. Zoals in de parabel van de zaaier, is Hij het die het goede zaad zaait, en wij, wij moeten het veld klaar maken, d.w.z. de menselijke waarden die goede vruchten kunnen voortbrengen. Kijken we maar naar de parabel van het Laatste Oordeel in Matteùs 25.

Uiteindelijk, na deze 60 jaren, voel ik dat ik met lege handen sta. Ik heb nooit iets bijzonders gepresteerd. Ik heb alleen betracht een gedweeg instrument in Gods hand te zijn, en ik kan tenslotte slechts herhalen met de psalmist

  Wat zal ik geven aan de Heer
voor al het goede dat Hij aan mij deed,
Ik zal de kelk van het heil heffen
en de naam van de Heer aanroepen!

En eens te meer mijn gebed aan Onze Lieve Vrouw van Afrika toevertrouwen die me zo vaak heeft bijgestaan.

Amen.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 536 / 1148043

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License