missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
DRK - Diocees Mahagi-Nioka

Opening van het Eeuwfeest van de evangelisatie

FLASH-PAC N° 034 februari-maart 2013
zondag 3 februari 2013 door D.F. (Vertaling), Webmaster

De parochie van Maria Bijstand van Nyarambe, in het diocees van Mahagi-Nioka, moest mensen weigeren op deze zaterdag 15 december 2012. Inderdaad, gekomen uit al de parochies van het diocees Mahagi-Nioka, maar ook van Bunia, Isiro, Kisangani, en zelfs van over de grenzen van de D.R. Congo heen, meer bepaald van Arua en van Nebbi (Oeganda), waren er duizenden gelovigen en personen van goede wil gekomen, die niet alleen wilden horen vertellen over de inhuldigingsceremonies van het Eeuwfeest van het diocees Mahagi-Nioka. Ondanks de betreurenswaardige staat van de wegen, die de reizen moeilijk en zelfs riskant maakt, is het als blije pelgrims dat de verschillende afvaardigingen naar deze streek gekomen zijn die op 15 december 1912, dus precies honderd jaar geleden, de Paters Laurent Coninx, Jozef Laanen en Broeder Cornelius Ackermans, allen leden van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, heeft zien aankomen om er het zaad van het Evangelie te zaaien.

De Eucharistieviering, die de ceremonies van het Eeuwfeest van de evangelisatie in het bisdom Mahagi-Nioka geopend heeft, werd voorgegaan door de plaatselijke bisschop, Mgr. Sosthène Ayikuli, omringd door Mgr. Dieudonné Uringi bisschop van Bunia en Mgr. Léonard Dheju, emeritus bisschop van Bunia. Meer dan een honderdtal priesters en talrijke mannelijke en vrouwelijke religieuzen waren daar om samen met de gelovigen de wonderdaden te bezingen die God gedaan heeft voor dit diocees in de loop van de honderd jaren evangelisatie ervan.

Om op een symbolische wijze de aankomst van de eerste missionarissen na te spelen, heeft Pater Francisco Ostos, missionaris van Afrika, comfortabel gezeten in een zetel, die gedragen werd door een half dozijn mannen, terwijl hij in zijn handen de Bijbel droeg die wijd openstond en toegejuicht werd door vreugdekreten. Na een lange processie, gaf hij dat open boek door aan de plaatselijke bisschop, die het op zijn beurt doorgaf aan de diaken om het evangelie te verkondigen in vier talen: in het Alur, het Lingala, het Swahili en in het Frans.

In de verschillende toespraken bij deze gelegenheid, werd een nadrukkelijke hulde gebracht aan de Missionarissen van Afrika, pioniers van de evangelisatie in het diocees Mahagi-Nioka. Er werd ook een daverende hulde gebracht aan de eerste catechist, in de persoon van Daudi Lyenga, vroegere slaaf en zoon van de streek die een grote Alur apostel was. De Assistent-Provinciaal van de Missionarissen van Afrika van de Provincie Centraal Afrika, heeft bij deze gelegenheid aan de aanwezigen de boodschap voorgelezen van P. Richard Kuuia Baawobr, Algemene Overste van de Missionarissen van Afrika, waarvan hier een uittreksel : De Missionarissen zijn komen evangeliseren, maar zij hebben ook veel van u ontvangen en zijn zelf ook op hun beurt geëvangeliseerd geworden door u… Vandaag zijn we fier bij de Missionarissen van Afrika die van bij u voortgekomen zijn om dezelfde missie voort te zetten in de Afrikaanse wereld, [bleu]negen missionarissen te tellen die komen uit het bisdom Mahagi-Nioka[/bleu]. We vertrouwen deze nieuwe etappe van het diocees Mahagi-Nioka toe aan Onze Lieve Vrouw van Afrika en aan al de Heiligen van Afrika opdat elke christen van het diocees op een dag een volgeling van verzoening, van rechtvaardigheid en van vrede zou worden”.

Er zijn verschillende activiteiten voorzien, volgens een goed geregelde kalender, in al de parochies en instellingen van het diocees, om met een witte steen dit eerste Eeuwfeest van evangelisatie te tekenen, en om na te denken over de nieuwe uitdagingen van de missie bij de aanvang van de tweede eeuw. Dit dus om te zeggen dat de zending van evangelisatie in het diocees Mahagi-Nioka alleen nog maar een begin is, en, met het verschil tegenover de eerste verkondiging, zal de geschiedenis verder geschreven worden, met ditmaal, door de dochters en de zonen van het gebied die Jezus Christus en zijn evangelie hebben ontvangen als Verlosser.

Olivier Tienana Soma, M.Afr
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 245 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen D.R. Kongo   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License