missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Februari 2013

Bijlage Nuntiuncula Nr. 678
woensdag 27 februari 2013 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

- De Orde van Malta

Wanneer ik (G.V) vorig jaar met de trein (de Thalys) van Parijs terugkeerde, maakte ik kennis met een Belgische dokter, die naast mij zat. Sinds 7 jaren werkte hij voor de Orde van Malta, in een hospitaal te Bethlehem. Hij kende goed de Witte Paters in Jeruzalem. Ik kende niet zo goed die Orde. Gij wellicht evenmin ?

De Orde van Malta is de oudste leken religieuze hospitaalorde van de katholieke Kerk. Deze “soeverein subject van internationaal recht” Orde viert dit jaar haar bestaan sinds 9 eeuwen (1113). Zij onderhoudt diplomatieke relaties met meer dan 110 Staten in de wereld. De Orde is één van de eerste humanitaire wereld-organisaties.

De Grootmeester van de Soevereine Orde van Malta woont in Rome, in een paleis op de Aventijn. Hij is de 79ste Grootmeester, Fra’Matthew Festing, een Brit, als levenslang gekozen. Deken van de ambassadeurs geaccrediteerd bij de Heilige Stoel, kreeg hij in de katholieke Kerk de rang van kardinaal. Het gaat hier enkel om een eretitel en hij geniet van geen enkel van de prerogatieven van een ‘ware’ kardinaal. Zijn huidige Grootkanselier (evenwaardig met de eerste minister) is Jean-Pierre Mazery, van Franse nationaliteit.

De 13.500 leden van de Orde, de 80.000 vrijwilligers ervan, waaronder 25.000 dokters en verpleegkundigen, zijn overal in de wereld aan het werk bij de armsten.

In 2012, is de Orde tussengekomen in 120 landen. Zij beheert 15 hospitalen, 110 rusthuizen, 1500 posten voor eerste hulp en zij komt tussen in al de oorlog- en geweldgebieden in de wereld, in naam van het Evangelie, voor de vrede.

Een beetje geschiedenis… Het is spijtig dat de lichtzinnigheid van Bonaparte, die op weg was naar Egypte met zijn schepen, ertoe geleid heeft een einde te stellen aan de soevereiniteit van de Orde die zich effectief uitoefende op het eiland Malta, tot in 1799.

(volgens Fréderic Mounier, La Croix, 1.1.13)
 
«Laten we God niet mengen met onze menselijke conflicten. Laten we God God zijn en laten we onszelf niet al te vlug beschouwen als zijn gezondenen of als de uitvoerders van zijn oordelen. Het oordeel komt ons niet toe.» (Mgr. Claverie +)

- De evolutie van de islam in Europa, in België (door Farid El Asri, UCL)

De overdracht van de islam van de ouders aan de jongeren is veelbetekenend gebleven… De eigenheid ervan is het stilzwijgen bij de geloofsoverdracht… Deze stilzwijgende meerderheid loopt doorheen verschillende fasen waardoor de moslims aan ’t trekken zijn. De ouders hebben een bepaald moslimerfgoed overgedragen waarbij de religieuze voorschriften en de gewoonten van het land van herkomst elkaar doordringen… De actuele fase is een zoeken naar harmonie tussen de innerlijkheid en de uiterlijkheid . “Ik ben volledig moslim en volledig burger”.

Van daaruit zullen er drie strekkingen zijn :

  • 1°/ Degenen die hun zichtbaar religieus toebehoren verlaten, en dit soms tot het verliezen van hun moslim identiteit.
  • 2°/ Het op zichzelf terugplooien, van daaruit het verwerpen van de ander : dat is de salafistische positie.
  • 3°/ (strekking van de meerderheid) De zorg voor de getrouwheid aan de Koran en aan de Sunna (Traditie) en die het menselijk inzicht doet deelnemen en de omringende wereld niet afwijst.

Deze laatste benadering is meer eisend en vergt meer debatten en tijd. Maar het is de enige die zowel de kwestie van de getrouwheid aan de tekst als aan de context eerbiedigt.

(Document van het Dossier uitgegeven door ACRE)
 

- De interreligieuze huwelijken worden talrijker in Zwitserland. De theologiefaculteit van Bern onderneemt sinds begin januari een onderzoek over deze werkelijkheid in heel Duitssprekend Zwitserland. (Apic)

In België bestaat er reeds een werk in deze zin, in het Frans uitgegeven door CIRI en in het Vlaams door KMS (uitgegeven in 2010). Het betreft hier gemengde huwelijken met moslims (Marokkanen en Turken). Drie brochures : de juridische aspecten (wetten), de pastorale begeleiding, voorstellen voor religieuze vieringen.

- Cambodja (land van de Khmers) – 96 % van de bevolking is boeddhistisch en 1 % is katholiek. “Dit land beleeft actueel het tijdperk van de Handelingen van de Apostelen, met een eerste verkondiging van de Blijde Boodschap”, zei de Apostolische Vicaris in Phnom Penh. (Fides)

“De beste godsdienst is deze die de menselijke persoon beter maakt” (de Dalaï-Lama)

“Ik hou van al de godsdiensten, maar ik ben verliefd op de mijne” (Mother Theresa)
G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 253 / 944488

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License