missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Pater Theo Horsten

mercredi 3 avril 2013 par J.V.
  Toen de zusters (Zusterkes der Armen van’t Kiel) deze morgen 3 april 2013 bemerkten dat
 
Pater Theo Horstenniet op het ontbijt verscheen, gingen ze kijken en vonden hem, zittend op zijn bed, dood… Niets dat hen, noch ons, de mogelijkheid van zo’n onverwacht heengaan had doen vermoeden.

Theo Horsten werd geboren te Deurne (bij Antwerpen) op 7 juni 1928 in een zeer christelijke familie en werd dezelfde dag gedoopt. Een deel van zijn lagere school en gans de humaniorastudies volgde hij bij de Jezuïeten in het Sint-Xaveriuscollege te Borgerhout. In september 1946 trad hij binnen bij de Witte Paters te Boechout. Na het noviciaat te Varsenare, nam hij op 13 september 1949, samen met andere Belgen, de stoomboot "Ville d’Alger" richting Tunis. Theologie te Thibar, waar hij op 27 juni 1952 zijn eed aflegde, en te Carthago, waar hij op 5 april 1953 priester werd gewijd. De stafmedewerkers beschrijven hem als verstandig, evenwichtig, met een goed oordeel ; edelmoedig, open, sportief en aangenaam in omgang. Zijn diensten als "verpleger" tijdens de scholasticaatsjaren werden zeer geapprecieerd. Zij noteren nog dat hij houdt van plagen en van een goeie mop. Zij voegden er aan toe dat hij geschikt was voor verdere studies. In juni 1956 behaalt hij een doctoraat in de theologie aan de Gregoriana te Rome.

Een vertrek naar ’de missies’ zat er echter nog niet in. Van september 1956 tot juni 1961 heeft hij aan velen onder ons dogmatiek onderwezen te Heverlee. En voetbal gespeeld !

In augustus 1961 vertrekt de Fille, zoals wij hem – en hij ook zichzeld - gewoonlijk noemden, naar Rwanda, waar hij theologie doceert in het Groot seminarie van Nyakibanda, en ook professor van dogma is in het Institut Catéchétique Africain (ICA) te Butare, wat hij doorheen al zijn volgende benoemingen door zal blijven doen. De benoemingen volgen elkaar inderdaad op, maar altijd in hetzelfde bisdom Butare : in september 1969 wordt hij directeur van de ’Ecole Normale Auxiliaire’ te Nyanza ; in februari 1964 moet hij invallen als rector van het Klein Seminarie van Kansi. Na drie jaar mag hij kennismaken met het parochieleven : onderpastoor en weldra pastoor te Cyahinda (1966-1968) ; vervolgens te Save (1968-1970). Dan volgt een langere periode als vicaris te Nyanza (1970-1975) en als pastoor te Nyamiyaga (1975-1977).

In 1972 wordt Fille door zijn confraters als raadslid verkozen. Als hij in Kigali toekwam voor de regionale raad, die toen slechts een halve dag in beslag nam, groette hij pater Severy, regionaal, met een typische schalkse plagerij : "Awel, Jules, wat hebt gij deze keer voor ons beslist ?" In september 1977 wordt hij directeur van het ICA benoemd, zeer op prijs gesteld door medewerkers en studenten. Hij slaagt er in de overschakeling van een cyclus van één op twee jaar te verwezenlijken. Het waren nochtans vijf harde jaren voor Fille, want de stichter van het instituut, pater Xavier Seumois, bleef – zo wilden het de bisschoppen - al die tijd ter plaatse en woog willens nillens op de directeur. De Regio besloot ten slotte de leiding van het ICA aan de bisschoppenconferentie over te maken.

Na een sabbatjaar wordt Theo, in juli 1984, onderpastoor benoemd te Muramba in het bisdom Nyundo. Maar amper een jaar later keert hij naar Butare terug, meer bepaald naar Nyumba, waar hij een drietal jaren pastoor is. In augustus 1988 wordt hij onderpastoor te Rwaza, in het bisdom Ruhengeri. In september 1991 werkt hij enkele maanden te Nyamirambo, in het aartsbisdom Kigali, om in december pastoor te worden te Nyamata. Daar maakt hij in 1994 het begin van de volkerenmoord mee, met een kerk vol vermoorde Tutsi-slachtoffers… "Ge kunt u dat niet voorstellen, schreef Theo in een rapport, ze hielden een kind ondersteboven vast, aan zijn voetjes, en sloegen het dood als een konijn. Er liggen stapels lijken…" De confraters worden ontzet en vertrekken naar België…

In september van datzelfde jaar 1994 staat Fille klaar om terug te vertrekken en te gaan helpen in het Institut de Formation Religieuse, dat door de gebeurtenissen van Butare naar Bukavu was overgewaaid. Vanaf 1995 werkt hij mee aan de voortgezette vorming, georganiseerd te Buhimba, in het huis Maria Mama. In december 1996, na de opkomst van de opstand van Kabila-père en de aanval van de nieuwe leiders van Rwanda op de vluchtelingenkampen in Congo, wordt Fille gerepatrieerd via Kigali naar België. Einde van zijn Afrikaans avontuur.

Een maand later gaat hij aan de slag in de parochie van Moerkerke, samen met andere oudgedienden van Rwanda. Drie mooie en vredige jaren. In oktober 1997 aanvaardt Fille een voorstel van de Zwartzusters van Lier en wordt aalmoezenier van het rustoord "Paradijs". In augustus 2002 verhuist hij als ’pastoraal rusthuiswerker’ naar het Woon-en Zorgcentrum O.L.V. van Troost te Zandhoven. Na onenigheid met de directeur haalt de provinciaal hem daar weg. Fille wordt verantwoordelijke benoemd van onze gemeenschap van de Clovislaan. Als daar in 2007 een gans vernieuwde ploeg wordt naartoe gestuurd, gaat Fille voor enkele jaren naar onze gemeenschap te Genk. Wanneer in februari 2010 koortsachtig naar een aalmoezenier voor de Zusterkes der Armen op ’t Kiel wordt gezocht ; wordt er eens te meer beroep gedaan op Fille. Hij was 84 en nog altijd actief !

  De uitvaartliturgie zal plaats hebben in de kapel van het rusthuis Sint-Jozef van de Zusterkes der Armen (Waarlooshofstraat 9 – 2020 Antwerpen), op zaterdag 6 april om 11 uur, gevolgd door de teraardebestelling te Varsenare.  

Mogelijkheid tot concelebreren (albe en witte stool meebrengen). De zusters houden eraan hun aalmoezenier zo goed mogelijk uitgeleide te doen. Na de dienst zijn wij dan ook bij hen te gast. Gelieve toch de econoom van de Keizerstraat tijdig te verwittigen, om een gedacht te geven van ons aantal.

 
Jef Vleugels
 

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 602 / 1114108

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Onze overledenen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License