missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
België

Het Centrum AMANI

Eur-Echo - Pasen 2013
maandag 8 april 2013 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Voor de Afrikanen in België

Het Centrum Amani is één van de Europese missionaire projecten, want het wordt opgenomen door de Europese Provincie.

Maar het betreft hier een project dat in Brussel gevestigd is, voor België en de Afrikanen die in Brussel wonen.

Geschiedenis van het Centrum

Het Centrum heeft reeds een lange geschiedenis, waarnaar ge een al te korte verwijzing zult kunnen vinden op blz. 226 van het boek : “Alles in Afrika was me lief – Geschiedenis van de Belgische Witte Paters”. Wat zeker is, is het feit dat de omkadering van het Centrum, die eerst Belgisch was, geleidelijk aan meer internationaal is geworden. Reeds, bij het begin van deze eeuw, is de Fransman Damien Watine de Directeur ervan geweest. Hij werd opgevolgd door Andrew Anab afkomstig uit Ghana. En nu hebben we een ploeg in de zuiverste W.P. traditie :


broeder Simon Amy Gornah, Ghanees en Directeur van Centrum,

bijgestaan door Jan Lenssen (onze Belg)

en Gilles Mathorel, een Fransman.

Met ons drieën vertegenwoordigen we de verscheidenheid van Afrika door onze vorige engagementen : Tunesië, Rwanda en Kenia, Zambia.

Verandering van oriëntatie

Bij het begin opgevat voor de ontvangst van Congolezen, zoekt het Centrum nu een tweede adem om zich open te stellen voor het geheel van Afrikanen van Brussel ; en zij zijn talrijk en verscheiden. Helemaal in het begin, werd het Centrum een beetje beschouwd als de francofone parochie van de Afrikanen. Het had de pastorale verantwoordelijkheid voor de huwelijken, de doopsels en de begrafenissen. Velen kwamen ons dus opzoeken met het oog op die sacramenten.

Het Diocees Brussel heeft ons nu die verantwoordelijkheid ontnomen, om zo de integratie van de Afrikanen te bevorderen in de parochie van hun verblijfplaats. En wijzelf, als priester, schakelen ons deeltijds in in de parochies waar zich een goede verhouding van Afrikanen bevindt. Een wijze beslissing, onder vele aspecten ! Maar die verandering heeft de aantrekkingskracht van ons centrum helemaal veranderd. Er zijn talrijke NGO’s of VZW’s die zich bezig houden met de migranten in Brussel en de omgeving. Dan zou men het wel kunnen stellen zonder AMANI ! Zoveel is zeker ! AMANI is niet noodzakelijk maar het blijft toch nog zeer nuttig.

Bewezen diensten

Zo, moeten we rekening houden met de grote armoede van velen die nog zwaarder wordt met de economische crisis. Wij ontvangen dus vele personen die zich in een grote financiële zwakheid bevinden en hun aantal loopt voortdurend nog op. Buiten deze caritatieve activiteit, hebben we een tiental jongeren van wie de schooldiploma’s niet kunnen gehomologeerd worden door België. Zij volgen dus inhaalcursussen om zich voor te bereiden op het examen van de Midden Jury om zo hun studies verder te zetten. Onlangs hebben we weer een vakantieactiviteit kunnen beleven voor een vijftiental kinderen van 8 tot 12 jaar.

Er zijn nieuwe krachten nodig

Er zou nog zoveel meer kunnen gedaan worden. Maar daarvoor, zouden we nieuwe krachten nodig hebben. Want twee van ons zijn reeds boven de 65 jaar. Men kan de toekomst van het Centrum Amani zien in een grotere samenwerking met de andere Verenigingen die voor en met de Afrikanen werken of met de jongeren in ’t algemeen. Anderzijds, wordt de integratie van de migranten een terugkerend en cruciaal probleem in onze Europese samenlevingen war men de neiging zou hebben elkaar te verwerpen, of in het beste geval naast elkaar leven zonder interacties. Werken aan een positieve integratie vanuit het Centrum Amani en een overdenken in diepte voeden door onze Afrikaanse ervaringen in internationale gemeenschap, dat zou een andere onuitgegeven bijdrage kunnen zijn in dienst van de Kerk van Brussel.

Vrijwilligers ?

Er zijn zekere mogelijkheden om Afrika en de Afrikanen te blijven dienen vanuit Brussel. Indien ge u soms een beetje vrijwilliger voelt, wacht dan niet tot ge “hinkend” bent om uzelf voor te stellen.

    Gilles Mathorel
 
Centrum AMANI
Notelaarstraat 322
1040 Brussel

 
Tel. : 02 732 45 23
 
E-mail : centreamani@yahoo.fr

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 576 / 1013144

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Migranten   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License