missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

NIEUWS van ARCRE

Euro-Echo – Pasen 2013
woensdag 10 april 2013 door D.F. (Vertaling), Webmaster
ARCRE [bleu](Action pour la Rencontre des Cultures et Religions en Europe)
(Actie voor de Ontmoeting tussen Culturen en Godsdiensten in Europa)[/bleu]
Ethiek en inter-culturaliteit

Hans Vöcking (foto) heeft een dag van overdenking kunnen bijwonen in de Nationale Vergadering in Parijs op 8 februari 2013 en hij zendt ons volgend verslag :

Germinal Peiro, afgevaardigde van Dordogne in de Nationale Vergadering, heeft een dag van overdenking geopend ter gelegenheid van het internationaal colloquium over de thema’s “Ethiek en inter-culturaliteit”.

Het colloquium in de Nationale Vergadering is voorbereid geweest door het Instituut voor Hogere Islam Studies (IHEI) samen met de Moslim Religieuze Gemeenschap (COREIS) van Italië.

[bleu marine]Objectief van de dag :[/bleu marine] een werkplatform opstellen om “de communicatie- en samenwerkingskanalen tussen de religieuze wereld en de leken wereld te verstevigen en ‘ex-novo’ op te bouwen” in de drie cruciale sectoren namelijk het euromediterrane beheer, de opvoeding en de onderneming.

In zijn openingstoespraak spoort Mr. Peiro aan “de keuze te maken om samen te komen over onze gelijkenissen en ons te verrijken door onze verschillen”, wetend “dat we elke dag weer de inter-culturaliteit moeten leren kennen, dit wil zeggen ons bewust worden van onze moeilijkheden en beslissen deze te overstijgen, samen.” Preciserend dat de inter-culturaliteit “zich verspreidt over alle niveaus zowel dat van de opvoeding, van de godsdienst, als dat van de gewoontes en gebruiken”. Mr. Peiro heeft er tenslotte de nadruk gelegd op de noodzakelijke “Eenheid in de verscheidenheid, voorafgaand aan de opbouw van één enkel huis dat tot hoog in de hemel reikt”.

Twee vaststellingen van deze dag van overdenking :

  • De strikte neutraliteit van de Franse Staat in verhouding met de godsdiensten, wat niet wil zeggen onwetendheid of onverschilligheid. Deze verzekert de gewetensvrijheid aan de moslims in het ‘sanctuarium’ van het wereldlijk karakter dat de Nationale Vergadering is.
  • De deelnemers (ongeveer 70 en een twintigtal die tussen beide kwamen) waren Fransen en Italianen bekeerd tot de islam en leden van de broederschap Ahmadiyya Idrissiyya Shadhiliyya. Bij de verantwoordelijken van het IHEI en de COREIS was er geen enkele geïmmigreerde of genaturaliseerde moslim. Verder, in deze beide organisaties zijn de vrouwen actief op verschillende niveaus.

De bemerkingen van Abdellah Boussouf.

M. Abdellah Boussouf, Algemeen Secretaris van de Marokkaanse Gemeenschap in het buitenland (CCME), heeft op 5 maart 2013, tijdens zijn bezoek aan ACRE deze mooie woorden geschreven in het gulden boek :

“Dit middagmaal heeft me de gelegenheid geboden een broer terug te vinden die ik sinds jaren niet meer gezien heb. Hij is christen en ik ben moslim ; met hem heb momenten gedeeld van samen te leven en tijden van sterke spiritualiteit, wat gemaakt heeft dat onze respectievelijke engagementen, elk in zijn gemeenschap, elkaar hebben ontmoet rond waarden van een grote spiritualiteit die ons allen aan elkaar bindt. Het is een inzet die men vandaag moet hernemen in dienst van onze gemeenschappen om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen van vandaag, in de zin van het leven, de menselijke waardigheid te behoeden.”


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 287 / 1054241

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License