missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad – April 2013

BIJVOEGSEL Nuntiuncula nr.679
maandag 22 april 2013 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

- Paus Franciscus en de moslims

De moslimgemeenschap van Buenos Aires heeft genoteerd dat Bergoglio “zich altijd getoond heeft als een vriend van de moslimgemeenschap”, en ten gunste stond van de dialoog. Wanneer Benedictus XVI tijdens zijn reis in Duitsland een middeleeuws document heeft geciteerd dat Mohammed beschreef “als noodlottig en onmenselijk”, heeft Bergoglio onmiddellijk zijn afstand hiervan genomen door te zeggen “dat in 20 seconden tijd de relatie met de islam, die Johannes-Paulus II geduldig heeft opgebouwd gedurende 20 jaren, werd vernietigd”.

Ahmed el-Tayeb, Groot Imam van Al-Azahr en president van de Universiteit heeft zijn felicitaties gestuurd. Hij had totnogtoe de relaties met het Vaticaan onderbroken gedurende het pontificaat van Benedictus XVI.

Saudi Gazette, dagblad van Saoedi-Arabië heeft met warmte de oproep van Paus Franciscus ontvangen voor meer interreligieuze dialoog.

(Wikipédia – 14.03.13.)
 

- Inzetten van de moslim aanwezigheid in Europa

(Christophe Roucou, priester van de ‘Mission de France’)

De moslims vertegenwoordigen 4 % van de Europese bevolking en een grote verhouding van hen heeft een Europese nationaliteit (in België vormen de moslims 5,8 % van de totale bevolking). Als allen moslim zijn, dan hebben zij wel verschillende manieren om de islam te beleven omwille van de culturele en sociale tradities, meegekregen van de landen waaruit hun ouders of grootouders oorspronkelijk gekomen zijn… Zij bidden niet allen in dezelfde moskeeën… Europa wordt doorkruist door talrijke moslimstromingen .

Tareq Oubrou (imam te Bordeaux) legt de nadruk : „ophouden te spreken van minderheden en van hun rechten in termen van discriminaties of deze positief of negatief zijn. Laten we spreken van burgerschap en van gelijke burgers met rechten en plichten tegenover de wet en de maatschappij”.

In het Europees kader moeten de gelovigen een driedubbele uitdaging aangaan : een burgerlijke uitdaging, een intellectuele uitdaging en een spirituele uitdaging.

 • 1/ Een burgerlijke uitdaging :
  Hoe samen leven met verschillende talen, culturen, godsdiensten ? Door de cultuur en de godsdienst van de andere te respecteren ; door de punten die we gemeenschappelijk hebben samen te ontwikkelen ; men is in staat samen te werken : handelen om de schepping veilig te stellen, samenwerken in de sociale diensten zoals katholieke Hulp en moslim Hulp ; zeggen dat we Abraham als gemeenschappelijke vader hebben…
  We kennen eerder een schok van onwetendheden dan die van beschavingen ! Hoe anders de taaie vooroordelen overstijgen , de bekoringen om zich op zichzelf terug te plooien en van communautarisme, dan door de kennis van de traditie van de anderen, de vriendschapsbanden… Men zou er alles bij te winnen hebben dat de jongeren (christenen en moslims) een grotere kennis zouden hebben van hun eigen godsdienst…
 • 2/ De intellectuele uitdaging :
  Wij allen, gelovigen, worden geconfronteerd met de moderniteit. In het verleden hebben wij, christenen, even zoveel moeilijkheden gehad om de moderniteit aan te pakken als de moslims die deze vandaag kennen. Voor de moslims, bestaat de intellectuele uitdaging in de interpretatie van de bronnen van de religieuze moslim Traditie, meer in het bijzonder van de Koran als geopenbaard Boek.

  Moslimdenkers die voldoende openstaan voor de voorstelling van de moderniteit en die aanvaard worden, zijn zeldzaam. Tareq Oubrou, imam te Bordeaux, is misschien vandaag de enige die in staat is de Europese islam te denken op het niveau van het moderne leven van vandaag. Op een bescheiden manier, kunnen wij christenen, getuigen dat het mogelijk is in God te geloven in het hart zelf van de moderniteit .
 • 3/ Spirituele uitdaging :
  Ons als gelovigen in God situeren in de schoot zelf van de hedendaagse culturen . In de wereldwijde maatschappij moeten de gelovigen in een enige God (christenen, moslims) de uitdaging van het geloof aangaan, van de getuigenis aan God gegeven als Degene die de mens roept, elke mens, al de mensen, om van Hem het leven te ontvangen als een gave, een genade. Hoe zich niet laten interpelleren door de vergiffenis , die het ‘Onze Vader’ doordringt en door de barmhartigheid , één van de mooiste namen van God in de Koran. Ook speelt de dimensie van het gebed een grote rol.
*****************

- Moslim religieus landschap van de wereld

   
 • Azië Stille Zuidzee : 985 530 000 ;
 • Midden Oosten en Noord Afrika : 317 070 000 ;
 • Afrika ten Zuiden van de Sahara : 248 110 000 ;
 • Europa : 43 490 000 ;
 • Noord Amerika : 3 480.000 ;
 • Latijns Amerika en Caraïben : 840 000.
G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 280 / 982865

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License