missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Pater Karel Lauwers

mardi 23 avril 2013 par J.V.
  Op 21 april 2013, in de nacht van zaterdag op zondag, is onze confrater
 
Pater Karel Lauwerszachtjes ingeslapen.

Karel werd op 15 oktober 1917 geboren te Ravels in de Antwerpse Kempen. Zijn humaniorastudies deed hij in het Klein Seminarie te Hoogstraten van 1928 tot 1936. Datzelfde jaar trad hij binnen bij de Witte Paters te Boechout. Volgden dan het noviciaat te Varsenare met pater Noterdaeme en vier jaar theologie te Heverlee, waar hij op 5 april 1942 zijn eed aflegde en op 26 april 1943 priester werd gewijd. Zijn professoren wezen vooral op zijn diepe godsvrucht, zijn gehoorzaamheid en plichtsgevoel, zijn dienstbaarheid en goed humeur, zijn enthousiasme en jovialiteit. Hij werkte zeer ordelijk en vlug. Karel had aanleg voor muziek, speelde verschillende instrumenten en was dan ook dirigent van de fanfare. Hij werd naar de Katholieke universiteit van Leuven gestuurd en werd er doctor in Kerkelijk Recht.

Pas afgestudeerd werd hij in oktober 1945 professor benoemd van fundamentele theologie en Kerkelijk Recht op ons scholasticaat te Heverlee. Hij was een zeer goed professor, klaar en met zin voor de details, een ’esprit canonique’. Wat hem niet belette kritisch te zijn voor de Kerk. "La Sainte Eglise a déraillé dans une gendarmerie ! (sic)" is een van zijn legendarische gezegden. Hij zal tien jaar in Heverlee blijven, in 1951 zijn doctoraatsthesis verdedigen en in juni 1952 rector worden benoemd. Als rector wist hij het professorencorps tot een hecht team om te smeden en zijn beleid werd door allen geapprecieerd, ondanks het feit dat hij wel eens hoekig kon overkomen.

Benoemd in Kongo, vertrekt Karel op 31 augustus 1956 met Sobelair richting Afrika. Bagira is één van de ’cités’ van Bukavu. Karel wordt er belast met de school (900 leerlingen), de Xaveris, het zangkoor en het Marialegioen voor gans Kivu. Hij is ook officiaal van het bisdom (en zal dat blijven tot zijn definitief vertrek). De taal blijft een belemmering hoewel hij zijn best doet. Maar hij is erg blij met zijn onderdompeling in het "echte" leven aan de basis. Hij lanceert met de onderwijzers een gespreksgroep over het evangelie. In augustus 1957 wordt Karel naar het Klein seminarie van Mugeri gestuurd, als professor van de ’poesis’. Hij schrijft : "Le canoniste qui devient prof de la poésie ! Ce sera de la poésie canonique." In die periode komt de vertaling klaar van het handboek voor het Marialegioen, dat Karel enthousiast aan de man brengt. In 1959 wordt Karel onderpastoor in Kadutu. De onafhankelijkheid heeft in Bukavu een anti-godsdienstige hetze tot gevolg. Vooral de verantwoordelijken van de katholieke actie worden gezocht.

In januari 1961 worden Karel Lauwers en Georges Defour gevangen genomen en manu militari naar de grens met Rwanda gevoerd, begeleid door Mgr. Mulindwa en enkele confraters, die allen hun deel van scheldwoorden en bedreigingen over zich heen krijgen. Karels ballingschap zal duren tot oktober 1961. Hij keert terug naar Kadutu. Van 1965 tot 1967 is hij pastoor te Bagira. In september 1968 installeert Karel zich in de parochie Sint-Theresa en wordt Kanselier van het aartsbisdom en secretaris van de aartsbisschop. In 1971 verhuist hij nog eens en wordt pastoor benoemd te Burhiba. Ondertussen zet hij zijn taak bij het Marialegioen en als Officiaal en Kanselier van het aartsbisdom onverdroten voort. In 1972 onthaalt Kadutu een deel van de vluchtelingen uit Burundi. Maar die laatste bewogen jaren hadden teveel van de krachten van Karel gevraagd. Een heropflakkering van een ernstige oorinfectie, opgelopen tijdens zijn noviciaat en die nu een regelmatige verzorging vereiste, was er teveel aan. Hij wenste naar België terug te keren.

In juli 1976 verlaat Karel Bukavu en schrijft vanuit Ravels aan de Provinciaal : "Een abrupt overschakelen uit de pastoraal naar een andere sector zou me al te zwaar vallen. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik mijn gebondenheid met de Sociëteit wens te ontvluchten. Zij heeft voor mij teveel betekend in al die voorbije jaren." Hij vervolgt : "Concreet gezien zou ik gaarne voor enkele jaren dat ik nog valabel ben me laten inschakelen in de diocesane pastoraal, hier in de Kempen." Karel, in samenspraak met het bisdom Antwerpen, neemt zijn intrek in Turnhout als onderpastoor van de St-Pieterparochie. Naast het gewone werk is hij ook belast met de groep ’Missie en ontwikkelingshulp’ en doet veel huisbezoeken. Op 9 december 1979 wordt Karel plechtig aangesteld als pastoor van de St-Lambertusparochie te Overbroek (Brecht). Daar zal hij blijven tot in september 1992. Hij was in die periode ook verbonden aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom Antwerpen.

In oktober 1992, officieel op pensioen, neemt hij zijn intrek bij het gezin Frans Meeusen-Maria Meesters in de Hoge Mereyt, een gehucht van Overbroek. Elke dag gaat hij eucharistie vieren bij de Zusters Maricolen. Ook de parochie kon nog altijd beroep op hem doen. Maar stilaan kwam de tijd dat zijn gezondheidstoestand te zwaar doorwoog op de goede vrienden die hem opgevangen hadden. Karel aanvaardde dan naar Varsenare te verhuizen. Begin oktober 2006 kwam hij toe op het Kasteel, maar enkele maanden later, toen hij er een beetje verloren bijliep en niet meer wist waar hij was, verhuisde hij naar Avondrust. Daar verloor hij meer en meer de greep op de realiteit en deemsterde stilletjes weg. Sinds begin april ging hij zienderogen achteruit en de laatste dagen was hij bedlegerig. In de nacht van zaterdag op zondag 21 april sliep hij rustig in… in vrede, en voor goed bij zijn Heer en bij zijn Moeder Maria, waarvan hij zoveel had gehouden.

  De uitvaartliturgie zal plaats vinden op vrijdag 26 april 2013, om 10 u 30 te Varsenare in onze kapel, gevolgd door de teraardebestelling op ons kerkhof.  

De confraters die verlangen te concelebreren brengen een albe en een witte stola mee. Gelieve pater econoom van Varsenare te verwittigen van uw aanwezigheid.

 
Jef Vleugels
 

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 767 / 1125264

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Onze overledenen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License