missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Algerië

"De laatsten zullen de eersten zijn, en de eersten de laatsten"

Lucas, 13:22-30.
donderdag 25 april 2013 door Jan Heuft, Webmaster

Deze prachtige woorden vinden we terug in het evangelie van Lucas, 13:22-30. Zij komen aan het einde van een lang betoog waar Jezus de klemtoon legt op waarheid en nederigheid. Het zijn woorden die hard aankomen voor hen die in een wereld leven waar een ieder de ander probeert te domineren. Waar een ieder een "star" moet zijn. Deze bijbel teksten zijn moeilijk te verteren: Zij die zich graag willen laten zien, zij die zich naar voren dringen, zij die belangrijk willen zijn, voor hen zal het moeilijk zijn om de hemel binnen te gaan. Daar zal de toegang naar hemel smal zijn!

Het doet me denken aan onze missionaire aanwezigheid in Noord – Afrika. Het gaat er niet om belangrijke uiterlijke dingen te doen, maar er op de eerste manier aanwezig te zijn als [bleu marine] "lotgenoot" [/bleu marine] van een ieder die je tegenkomt op je lange levens weg, als luisterende begeleider en waarbij je, jezelf, ook laat begeleiden! Daarin de ander zoveel mogelijk ruimte geven zich zelf te kunnen zijn, hem te respecteren in zijn cultuur en in zijn geloof.

Dikwijls denk ik terug aan mijn vermoordde medebroeders. Toen zij begraven werden liep de hele stad uit en riep de bevolking "Dit waren mensen van God in wie wij ons vertrouwen hadden geplaatst". Die confraters hadden hun hele leven niets bijzonders gedaan, maar ze hadden altijd, dag en nacht, klaar gestaan om naar een ieder te luisteren. Ze hadden vrijwel niemand van geloof doen veranderen, maar ze hadden naar velen geluisterd, en heel dikwijls samen gebeden, ieder op zijn eigen manier!

In missie, maar ook in ontwikkelingswerk, is het belangrijk dat de volledige ontplooiing van de mens centraal staat.. Dat de mens zelf creatief bezig is om zo meer "mens" te zijn, want ten slotte is hij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen.

Op een dag kwam ik een oude Arabische wijze man tegen. Hij liet mij begrijpen dat alles wat ik deed heel goed was, maar dat het beter zou zijn als de mensen het zelf deden. Hij zei in een goed spreekwoord: "Je mag gerust met ons de match meespelen, maar de mensen moeten zelf de doelpunten maken"! Kijk dat is wat anders als op het podium staan, je te laten applaudisseren, zelfs naar macht te streven.

Jarenlang was ik hoofd van een school. Op een goed dag werd het genationaliseerd. Iedereen was verdrietig want we hielden van dit werk en iedereen vond dat we hele goede examen resultaten boekten. Toch kwam daar op een geven moment een vrouw uit het dorp aan de deur kloppen. Zij maakte ons duidelijk dat er een tijd is van "komen en gaan"! Zij maakte ons duidelijk dat wij niet zo in onze "onmisbaarheid" moesten geloven. Ondanks dat ze geen christen was, liet ze ons verstaan dat wij in de Heilige Geest moesten vertrouwen

[bleu marine]"Meespelen" [/bleu marine] wil ook zeggen het "grondwerk" doen en dat is belangrijk, het is op zich al een teken van vertrouwen. In het Evangelie lezen we ook dat een ieder de taak heeft zijn "talenten" te gebruiken, in waarde om te zetten. Dit wil echter niet zeggen dat we de ander moeten verdringen, de ander geen bestaansrecht gunnen. Jezus vraagt ons juist om ons tot het uiterste in te spannen voor een wereld van gerechtigheid en vrede.

In de brief aan de Hebreeën, 12:5-7 vergelijkt Paulus ons leven met een wedstrijd waarop we hebben ingeschreven om het goede te doen en het kwade te laten. Hij nodigt ons uit om alle slechte dingen van ons af te schudden, te "wedijveren" naar het goed!

Drie goede bekenden van mij, alle drie bisschop, hebben mijn leven op dit punt goed begeleid :

  • De eerste had als "wapenspreuk": "Omnia in Caritate: Doe alles in liefde."
  • De tweede zei: "Zorg ervoor als christen aanwezig te zijn op de "breuklijnen" van de samenleving. Daar waar vreugde en verdriet is, daar waar de mens verloren loopt."
  • De derde (pas geleden gewijd) nam als wapenspreuk: "Ik wil leven en aan anderen het enthousiasme meegeven om te leven."

Ik wil deze laatste spreuk U van harte toe wensen.

Broeder Jan Heuft, wp
Algiers,18 april 2013
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 2514 / 1124990

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License