missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad – Mei 2013

donderdag 16 mei 2013 door G.Verbist, mafr.
[marron]*Interreligieuze nieuws uit de wereld*[/marron]

- [vert]‘ Geen nieuwe kerken in SOEDAN ‘[/vert] - De Soedanese minister bevoegd voor religieuze zaken kondigt aan dat er geen toestemmingen meer worden verleend voor de bouw van nieuwe kerken. Volgens de minister zijn er te weinig gelovigen. [mauve fonce](Kerknet 22.04.13.)[/mauve fonce]
Een paar jaar geleden hebben onze confraters te Khartoum een nieuwe kerk gebouwd. Ze zijn er nog altijd aanwezig.

- [vert]Dr. Olav Fykse Tveit[/vert], algemeen secretaris van de [vert]Wereldraad van Kerken[/vert], bracht een bezoek aan Soedan (22-24 april). De Soedanese minister voor religieuze zaken bevestigde het recht op eredienst en de voortzetting van de activiteiten van de christelijke Kerken. [mauve fonce](Kerknet 28.04.13.)[/mauve fonce]

- [vert]Twee orthodoxe bisschoppen ontvoerd in Syrië[/vert] - In de stad Aleppo werden op 22 april de Syrische orthodoxe metropoliet Mar Gregorios Yohanna Ibrahim en de Grieks orthodoxe aartsbisschop Iskandarumn Boulos Yazigi ontvoerd. [mauve fonce](Kerknet 23.04.13.)[/mauve fonce]
Tot op heden(4 mei) geen nieuws over hen.

- [vert]Bruggen bouwen tussen mensen van verschillende culturen[/vert] - Jongeren van de FOCOLAREbeweging willen impuls geven aan het bouwen van bruggen tussen mensen van verschillende culturen. Een zeshonderdtal mensen woonde het evenement bij te Brussel op 20 april. Eén van de voornaamste conclusies van dit forum was: “Niet de jongeren zijn het probleem, maar onze kijk op de jongeren.” [mauve fonce](Kerknet 22.04.13.)[/mauve fonce]

- [vert]Irak: een autonome regio voor de christenen?[/vert] – De Katholieke Chaldeeuwse patriarch Louis Sako kant zich tegen een autonome regio voor de Irakese christenen in Nineve. “Het is onaanvaardbaar dat christenen en andere religieuze minderheden worden gedwongen om in een getto te gaan leven. Wij moeten ervoor zorgen dat de rechten van alle staatsburgers worden erkend, ongeacht of zij moslim, christen, Arabier of Koerd zijn.” De patriarch zegt nog dat de oprichting van een islamitische staat in Irak een stap terug is, omdat de wereld evolueert naar steeds meer diversiteit en pluralisme. [mauve fonce](Kerknet 22.04.13.)[/mauve fonce]

- [vert]‘ Stichting WERELDETHOS ‘[/vert] – De Zwitserse theoloog Hans Küng heeft de leiding van de stichting op 22 april overgedragen aan [bleu] Eberhard Stilz [/bleu], voorzitter van het Hooggerechtshof te Baden-Wurtemberg. Küng werd recent 85 jaar. In zijn slottoespraak zegde hij dat ernstige religieuze dialoog kan plaats vinden zonder gemeenshappelijke ethische waarden, normen en handelingen. Dat is trouwens de basisopvatting van de Stichting Wereldethos. De Zwitserse theoloog spoorde de aanwezigen aan om [bleu] de dialoog tussen de godsdiensten te versterken. [/bleu] “Daarmee moet al vanaf de kindertuin worden gestart.” [mauve fonce](Kerknet 24.04)[/mauve fonce]

[bleu marine]Kerk in nood, de internationale hulporganisatie, klaagt achteruitgang van de GODSDIENSTVRIJHEID in China, Vietnam, Nigeria en Pakistan aan.[/bleu marine] [mauve fonce](Knet 24.04)[/mauve fonce]

- [vert]“ Het Westen kent de islam nauwelijks “[/vert] - Volgens kardinaal Angelo Scola(Milaan) kennen de meeste christenen in Europa en de USA nauwelijks de islam.”Er bestaat een grote onverschilligheid ten aanzien van de islam.” [mauve fonce](Kerknet 1.05.13.)[/mauve fonce]

- [vert]Samenwerking met Boeddhisten[/vert] – De Pauselijke Raad voor interreligieuze Dialoog moedigt boeddhisten aan tot samenwerking met christenen voor vrede en de verdediging van het menselijke leven in alle vormen. “Het respect voor het leven, contemplatie, stilte en eenvoud zijn belangrijke waarden die zowel door christenen als boeddhisten worden gedeeld” aldus kardinaal Jean Louis Tauran. [mauve fonce](Kerknet 3.05.13.)[/mauve fonce]
De boeddhistische gemeenschap viert op 25 mei Wesak Puja,Boeddhadag. KMS heeft een wenskaart beschikbaar. (0,60€).

- [vert]Dialoog met de islam[/vert] – Bisschoppen en afgevaardigden van Europese bisschoppenconferenties bogen zich van 1 tot 3 mei in Londen over de dialoog met de moslims en de identiteit van christelijke en islamitische jongeren. [mauve fonce](Kerknet)[/mauve fonce]
In die zin ging de enquête van Gazet van Antwerpen over de moslimjongeren (21 tot 26 april 2013) cfr.DOSSIER “Van Meir tot Mekka”.

- [vert]Steun aan Syrië – Oecumenisch overlegplatform bezorgd over lot ontvoerde orthodoxe bisschoppen.[/vert]

“ Het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België geeft uiting aan zijn diepe droefheid over het voortdurende en toenemende verlies van mensenlevens in Syrië. Wij betreuren het geweld en willen onze medelevende steun betuigen met al wie als onschuldige slachtoffers in deze conflicsituatie verwikkeld zijn. Wij pleiten voor vrede en een einde aan de vijandelijkheden. Wij betreuren vooral de ontvoering van de Syrisch-orthodoxe en Grieks-orthodoxe bisschoppen van Aleppo en dringen aan op hun onmiddelijke vrijlating. Tegelijkertijd nodigen wij de Vlaamse bevolking op genereus te reageren op [bleu] de oproep van het 12-12-Consortium [/bleu] ter ondersteuning van zijn humanitaire hulpacties in dit door oorlog verscheurde land.” [mauve fonce](Kerknet 27.04.13.) [/mauve fonce]

- [vert]Brief van de bisschop: “In Syrië wordt ’Goede Week’ een ’droevige week’ “ [/vert]
Mgr.Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, schreef een brief einde april, aan alle christen gemeenschappen van zijn bisdom en vroeg ook dat in alle openbare kerken en kapellen van het bisdom tijdens het weekeinde van 4 en 5 mei een voorbede in de zondagsliturgie zou worden ingelast voor vrede in Syrië.

  “ De oorlog in Syrië is als een moorddadige octopus met vele ongrijpbare tentakels van geweld en afrekening. Honderdduizende burgers zijn het slachtoffer van een conflict waaraan ze part noch deel wilden hebben. Dat is zeker zo voor de christenen in Syrië: een kleine minderheid zonder politiek gewicht en zonder militaire achterban. Wat nu brutaal aan flarden wordt geschoten, is niet alleen een land en een bevolking, maar ook een model van samenleven. Christenen en moslims eerbiedigen elkaars religieuze tradities en gebruiken. Tijdens de Goede Week kijken moslims eerbiedig naar de processies die christelijke gemeenschappen op straat houden. Op Paasdag komen de islamitische religieuze leiders gewoontegetrouw aan de bisschoppen hun paaswensen overmaken. Bij belangrijke moslim feesten gaan de bischoppen aan de islamitische leiders hun wensen overmaken. Tussen de religieuze gemeenschappen heerste wederzijds begrip en respect. Waar toen de processies doorgingen, liggen nu hopen puin en durven mensen niet meer buiten komen. Christenen en moslims: samen zijn ze het slachtoffer van ongrijpbare milities die hen in de tang houden.

Op zondag 5 mei vieren ze Pasen. Vieren? Wat kan ’vieren’ in deze omstandigheden nog betekenen? Vele christenen leven ondergedoken, zijn op de dool in het binnenland of zoeken een vluchtroute naar het buitenland. Het wordt hun zoveelste emigratie. Hun ouders of grootouders vonden immers in Syrië een nieuwe thuis nadat ze met geweld uit een buurland verdreven warn: Armeense en Syrische christenen uit Turkije, Palestijnse christenen uit het Heilig Land, Chaldeze en Assyrische christenen uit Irak. De ’Goede Week’ zal voor hen een ’Droevige Week’ worden.

Ik nodig de christelijke gemeenschappen in het bisdom Antwerpen uit om hun medewerking te verlenen aan de noodhulpactie [bleu]’ Syrië 12-12 ’[/bleu]…”

U kan uw gift overmaken aan

Caritas International

Rekeningnummer : BE88 0000 0000 4141

met vermelding : Noodhulp Syrië

[mauve fonce]Het bisdom Antwerpen draagt bij aan de hulpactie door een overschrijving van 5.000 €.[/mauve fonce]

__5__

[bleu marine]Gebedsintentie[/bleu marine]

Voor Syrië en voor de mensen die er wonen. Voor de christenen, dat het geloof in de Verrijzenis van Jezus hun verbondenheid en vertrouwen mag sterken. Voor al wie lijden onder het oorlogsgeweld, op de vlucht zijn of vermist, dat zij door de internationale gemeenschap niet aan hun lot worden overgelaten. [mauve fonce]Laat ons bidden.[/mauve fonce]

[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 336 / 1160419

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License