missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Juni 2013

zondag 23 juni 2013 door G.Verbist, mafr.

*Interreligieuze nieuws*

- KATHOLIEKE en ORTHODOXE kerkleiders roepen op tot respect voor godsdienstvrijheid

- Ze onderstrepen het in een gemeenschappelijke verklaring als resultaat van hun overleg in Istanbul naar aanleiding van de 1.700ste verjaardag van het Edict van Milaan. De oproep werd ondertekend door Kardinaal Peter Erdö en de orthodoxe metropoliet Emmanuel. Oecumenisch patriarch Bartholomeus I publiceerde ook een encycliek waarin hij o.a. bizondere aandacht vraagt voor de levensomstandigheden van christenen in het Midden-Oosten. (Kerknet)

- Paus Franciscus ontmoet delegatie uit het HEILIG LAND

– Patriarch Fouad Twal van Jeruzalem werd op 15 april samen met zijn hulpbisschoppen en de Aartsbisschop van Tunis, mgr.IIario Antonia, ontvangen door de paus. Paus Franciscus wordt door hen uitgenodigd het Heilig Land te bezoeken. Ook nodigde reeds de oecumenische patriarch Bartholomeus I van Constantinopel de Paus uit om in 2014 samen Jeruzalem te bezoeken. (Apic)

- Syrië

– De latijnse patriarch Fouad Twal van Jeruzalem dringt aan op meer humanitaire steun voor de Syrische bevolking en Syrische vluchtelingen . De vrede aldaar moet volgens hem gebaseerd zijn op waarheid en rechtvaardigheid en ondersteunt worden door internationale resoluties, die het recht op zelfbeschikking erkennen. “Slechts via dialoog kunnen stabiliteit en veiligheid worden verwezenlijkt.”

- CHRISTENEN in het Heilig Land vandaag, is er nog toekomst voor hen?

was het onderwerp van een lezing aan de KULeuven op 21 april 2013 door onze confrater Frans Bouwen. Enkele uittreksels uit die lezing…

In Jeruzalem zijn er 13 Kerken die een bisschoppelijke structuur hebben: 6 katholieke, 5 orthodoxe, 1 anglicaanse en 1 lutherse. Zonder de vele gemeenschappen te tellen die geen bisschoppen hebben: hervormden, baptisten, pinksterkerken en evangelisten…. De oorsprong is tweeërlei: allen willen een vertegenwoordiging hebben op de heilige plaatsen, en er is ook de missionarisactiviteit van de laatste eeuwen.

De oecumenische betrekkingen – Er is nu een groeiend wederzijds vertrouwen en verstandhouding.. elk jaar publiceren zij een gezamenlijke boodschap voor Kerstmis en Pasen… In bijna alle christelijke families vindt men gemengde huwelijken, vooral tussen katholieken en orthodoxen.

Betrekkingen met de moslims - Men kan gerust affirmeren dat de betrekkingen tussen Palestijnse christenen en moslims traditioneel goed zijn…. Ze behoren tot hetzelfde volk, spreken dezelfde taal, hebben een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis… Betrekkingen tussen Hamas en christelijke leiders zijn nog betrekkelijk goed. Bv. Verschillende Hamas leiders hebben hun kinderen in de katholieke scholen van Gaza… Er bestaan ook groepen die de dialoog tot doel hebben: de dialoog die gevoerd wordt is niet expliciet een religieuze dialoog. Ze wordt “dialoog van het leven” genoemd: hoe beter samen leven? samen werken?. Twee princiepen zijn volgens mij van fundamenteel belang: de moed te hebben de waarheid te zeggen en respect opbrengen voor de anderen.

In Israël zelf hebben de Arabische christenen het Israëlische burgerschap en dus in princiep ook gelijke rechten. In feite zijn ze tweederangsburgers, samen met hun moslimse medeburgers.

Emigratie – Er wordt heel veel gesproken over de emigratie van christenen uit het Heilig Land… soms op een dramatische wijze…. Na heel wat wikken en wegen ben ik persoonlijk geneigd te zeggen dat in de laatste jaren (sinds ’80) de absolute cijfers van de Arabische christenen ongeveer dezelfde blijven. Dit wil zeggen dat de natuurlijke aangroei uitwijkt… het gaat hier over Arabische christenen, en niet over immigranten uit de ex-Sovjet Unie of over christelijke gastarbeiders of asielzoekers… De godsdienst speelt daarin slechts een secundaire rol; de belangrijkste redenen van zij die vertrekken zijn de economische situatie, het gebrek aan politieke vrijheid, de afwezigheid van vooruitzichten voor de toekomst.

Wat kunnen Kerken doen om die emigratie af te remmen? – Als iemand beschikt over een huis, over werk en over een school voor zijn kinderen, dan denkt hij niet vlug aan uitwijken. Maar als één van die drie ontbreekt, gaat hij elders op zoek. De Kerken doen geweldige inspanningen op gebied van scholen...

Een vorming van de christenen is zeer belangrijk: hen helpen ontdekken dat ze een roeping hebben in hun geboorteland, als burgers en als christenen. Maar dat is niet altijd een gemakkelijke roeping.. Niemand kan ertoe verplicht worden, iedereen moet er zelf voor kiezen. Daar ligt een belangrijke taak voor al onze Kerken... Daar ligt de echte toekomst van de christenen in het Heilig Land: in een vrije en bewuste keuze.

Christenen in de maatschappij – In de Palestijnse gebieden zijn de christenen steeds geëngageerd geweest in de strijd voor de realisatie van de palestijnse nationale visie: een onafhankelijke palestijnse staat.

Tevens zijn de palestijnse christenen er van overtuigd dat de afwezigheid van een oplossing van de palestijnse kwestie de voornaamste oorzaak is van de huidige instabiliteit die in het Midden-Oosten heerst.

* Franciscus, een heilige voor onze tijd ! *

BOEK:

« Saint François et le Sultan »
par Gwenolé Jeusset, ofm.
Edit. Albin Michel, 2006.

La pertinence de ce livre consacré à la rencontre de saint François avec le sultan d’Égypte Malik el-Kamil , est soulignée par le double fait de la nécessité du dialogue entre cultures et religions dans nos jours et le choix du nom de François pour le nouveau Pape.

“Pour le franciscain qu’est Gwenolé Jeusset, ’Dieu est courtoisie’ l’histoire du Poverello qui a rencontré le neveu de Saladin, en est l’application...
La toile de fond est la 5ième croisade. François arrive à Damiette en juillet 1219. En août il franchit les lignes, accompagné de quelques frères... Il a des entretiens avec le Sultan sur leur foi respective, chrétienne et musulmane. A la même époque des missionnaires chrétiens étaient mis à mort au Maroc à cause de leurs propos offensifs et offensants à l’égard de la religion musulmane. François meurt le 4 octobre 1226, et malgré une canonisation rapide, l’interprétation de la rencontre avec le Sultan serait déformée par les Franciscains et l’Église en général, comme nous le montre l’auteur du livre.”

(commentaire de l’éditeur du livre) (ARCRE, mafr)
 

Paus Franciscus zal op 4 oktober 2013, feest van Franciscus, Assisië bezoeken.

- PINKSTERBEZOEK aan drie religieuze gemeenschappen in Elsene(Brussel).

Een zeventigtal deelnemers(Hugo Mertens en Philippe de Dorlodot waren erbij) uit diverse taal- en geloofsgemeenschappen heeft deelgenomen aan de jaarlijkse interreligieuze pelgrimstocht in Brussel. Werden bezocht: de Armeens-Apostolische traditie in de Maria Magdalenakerk; het Tibetaans Centrum van de Boeddhisten in de Livornostraat; de moslims van de Mouride-groep, confrérie uit Sénégal . (Kerknet)

- 854 Belgische missionarissen werken in het buitenland

Onder wie 606 paters en broeders en 248 zusters. Daarnaast zijn er ook 84 diocesane priesters (Fidei Donum) in het Zuiden, vooral in Latijns-Amerika. De paters van Scheut nog steeds voorop, gevolgd door de Witte Paters en de Jezuïeten. Ook Salezianen van Don Bosco en de Oblaten doen het bizonder goed.

Bij de vrouwelijke religieuzen zijn de zusters van de Jacht , evenals de Franciscanessen -missionarissen het meest actief. Congo blijft het belangrijkste missieland voor hen, en Brazilië volgt. Daarna volgen Chili, de Filipijnen, Rwanda, Japan en Zuid-Afrika. (Kerk&Leven, Kerknet 23.05.13.)

“Alles wat onenigheid is doet mij pijn”
vertelt paus Franciscus..
Hij vraagt God
hem een zachtmoedig hart te geven.
Ons zijn en ons handelen vat hij samen in drie woorden:

alsjeblieft, dankjewel en sorry.

(Bert Claerhout)
G.Verbist, mafr.
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 334 / 982865

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License