missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Rechtvaardigheid, Vrede en Behoud van de Schepping + Ontmoeting en Dialoog

Nuntiuncula Nr 680 Mei - Juni 2013
maandag 1 juli 2013 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Nota’s opgetekend na het lezen van het document in het vooruitzicht van de Plenaire Raad van oktober 2013[/marron]

Jean Ginsbach – Salzinnes
 

Ik,onthoud dat er overvloedig gesproken wordt van het gemeenschapsleven en ook van JPIC – RD (Rechtvaardigheid, Vrede en Behoud van de Schepping + Ontmoeting en Dialoog).

Ik hoor zeggen : men spreekt niet van Evangelie in het document…

Wat mijzelf betreft, ik kan wel een band leggen tussen de sleutelwoorden en het Evangelie, enerzijds, en mijn individueel en gemeenschappelijk geestelijk leven anderzijds.
Ziehier enkele woorden hoe.

- I -

[vert]Rechtvaardigheid :[/vert] Als uw gerechtigheid die van de heidenen niet overtreft…
[vert]Vrede :[/vert] bij het binnentreden zegt dan eerst “vrede aan dit huis”…
[vert]Behoud van de Schepping :[/vert] Jezus spreekt dikwijls van de natuur om te doen begrijpen; gebaren van respect voor de schepping zijn ook woorden van betekenis.
[vert]Ontmoetingen :[/vert] Jezus en zijn leerlingen lieten zich bij de mensen uitnodigen…
[vert]Dialoog :[/vert] Toen hij dat hoorde, wierp Jezus een zijn blik op de man en begon hem lief te hebben…
[vert]Geestelijk leven :[/vert] Als de graankorrel niet sterft… / Als men zo het groene hout behandelt… / Goed zaad wordt verspild op slechte grond… maar met wat overblijft kan oogst overvloedig worden in goede grond… / Mannen van klein geloof, waarom hebt ge getwijfeld ?...

- II –

Rechtvaardigheid = zich onthechten door weg te geven wat ik misschien ten overvloed heb (klederen, boeken en andere objecten die ik niet courant gebruik…). Me onthechten van het valse ‘dat kan altijd van dienst zijn’… OK ! Dat het meteen dient voor een andere…
Vrede = zachtheid / openheid / die een bron vinden in een spiritualiteit… Meester Eckhart spreekt van een spiritueel leven dat dikwijls dode letter blijft want zonder in praktijk brengen in het dagelijks leven.
Behoud van de Schepping = maken daarvan deel uit : orde / bezuinigingen / soberheid (aan tafel!)…

Ontmoeting = kwaliteit van de relatie / zich door de andere laten ontvangen (Zoete inval !)
Dialoog = met de ogen luisteren / met het hart zien, vragen stellen…

[bleu marine]1. Ziedaar te beleven waarden.[/bleu marine] Deze liggen aan de basis van mijn spiritualiteit op hoge leeftijd, onthechtingen die klein zijn met het oog op de grote onthechting van de dood. Excellente dagelijkse training, die bovendien, het jart rustig maakt…

[bleu marine]2. Deze ‘grote woorden’ lopen het risico onverschillig te laten[/bleu marine], tenzij ze vertaald worden in kleine dingen van het dagdagelijkse leven van de gemeenschap :

  • Is het rechtvaardig van te behouden, van te kopen ?...
  • Kan men zich onthechten op een manier die communautair rustig is ?
  • Het respect voor het werk van de andere, van de properheid, van de orde… zijn een manier om op kleine schaal de schepping te respecteren.
  • Eraan werken, elk op een plaats die samen overeengekomen is, is, met betrekking tot de Gemeenschap, een manier van dialoog onder elkaar en met de buitenwereld. Een manier die ten goede komt aan beide partijen.

[bleu marine]3. Naar boven halen wat er reeds beleefd wordt door elkeen in de gemeenschap[/bleu marine]. Dat zal de positieve kijk doen groeien op de anderen en dus de gemeenschap (zijn onze blikken / woorden op de confraters niet zeer ‘adolescent’ ?) Zich eraan herinneren dat het onkruid maar mag uitgetrokken worden op het moment dat de meester van de oogst het zegt, uit vrees tezelfdertijd ook het goede zaad uit te trekken.

[bleu marine]4. Methodologie van een communautaire benadering in 4 etappes[/bleu marine] : sensibiliseren – bewust maken - verdiepen – bewerkstelligen. Methode van geduld en volharding…

[bleu marine]5. De oude leeftijd en zijn problemen (waaronder de mentale gezondheid) niet dramatiseren.[/bleu marine]

  • Het is alleen maar normaal dat met de leeftijd het netwerk van neuronen van de hersenen tekenen van vermoeidheid vertonen en zich ontregeld door aan de wil te ontspringen. Zoals de spieren, zo verminderen ook de andere organen zonder dat dit buitenmate verwondert…
  • Het moet dus normaal worden dat te erkennen / te aanvaarden…
  • De goede mentale vorm onderhouden, deze oefenen, deze verzorgen zou niet vernederend moeten zijn. Een psycholoog raadplegen is even ‘onschuldig’ als naar de tandarts en naar de cardioloog gaan en mijn omgeving zal er ook wel bij varen… meer dan als ik terugkom van bij mijn tandarts !
  • De gepaste middelen aanvaarden volgens de vermoeidheidsgraad van onze neuronen. Per definitie zal het normaal zijn dat het anderen zijn die oordelen over het gepaste moment. Dus, niet opstuiven… wat een signaal zou kunnen zijn dat de tijd gekomen is…

[bleu marine]6. Aandacht schenken aan andere tekenen van vermoeidheid:[/bleu marine] men begint te laten afvaardigen, zich te laten vervangen, een grotere vrijheid vragen om, in werkelijkheid, zich uit te klaren, af te haken, af te breken en er vandoor te gaan…

[bleu marine]7. Door zo te werken aan zijn persoonlijke psychologische en spirituele dimensies[/bleu marine] maakt men zijn innerlijke ruimte breder en [bleu marine] leert men zijn oude jaren op een gelukkige manier te beleven. [/bleu marine]


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 197 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License