missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Alleen afhangen van Zijn tederheid…

Nuntiuncula Nr 680 Mei - Juni 2013
dinsdag 2 juli 2013 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]In het interview dat hij verleend heeft in 2007 aan Stefania Falasca van het internationale tijdschrift ’30 Jours’ bepaalde Mgr. Jorge Mario Bergoglio, die toen aartsbisschop van Buenos Aires was, de zending van de Kerk en hij klaagde de ‘gnostische en de naar zichzelf verwijzende’ gevaren aan.[/marron]

In het vervolg van het interview, vroeg men hem wat hij zou gezegd hebben aan de paus en aan de kardinalen tijdens het consistorie van 24 november 2007, waaraan hij niet had kunnen deelnemen.

[bleu marine]Bergoglio antwoordde dit :[/bleu marine] “Ik zou van twee zaken gesproken hebben waaraan men nu nood heeft, die waaraan men het meest nood heeft : [bleu]de barmhartigheid en de apostolische moed.”[/bleu]

[vert]Vraag – Wat betekent dat voor u ?[/vert]

[bleu marine]Bergoglio :[/bleu marine] “Voor mij bestaat de apostolische moed erin te zaaien. Het Woord zaaien. Het teruggeven aan de mannen en vrouwen voor wie het gegeven is. Hun de schoonheid van het Evangelie geven, de verwondering van de ontmoeting met Jezus… en de Heilige Geest de rest laten doen. Het is de Heer, zegt het Evangelie, die het zaad doet ontkiemen, groeien en vruchten dragen.”

[vert]Vraag – “Kortom, het is de Heilige Gerest die de zending volbrengt?”[/vert]

[bleu marine]Bergoglio :[/bleu marine] “De oude theologen zegden : de ziel is een soort zeilboot, de Heilige Geest is de wind die in het zeil blaast en de boot doet vooruitgaan, het elan et de kracht die van de wind komen zijn de gaven van de Heilige Geest. Zonder het elan dat Hij geeft, zonder Zijn genade, geraken we niet vooruit. De Heilige Geest doet ons binnentreden in het mysterie van God en redt ons uit het gevaar van een Kerk die gnostisch is en alleen maar naar zichzelf verwijst, terwijl zij ons naar de zending leidt.”

[vert]Vraag – “Gij onttrekt zo alle efficiëntie aan uw functionele oplossingen, aan uw plannen en pastorale systemen ?”[/vert]

[bleu marine]Bergoglio :[/bleu marine] “Ik heb niet gezegd dat de pastorale systemen onnuttig zouden zijn. Integendeel. Op zich, is alles wat kan leiden op de wegen van God goed. Ik heb aan mijn priesters gezegd : “Doet alles wat ge moet doen, volbrengt uw ministeriële plichten, ge kent deze, neemt uw verantwoordelijkheden op en verder laat de deur open.”

“Onze religieuze sociologen zeggen ons dat de invloed van een parochie zich laat voelen in een straal van zeshonderd meter. In Buenos Aires, zijn er ongeveer tweeduizend meters tussen de ene parochie en de andere. Ik heb dan aan de priesters gezegd : “Als ge het kunt, huur dan een garage en, als ge een leek vindt die beschikbaar is, dat hij er heen gaat. Dat hij een beetje bij de mensen is, dat hij een beetje catechese geeft en dat hij zelfs de communie geeft, als men hem dat vraagt.”

“Een pastoor heeft me gezegd : “Maar, Vader, als we ons op die manier gedragen, dan zullen de mensen niet meer naar de kerk komen.” – “Maar waarom ?” heb ik hem dan gevraagd : “komen ze nu naar de mis ?” – “Neen” heeft hij geantwoord. “En dan ?” Uit zichzelf treden, is ook treden uit de omheining van zijn overtuigingen die beschouwd worden als onafzetbaar, als deze riskeren een hinderpaal te worden, als deze de horizon afsluiten die deze van God is.”

[vert]Vraag – “Dat is eveneens van kracht voor de leken…”[/vert]

[bleu marine]Bergoglio :[/bleu marine] “Hun klerikaal worden is een probleem. De priesters maken de leken klerikaal en de leken vragen ons van klerikaal te worden… Dat is werkelijk een zondige medeplichtigheid. En als men denkt dat het doopsel alleen zou kunnen volstaan.”

“Ik denk aan die christelijke gemeenschappen van Japan die zonder priester gebleven zijn gedurende meer dan twee honderd jaar. Wanneer de missionarissen terug zijn gekomen, hebben zij als de leden van die gemeenschappen teruggevonden, gedoopt, gehuwd op een wijze die geldig is voor de Kerk, en al de doden begraven met katholieke uitvaarten.”

“De gaven van de genade, bron van vreugde, en die hun apostolische zending hadden beleefd alleen in functie van hun doopsel.”

[bleu] “Ge moet niet bevreesd zijn alleen maar af te hangen van Zijn tederheid.” [/bleu]

Franciscus

Jorge Mario Bergoglio
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 284 / 1149214

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License