missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - September 2013

vrijdag 13 september 2013 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

Chevetogne, een monnikenklooster van verzoening

We bevinden ons op een dertigtal kilometers ten zuiden van Namen waar, in 1939, monniken die van Amay (bij Luik) kwamen, zich zijn komen vestigen om de oecumenische intuïtie van hun stichter, Dom Lambert Beauduin, OSB (1873-1960), verder te zetten. Hij had de intuïtie dat, om met de andere christenen te spreken, en meer bepaald met de orthodoxen, men hen van binnenuit moest kennen en weten hou zij baden. Vandaar dat monnikenklooster waar de Latijnse en de Byzantijnse ritussen en deze traditionele Russische kerk samenleven. Eén enkele gemeenschap met twee verschillende liturgieën was een uitdaging. Vandaag 27 monniken van 10 nationaliteiten doen samenwonen is, op zich, een teken van eenheid.

[vert]EEN GROOT DEEL VAN HET WERK VAN DE MONNIKEN IS GEWIJD AAN DE STUDIE[/vert]

“Het monnikenklooster is paradoksaal. Ecclesiologisch en canoniek gezien, houdt het niet. Maar, fundamenteel, is de verdeling is niet slecht : de zonde zou erin bestaan zich terug te plooien op zijn identiteit.” [mauve fonce](Pater Cyrillus, monnik hier sinds 24 jaren)[/mauve fonce]

“In elke familie zijn er wrijvingen. Maar een diamant schittert door wrijving ! Aan ons om ons te bekeren om Christus te beminnen in de andere.” [mauve fonce](Dom Philippe Vanderheyden, abt van Chevetogne)[/mauve fonce]

Vanaf het begin, heeft de stichter gewild dat een breed deel van het werk van de monniken zou gewijd zijn aan de studie, en op de eerste plaats die van de andere christenen. Vandaar [bleu]de uitgebreide bibliotheek[/bleu] van 200.000 volumes. “Ik verwonder me elke dag over wat men heeft. Onlangs zijn twee studenten van Sint-Petersburg drie maanden gekomen voor een werk over het monnikendom waarover ze bij hen niets vonden.” [mauve fonce](Pater Antoine, bibliothecaris)[/mauve fonce]. Het monnikenklooster bewaart eveneens een mooi aantal archieven zoals die van de dominicaan Jean-Marie Tillard of van de orthodoxe theologe Eiisabeth Behr-Sigel. Een priester student aan de Gregoriana (in Rome) is gekomen om een deel van de archieven van Kardinaal Willebrands, bewerker aan het oecumenisme tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, uit te pluizen.

[vert]MONNIKEN GEÊNGAGEERD IN DE THEOLOGISCHE DIALOOG [/vert]

Andere belangrijke studiepool: [bleu]het tijdschrift Irénikon[/bleu]. Sinds de stichting ervan in 1926, is dit tijdschrift het orgaan geworden van de oecumenische beweging en telt vandaag duizend geabonneerden in de wereld. “Het voordeel ervan is dat het gedragen wordt door een gemeenschap. Het heeft de verdienste een zekere onafhankelijkheid te hebben terwijl het loyaal blijft tegenover de katholieke Kerk.” [mauve fonce](Dom Michel Van Parys, directeur van het tijdschrift)[/mauve fonce]. Het monnikenklooster heeft altijd alle proselitisme geweigerd. “In een zekere tijd heeft Rome gewild dat we monniken zouden zijn om te missioneren. Maar Dom Lambert heeft dat geweigerd.

[vert]MOEILIJKE DIALOOG MET DE KATHOLIEKEN[/vert]

De huidige moeilijkheden van de oecumenische dialoog komen van het feit dat de orthodoxen niet van overtuigd zijn van de oprechtheid van de katholieken. Er moet een klimaat van vertrouwen geschapen worden en niet enkel de betrekkingen spelen op diplomatisch vlak”, legt Dom Michel uit, die zich herinnert te hebben gepredikt over de eenheid voor de oude koptisch-orthodoxe paus Chenouda III. “Dat mag u zeggen omdat u ook een monnik is”, had de Egyptische patriarch hem geantwoord.

[vert]EEN OPEN DIALOOG VOOR ALLE GODSDIENSTEN [/vert]

“Het probleem, is dat het wantrouwen voordurend weer opduikt omwille van de wispelturigheid die aangevoeld wordt tussen de taal van de katholieken en hun manier van handelen”, zegt met spijt Pater Thomas die zich ook inzet in de dialoog met de anglicanen. Dom Lambert heeft zich niet alleen gekeerd naar het christelijke Oosten. “Initiator van de liturgische beweging, heeft hij bij de anglicanen een manier van celebreren gevonden die hem deed zeggen dat, als een Kerk zo bidt, dan is zij niet niets”. Pater Thomas verdiept het werk met de protestanten.

De meest sterke momenten zijn dikwijls met de meest ver afgelegen Kerken. Men moet in staat zijn het verzoek van het moment op te merken” benadrukt Dom Michel. Voor hem is één van de actuele uitdagingen deze van de dialoog met de pinksterkerken. Enkele weken geleden is één van de monniken een cursus van spirituele geschiedenis gaan geven in een evangelische faculteit. Zij zijn zeer aandachtig voor het christelijk leven en voor de eis van bekering en erkennen dat hun ervaring die van de Heilige Geest vervoegt in de loop van de geschiedenis. Een eerste stap naar een dialoog?

(De monnikenkloosters van de zomer 2013 – La Croix)
 

Adres: rue du Monastère, 65 – 5590 Chevetogne. Tel. : 083.21.17.63
Het tijdschrift IRÉNIKON – Abonnement/ 53,00 Euro

[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 217 / 1125276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License