missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - November 2013

donderdag 14 november 2013 door G.Verbist, mafr.
[marron]JONG VERZET TEGEN ONTSPOORDE ISLAM[/marron]

[bleu marine]Antwerpen -[/bleu marine] Khalid El Jafoufi (20j) is aan de studie farmacie van de Universiteit Antwerpen begonnen. Op de campus in Wilrijk is er geen gebedsruimte. De laatste les op vrijdag eindigt om kwart voor één. Als hij meteen vertrekt komt hij op tijd in de moskee in Borgerhout. “Het gaat mij niet alleen om de preek van de imam… Ik haal meer voldoening uit het gebed. Het gevoel van samenhorigheid met de andere gelovigen tijdens het bidden is heel intens. Ik heb die band met mijn geloofsbroeders nodig om mijn leven vorm te kunnen geven.” Khalid is overtuigd moslim, maar uit zijn geloof op een heel andere manier dan de jongeren die het afgelopen jaar naar Syrië zijn vertrokken. Opvallend is dat hij niet de enige is, maar deel uitmaakt van een steeds groter wordende groep jonge moslims. “Ik kies voor heel andere waarden. De islam staat voor mij gelijk aan het vergaren van kennis. Het eerste vers in de Koran luidt: Iqra. Dat betekent ‘leer’. Voor mijn ouders en grootouders was dat heel anders”.

Al maar meer jonge moslims willen de religieuze normen en waarden
combineren met een betrokken burgerschap
en zijn op zoek [bleu marine]naar een Europese Islam[/bleu marine].

In de Vlaamse moslimwereld zijn weinig charismatische figuren die jongeren kunnen tonen hoe je als moslim in een seculiere samenleving kunt leven” ([mauve fonce]Ahmed Azzouz, inspecteur van het islamonderwijs in Vlaanderen[/mauve fonce])

Geen enkele ouder wil dat zijn kind radicaliseert en naar Syrië vertrekt. Maar veel van deze ouders zijn moegestreden” ([mauve fonce]Naïma Annouri, thuisbegeleiding De Touter[/mauve fonce]). De Touter is bekend met de problematiek van geradicaliseerde moslimjongeren. Proberen jongeren andere waarden uit de islam aan te reiken. Annouri gebruikt haar eigen ervaring als moslima regelmatig in gesprekken met jongeren. “Ouders moeten achter hun kind blijven staan… jongeren spreken we aan op de loyaliteit naar hun ouders. Ben je een goede moslim als je je ouders in de steek laat? Uit de verhalen van de Profeet leren we dat het paradijs onder de voeten van je moeder ligt. Dit zet jongeren aan tot nadenken.”

(De Standaard 17.10.13.)
 
[marron]Katholieken en Lutheranen moeten zich samen inzetten voor verzoening.[/marron]

[bleu marine]Rome. 21.10.13. –[/bleu marine] Ter gelegenheid van een ontmoeting met een delegatie van de Lutherse Wereldbond heeft paus Franciscus opgeroepen zich samen in te zetten voor verzoening. Met de nodige moed durven terugkijken naar de Reformatie en om daaruit de nodige consequenties te trekken. Daarbij moeten zij elkaar ook vergiffenis schenken voor het kwaad dat zij elkaar hebben aangedaan. Franciscus spoorde hen ook aan om bij de oecumenische dialoog moeilijke ethische en antropologische vragen niet te ontwijken.

(Kerknet)
 
[marron]Sint-Augustinusbasiliek te Annaba opnieuw ingewijd[/marron]

Ze werd gebouwd in de 19de eeuw (tussen 1881 en 1900) nabij de historische stad Hippo, waar Augustinus bisschop was. De restauratie werd gefinanceerd door paus Benedictus XVI en de Algerijnse overheid.

(Kerknet. 21.10.13.)
 
[marron]Vervolging van christenen steeg in 20 landen[/marron]

“Tijdens de periode van 2011 – 2013 namen het geweld en de intimidatie van christenen sterk toe... waaronder Afghanistan, China, Laos, Pakistan, Vietnam en India. In de andere landen was er weinig of geen verandering. De ’Arabische Lente’ werd in vele landen een ’winter voor christenen’ “. Kerk in Nood besluit dat het christendom wereldwijd de meest vervolgde godsdienst blijft. “Nieuw is dat het christendom nu ook definitief dreigt te verdwijnen in het Midden-Oosten.”

(Kerk in Nood/Kerknet 20.10.13.)
 
[marron]Een europese cultuur zonder God dreigt[/marron]

Op hun vergadering in het Slovaakse Kosice, in oktober, hebben de europese katholieke bisschoppen van de Oosterse ritus gezegd dat ze moeilijk kunnen toekijken als de Europese samenleving de heilsboodschap van Christus met wortel en al wil uitrukken. Een cultuur zonder God dreigt. “Wij willen ons inzetten voor de bevordering van een cultuur van het leven en de hoop, die de basis vormt voor liefde, vriendschap en solidariteit met armen, migranten en de zwaksten.”

(Kerknet.22.10.13.)
 
[marron]10e Algemene Vergadering van de WERELDRAAD der KERKEN[/marron]

Ze heeft plaats gehad in Zuid-Korea van 30 oktober tot 8 november 2013. Het is de hoogste instantie die om de zeven à acht jaar plaats heeft, met 1 tot 15 deelnemers per Kerkgemeenschap van de ganse wereld. Er zijn 348 lidkerken. In totaal vertegenwoordigen ze meer dan 560 miljoen christenen in 141 landen. Ze behoren tot protestantse, orthodoxe, anglicaanse en andere christelijke Kerken. De rooms-katholieke Kerk is, net als de Pinksterkerken, geen lid van de Wereldraad , maar ze heeft er wel de status van waarnemer. De meeste Pinksterkerken spelen een steeds belangrijker rol en zijn nog te weinig vertegenwoordigd in deze Raad. Ze waren met 2663 congresgangers, waarvan 700 jongeren.

Het thema van deze bijeenkomst was “God van leven, leidt ons naar rechtvaardigheid en vrede”. Andere onderwerpen werden aangeraakt, zoals de christenen in het Midden-Oosten, de dialoog met de islam... “ De God van leven bereidt ons een nieuwe dauw van genade, met nieuwe mogelijkheden voor de Wereldraad. De Wereldaad is een uniek instrument om christelijke solidariteit te beleven onder elkaar en met de wereld. De taak van deze Vergadering is de toekomst voor te bereiden als een volk op een pelgrimage van rechtvaardigheid en vrede.” [mauve fonce](Olaf Fyske Tweit) (Kerknet)[/mauve fonce]

Het Centraal Comité van deze Wereldraad bestaat uit 150 leden. 39% zijn vrouwen, en 13% zijn jongeren. Dit comité is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Wereldraad in de periode tussen de Assemblees, die om de acht jaar gehouden worden. De Belg Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht van de oud-katholieke Kerk, werd herkozen als lid van dit Centraal Comité. Dr. Vercammen is in 1952 geboren te Lier. In 1979 werd hij tot priester gewijd in het katholieke bisdom Antwerpen. In 1988 stapte hij over naar de oudkatholieke Kerk van Nederland. In 2006 werd hij verkozen tot 83ste aartsbisschop van Utrecht. Ook de Nederlandse Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk in Nederland, krijgt zitting in het Centraal Comité. [mauve fonce](Kerknet)[/mauve fonce]

Drie Witte Paters waren ook aanwezig op deze Vergadering van de Wereldraad der Kerken: Richard Baawohr, onze algemene overste, en Richard Nyombi, beiden bij de katholieke delegatie. Bernard Ugeux, als lid van de oecumenische delegatie. “ De ontmoeting was voortdurend interconfessioneel, intercultureel en internationaal “. [mauve fonce](B.Ugeux)[/mauve fonce]

__ornement.png__

[vert]Christenen en Hindoes –[/vert] De Pontifikale Raad voor de interreligieuze dialoog zond een boodschap naar alle hindoes ter gelegenheid van hun groot feest [bleu] Diwali/Deepavali [/bleu] (het lichtjes feest) de 3de november 2013. De boodschap was getiteld: de menselijke relaties aanwakkeren door vriendschap en solidariteit.

(Zenit.28.10.13.)
 

[vert]’We hebben nood aan een revolutie’[/vert] Professor hedendaagse islamitische studies Tariq Ramadan stelt dat een nieuwe bloei voor de [bleu] westerse islam [/bleu] pas mogelijk wordt als men buiten de mentale, sociale, culturele en religieuze getto’s wil treden [mauve fonce](H.Cattebeke-Knack)[/mauve fonce]. Veel moslims in Europa leven in een culturele ballon. Ze moeten beseffen dat ze waardevolle Europese burgers zijn die moeten deelnemen aan de maatschappij... Het antwoord op die moeilijkheid is : soepelheid... We hebben nood aan een revolutie. We moeten een harmonieuze maatschappij creeëren, waain iedereen respect heeft voor andermans overtuiging. Dat is een heel grote uitdaging. Alleen [bleu] dialoog en aandacht voor het waardevolle in andere levensbeschouwingen [/bleu] kunnen daarbij helpen [mauve fonce](Imam Nordin Taouil)[/mauve fonce]

(Knack 9.10.13.)
 

[vert]BOEK:[/vert] [marron]“ Le prêtre et l’imam “[/marron] door Christophe Roucou en Tareq Oubrou. Uitg. Bayard 2013. 185 bldz. 17€.
[bleu marine]Christophe Roucou[/bleu marine] is priester van de Mission de France en sinds 2006, in naam van de bisschoppen, dirigeert hij de nationale Dienst voor de relaties met de islam (SRI). [bleu marine]Tareq Oubrou[/bleu marine] is theoloog en groot imam te Bordeaux. Beiden tonen aan dat zowel de christenen als de moslims de culturele diversiteit als de pluraliteit van de godsdiensten moeten aanvaarden en beleven om als burgers en gelovigen in vrede te leven.

[vert]De gemeenschap van de rue TOMBEUR[/vert] ([bleu marine]ARCRE[/bleu marine] – [bleu marine]A[/bleu marine]ction pour la [bleu marine]R[/bleu marine]encontre des [bleu marine]C[/bleu marine]ultures et des [bleu marine]R[/bleu marine]eligions en [bleu marine]E[/bleu marine]urope) is nu terug volledig en ze wonen en werken er sinds 28 oktober. Het zijn Arteche Agustin, Mathorel Gilles et Bladt Eric.

[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 542 / 1124663

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License