missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Hoe vorderingen maken in de moslim-christelijke dialoog?

DOSSIER van”Dimanche” nr.43, van 8.12.13
maandag 9 december 2013 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

[marron]Een positieve kijk zonder oogkleppen.

Mgr Leo Lemmens, de referentie bisschop voor de interreligieuze dialoog in Vlaanderen, hulpbisschop van de aartsbisschop, roept op om een cultuur van “samen leven” te ontwikkelen in België.[/marron]

[bleu marine] Welke blik werpt u op de relaties tussen katholieken en moslims in België? [/bleu marine]

Een positieve blik. Op de eerste plaats, als christen, want Jezus heeft zijn leven gegeven voor alle mensen, de moslims ingesloten. Vervolgens, als bisschop, ben ik een zoon van het Tweede Vaticaans Concilie met deze grote verklaring [bleu]"Nostra Aetate”[/bleu], die met grote waardering over de islam spreekt en die alle christenen uitnodigt tot ontmoeting te gaan met de moslims en met hen samen te werken voor de rechtvaardigheid en de vrede.

België is een land dat een uiterst snelle verandering kent met een werkelijke vermenging van de bevolking en een belangrijke vertegenwoordiging van het moslimgeloof in de grote steden. In Mechelen, is een kwart van de bevolking met de moslimbelijdenis. We leven naast elkaar, maar er is een [bleu]wederzijdse miskenning[/bleu]. Ik denk dat het zeer belangrijk is [bleu] de contacten intensiever te maken en te werken aan een cultuur die het ‘samen leven’ steunt [/bleu]. Men moet komen tot het waarnemen van de spirituele dimensie van de andere en een cultuur scheppen waarin men de andere waardeert en waar men ophoudt zich te laten leiden door vooroordelen die gevaarlijke spanningen kunnen scheppen.

[bleu marine] Welke zijn de hinderpalen voor deze cultuur van het ‘samen leven’? [/bleu marine]

Elke communauteit heeft haar eigen problemen. De Marokkaanse moslimverantwoordelijken zeggen moeilijkheden te hebben met vele jongeren die lijden onder een salafistische radicalisering, meegesleept op deze weg door de media en de stromingen die overheersen op Internet. Er zijn eveneens culturele bewegingen in België, gefinancierd door Saoud Arabië, die dit type van Islam promoveren. De moslimvertegenwoordigers zoeken onze steun en onze hulp om oplossingen voor te stellen om hun jongeren op de weg van een gematigde Islam te brengen, die de vrede zoekt en de integratie in België. Van katholieke zijde, staan we tegenover een andere werkelijkheid met jongeren die hun geloofsidentiteit verliezen.

[bleu marine] Staat onze samenleving te wantrouwig tegenover de Islam? [/bleu marine]

De radicaliseringen van bepaalde stromingen van de Islam leggen dit wantrouwen uit. Maar er is vooral [bleu]al te veel onwetendheid[/bleu]. Zelfs als de moslims in groot aantal midden ons leven sinds veertig of vijftig jaar, heeft ons onderwijs zich niet aangepast. Wij hebben verschillende identiteiten, maar men moet daar een rijkdom in zien. Tijdens de ontmoetingen van Assisi, in 1986, heeft Johannes-Paulus II verklaard dat de vrede een bouwwerf is dat open staat voor allen, een bouwwerf dat op werklieden wacht. Allen kunnen werken op dit bouwwerf, niet alleen de specialisten. De manier waarop wij ons gedragen in ons dagelijks leven, dat is het wat definitief zal zijn. De rol van de religieuze verantwoordelijken bestaat erin wegen te ontwikkelen waarop de gewone mensen kunnen gaan om te [bleu] leven in de samenwerking met en in de waardering voor de andere [/bleu].

(Manu Van Lier)
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 273 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License