missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Burkina Faso

" Het paradijs van de leerlingen "

Denis Rabier, M.Afr.
donderdag 12 december 2013 door D.F. (Vertaling), Webmaster
Bobo-Dioulasso, 2 décember 2013
 

Beste vrienden,

Na een jaar functioneren, heeft [bleu]de schoolbibliotheek[/bleu] een nieuwe ontwikkeling genomen, sinds ik de meeste van de 80 provisoren van de lycea van de stad Bobo-Dioulasso ben gaan bezoeken, om kennis met hen te maken en opdat ze het bestaan van de schoolbibliotheek zouden kennen en ook om affiches op de strategische plaatsen aan te plakken, evenals vlugschriften om aan de leerkrachten uit te delen en spandoeken aan de ingang van sommige instellingen.

80 lycea, dat kan veel lijken voor een stad die niet bepaald een metropool is, maar dat kan verklaard worden door het feit dat de stad Bobo-Dioulasso toch 850.000 inwoners telt, dat 70% van de bevolking van Burkina Faso minder dan 20 jaar oud is (recente cijfers gegeven in Bobo door de ambassadeur van Frankrijk in Burkina), dat al de jongeren naar school willen gaan, en ook door het feit dat buiten de inwoners van Bobo, talrijke jongeren uit de brousse komen, op een vijftigtal kilometers rondom Bobo, dorpen of kleine steden waar er wel lagere scholen zijn en colleges, maar geen lyceum. Dat grote aantal lycea volstaat zelfs niet, vandaar die overbevolkte klassen van meer dan 100 of 150 leerlingen per klas, vooral in de openbare lycea.

Sinds het begin van het schooljaar, hier in oktober, hebben we de 350 geabonneerden van vorig jaar reeds overschreden. Dat legt de nood van autofinanciering van de schoolbibliotheek uit, om de bedienden, de bibliothecarissen en de wachters te betalen, evenals het onderhoud van het huis en van de koer, de aankoop van nieuwe boeken in vele exemplaren, om tegemoet te komen aan al de jongeren die dikwijls dezelfde boeken nodig hebben op hetzelfde ogenblik. Het dossier van het op te bouwen en te huren lyceum vordert goed.

Naast de boeken van de nationale en Afrikaanse litteratuur en de boeken van het schoolprogramma, kunnen de jongeren in wat zij [bleu]“het paradijs van de leerlingen” [/bleu] noemen, j ook tijdschriften vinden zoals “Jeune Afrique”, “Afrique Magazine”, “Planète Jeunes”, religieuze tijdschriften, vrouwelijk Afrikaans tijdschrift en “Planète foot” voor de jongens.

In de het huis van de aalmoezenier van de lycea, blijf ik verder catechese geven aan de jonge studenten van de colleges, de lycea, van de openbare en private universiteiten, evenals aan de leerlingen van de grote scholen van de stad. Het is een echt plezier om aan deze jongeren Christus en het Evangelie te leren kennen, hun dorst en hun vreugde te delen bij deze ontdekking en de verandering van hun leven te zien.

Vorig jaar waren we met drie Franse confraters in onze communauteit van Missionarissen van Afrika (Witte Paters), dit jaar is de gemeenschap uitgebreid en meer verscheiden vermits een Spaanse pater, een Duitse broeder en twee jonge Afrikaanse stagiairs, uit Malawi en uit Togo, ons hebben vervoegd.

De situatie van Mali, ons buurland, raakt ons van nabij; de instabiliteit en de onrust raakt heel de streek, maar, voor het ogenblik, is Burkina nog kalm.

Een mooi Kerstfeest aan u allen,

Mijn gebed vergezelt u gedurende heel het nieuwe jaar 2014.

 
Pater Denis RABIER
Missionarissen van Afrika
01 BP 442 BOBO DIOULASSO
BURKINA FASO
00226 7654 5103
denisrabier@gmail.com