missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Februari 2014

BIJVOEGSEL NUNTIUNCULA nr. 684
dinsdag 18 februari 2014 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

[vert]Christenen en moslims in dialoog[/vert]

De 3de Ontmoeting van de bisschoppen en afgevaardigden voor de betrekkingen met de moslims in Europa werd gehouden in Londen (1-3 mei 2013). Twee onderwerpen werden aangesneden: ‘Dialoog en verkondiging’ en ‘De opbouw van de identiteit van de jonge christenen en moslims’.

[bleu]Enkele resultaten –[/bleu]

  • De grote verscheidenheid van de moslimwerkelijkheid in Europa (van verschillende afkomst, verscheidene spirituele stromingen…). Er bestaat geen uniforme islam, meer eerder uiteenlopende moslims.
  • Het is belangrijk de personen, de jongeren te doen dialogeren, die zich verschillend situeren in de schoot van de islam, met andere niet moslim leden van de samenleving. Een interessante ervaring in die zin is deze van de forums die bestaan onder meer in België.
  • Een nadenken in een maatschappij die, tegelijkertijd, geseculariseerd en pluralistisch is.
  • Een vorming tot de verscheidenheid evenals een kennismaken, is een wederzijdse verrijking. Men moet zich vertrouwd maken met de verscheidenheid van de andere.

Tenslotte, hebben de afgevaardigden zich eraan willen herinneren dat de inzet in de interreligieuze dialoog niet alleen een ethische vereiste is die toelaat beter samen te leven, maar dat het eveneens een spirituele en theologale vereiste is.

(Bron: Tijdschrift El Kalima, nr. 100, Januari 2014)
 

[vert]Spirituele gedachten van Nelson Mandela [/vert]

“De godsdienst spreekt van wederzijdse liefde, van respect voor de anderen en voor het leven zelf. Zij spreekt van waardigheid, van gelijkheid en van de menselijkheid gemaakt naar het beeld van God.” [mauve fonce](Johannesburg. 1993)[/mauve fonce]

“Het sacrament delen dat deel uitmaakt van de traditie van mijn Kerk (methodische Kerk) is belangrijk in mijn ogen. Dat bezorgde me de rust en de innerlijke kalmte. Bij het verlaten van de religieuze diensten was ik een nieuwe mens.” [mauve fonce](Johannesburg. 1993)[/mauve fonce]

“De Kerk, met haar boodschap van vergiffenis, heeft een belangrijke rol te spelen in de nationale verzoening.” [mauve fonce](Mthatha. 1994)[/mauve fonce]

“Men moet degenen helpen die genoten hebben van onrechtvaardige voorrechten een nieuwe geest van meedelen te ontdekken.” [mauve fonce](Mthatha. 1994)[/mauve fonce]

“De kracht van de interreligieuze solidariteit – en niet de eenvoudige overeenstemming of het samen bestaan – in de actie tegen de apartheid, is cruciaal geweest om dit slechte systeem weg te ruimen. Deze benadering heeft aan elke traditie toegelaten zich in dienst van allen te stellen.” [mauve fonce](Oxford. 1997)[/mauve fonce]

“Bij het begin van deze nieuwe eeuw, gaan we moeten gaan putten aan de bron van ons geloof. Zoals om ’t even welk tijdperk van de geschiedenis, zal de godsdienst een cruciale rol te spelen hebben om de mensheid te leiden en te inspireren tegenover de enorme uitdagingen die haar te wachten staan.” [mauve fonce](Kaapstad. 1999)[/mauve fonce]

“Zonder de Kerk, zonder de religieuze instellingen, zou ik hier niet zijn vandaag.” [mauve fonce](Kaapstad. 1999)[/mauve fonce]

[vert]Oecumenisme: zich concentreren op de verkondiging van de liefde [/vert]

Paus Franciscus heeft op 17 januari een oecumenische afvaardiging ontvangen van de Lutheraanse Kerk van Finland. Hij moedigt aan tot een “spiritueel oecumenisme”. De oecumenische getuigenis “moet zich concentreren op het hart van het geloof, op [bleu] de verkondiging van de liefde van God [/bleu] die zich getoond heeft in Christus” [mauve fonce](Zenit)[/mauve fonce]

[vert]Bagdad[/vert]

Het Iraakse Parlement heeft [bleu] het Syriaaks (het Aramees) [/bleu] en het Armenisch erkend als officiële talen van het land. Tot die dag waren er twee officiële talen: het Arabisch en het Kurdisch. Het Aramees is de taal van Jezus. Op Kerstdag, aan de oever van de Tigris in Bagdad, stond er ook een kerstboom. De Chaldese katholieke patriarch Louis Sako heeft ook de toelating gekregen een medisch centrum te bouwen en te openen dat later een hospitaal zal worden. “Dit toont aan dat de christenen ten volle burgers zijn geworden van Irak”, zo zegt ons de patriarch.

(Kerknet 18.01.14)
 

[vert]Bidden voor de vrede [/vert]

[bleu marine]– 6000 moslimverantwoordelijken hebben gebeden voor de vrede en de goede verstandhouding tussen moslims en christenen in Afrika.[/bleu marine]
Moslim verantwoordelijken van 10 Afrikaanse landen hebben het nieuwe jaar 2014 begonnen met het organiseren van gebeden, gedurende vier dagen, voor de vrede en de harmonie tussen moslims en christenen. Het initiatief komt van Isa Yuguda, gouverneur van de staat Bauchi, in Nigeria. Naar zijn oproep werd geluisterd in Egypte, in Senegal, in Mauritanië, in Algerije, in Marokko, in Niger, in Tsjaad, in Ghana en in Kameroen, evenals in 36 staten in Nigeria. Nigeria telt 150 miljoen inwoners, even zoveel moslims als christenen.

(Kerknet 8.01.14)
 

[vert]TUNIS[/vert]

“Ons apostolaat is een apostolaat van leven waarin we Christus voorstellen door eenvoudig te zoeken om te leven bij het volgen van zijn leer” zo zegt ons de aartsbisschop van Tunis. “Actueel beschikken we slechts over 5 kerken en over 8 katholieke scholen.” [mauve fonce](Fides)[/mauve fonce]

[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 248 / 1114100

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License