missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Lignes de fracture N°80 Breuklijnen

Mars - Maart 2014
mercredi 2 avril 2014 par J.V.

[marron]HOOP EN IDEALEN IN PLAATS VAN TUINKABOUTERS EN PANDA’S[/marron]

Het bezoek van Barack Obama maakte één zaak heel duidelijk. Er leeft een enorme honger naar een boodschap van hoop. Naar geloof in een betere toekomst. Dat is ook wat Obama’s eerste campagne in 2008 uitstraalde. Ondanks de vaststelling dat hij als president daarna de hoge verwachtingen niet volledig inloste, is die droom zes jaar later klaarblijkelijk allesbehalve uitgedoofd. Het staat in schril contrast met de campagne hier. Ik weiger mij neer te leggen bij het feit dat de campagne voor 25 mei zich beperkt tot tuinkabouters en andere panda’s. I want my campaign back !

Politiek heeft soms de neiging mensen tegen elkaar op te zetten. Aan die verleiding mogen we niet toegeven. De Obama Campaign heeft bewezen dat het anders kan. Dat politiek ook het beste in mensen naar boven kan brengen. Hij bracht miljoenen op de been met een boodschap van samenwerking tussen partijen, staten en mensen. Net zoals hij woensdag in de Bozar 2.000 man begeesterde met een toespraak over vrede en democratie, idealen die soms als al te vanzelfsprekend worden beschouwd.

En ook al klinkt een boodschap van hoop vaak wat naïef, Obama won er wel twee verkiezingen mee. Ondanks de modderstroom aan reclamespots die allerhande halve waarheden voor waar moesten doen doorgaan.

Obama toont hoe inspirerend campagne kan zijn : Hoop en idealen in plaats van tuinkabouters en panda’s

Maar gelukkig is ook hier in de campagne beterschap merkbaar. Voor het eerst worden verkiezingsprogramma’s grondig doorgerekend door de partijen zelf, en naderhand door onafhankelijke experts. Het zal de geloofwaardigheid van alle politieke partijen ten goede komen.

Maar politiek gaat over meer dan cijfers alleen. Meer nog dan Obama’s speeches, spreekt vooral zijn onwaarschijnlijke levenswandel tot de verbeelding. Weinigen gaven een zwarte met als tweede naam ’Hussein’ een kans om het tot president van de VS te schoppen. ’They said that this day would never come’, zei hij na zijn overwinning. Het Youtube-filmpje van die toespraak wordt nog altijd geregeld aangeklikt. Heel wat jongeren in de VS kijken er naar wanneer ze het even niet meer zien zitten, om opnieuw moed te vatten. Voor wie een ideaal heeft en doorzet, is alles mogelijk. Zo overstijgt Obama ook de politiek zelf.

Er resten nog een kleine twee maand voor de verkiezingen van 25 mei. Tijd om het niet alleen te hebben over cijfers, maar ook over idealen, waarden en een toekomstvisie op de lange termijn. I don’t want my money back. I want my dream back !

Peter Van Rompuy, parlementslid CD&V
 
"Pensez que la pauvreté est criante dans notre région et que 70% des habitants sont des jeunes, pour la plupart sans emploi, donc sans perspective d’avenir. Comment s’étonner qu’ils se regroupent en bandes armées pour chercher de quoi vivre ? La plus grande urgence, pour moi, c’est d’investir. Dès qu’il y aura des investissements, les milices vont tomber d’elles-mêmes."
Mgr. Maroy, archevêque de Bukavu
(La Libre Belgique du 21-03-2014)
 

[marron]LA PEINE DE MORT EN 2013[/marron]

[vert]Un petit nombre de pays à l’origine d’une augmentation mondiale des exécutions.[/vert]

L’Iran et l’Irak sont à l’origine d’une forte augmentation du nombre d’exécutions dans le monde en 2013, allant à l’encontre de la tendance mondiale à l’abolition de la peine de mort, écrit [bleu] Amnesty International dans son rapport annuel sur les condamnations à mort et les exécutions dans le monde [/bleu]. Le nombre alarmant d’exécutions dans un groupe restreint de pays – principalement ces deux pays du Moyen-Orient – s’est traduit par près d’une centaine d’exécutions supplémentaires dans le monde par rapport à 2012, soit une augmentation de presque 15 %.

« Le rythme quasi frénétique des exécutions dans certains pays comme l’Iran et l’Irak est scandaleux. Toutefois, ces États qui s’accrochent à la peine de mort se situent du mauvais côté de l’histoire et sont, en réalité, de plus en plus isolés », a déclaré Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty International. « Seul un petit nombre de pays sont responsables de la grande majorité de ces meurtres d’État qui n’ont aucun sens. Ces pays ne peuvent défaire les progrès déjà réalisés de manière générale en faveur de l’abolition. »

Le nombre des exécutions en Iran (au moins 369) et en Irak (169) place ces deux pays respectivement en deuxième et troisième positions sur la liste des États qui procèdent à des exécutions, derrière la Chine. Le nombre des exécutions en Chine est tenu secret, mais Amnesty International est convaincue qu’il s’élève à plusieurs milliers chaque année.

L’Arabie saoudite (79) et les États-Unis (39) occupent les quatrième et cinquième places, devant la Somalie (34).

À la connaissance d’Amnesty International, sans compter la Chine, au moins 778 exécutions ont eu lieu en 2013, contre 682 en 2012. Ces exécutions se sont produites dans 22 pays, soit un de plus qu’en 2012. Les exécutions ont repris en Indonésie, au Koweït, au Nigeria et au Viêt-Nam.

Malgré les revers de 2013, le nombre de pays appliquant la peine capitale n’a cessé de diminuer depuis 20 ans, et des progrès ont été constatés dans toutes les régions du monde pendant l’année écoulée.

Beaucoup de pays qui avaient mis à mort des condamnés en 2012 n’ont procédé à aucune exécution en 2013 ; c’est le cas notamment de la Gambie, des Émirats arabes unis et du Pakistan, dont les autorités ont suspendu le recours à la peine capitale. Le Bélarus n’a exécuté personne non plus, ce qui fait que, pour la première fois depuis 2009, aucune exécution n’a été enregistrée en Europe ni en Asie centrale.

Il y a 20 ans, 37 pays appliquaient activement la peine de mort. Ils n’étaient plus que 25 en 2004, et 22 en 2013. Seuls neuf pays dans le monde ont procédé à des exécutions tous les ans ces cinq dernières années.

« La tendance sur le long terme est claire – la peine de mort est en passe de devenir un châtiment du passé. Nous exhortons tous les gouvernements qui continuent de tuer au nom de la justice à instaurer immédiatement un moratoire sur la peine capitale en vue de son abolition », a déclaré Salil Shetty.

Dans beaucoup de pays non abolitionnistes, le recours à la peine de mort est entouré de secret ; aucune information n’est rendue publique et, dans certains cas, la famille du condamné, son avocat ou le grand public ne sont même pas prévenus à l’avance des exécutions.


[marron]ARMES // GUERRE[/marron]

[vert]Known unto God : bijzondere vredesdag in Ieper[/vert]

Op donderdag 6 maart organiseerden de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven en Pax Christi Vlaanderen een bijzondere Vredesdag in Ieper. Ziehier een merkwaardig deel uit het programa : "In de namiddag sprak prof. Annette Becker van de Université Paris-Ouest-Nanterre over de vruchteloze pogingen van paus Benedictus XV om vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog een wapenbestand en onderhandelingen te bepleiten. Dit bovenpartijdig en pacifistisch standpunt werd echter op geen enkele wijze aanvaard : noch door de katholieken van geallieerde zijde, noch door de katholieken van Duitse zijde. Ieder geloofde heilig in het recht om het vaderland te verdedigen en om de oorlog voort te zetten tot aan de overwinning."

Nieuwsbrief Pax Christi Vlaanderen – 3 maart 2014
 

[vert]Désarmement pour le développement [/vert]

Le Bureau International de la Paix (BIP) a lancé une campagne pour une réduction des dépenses militaires afin de mettre ces fonds à disposition des projets sociaux et environnementaux, tant au pays qu’à l’étranger. Le BIP estime que les organisations religieuses peuvent jouer un rôle crucial dans les débats nationaux. C’est une question éthique et politique qui rendrait possible une plus grande justice et une diminution de la pauvreté. [bleu]Le 14 avril[/bleu] la Journée Mondiale d’Action sur les Dépenses Militaires aura lieu.

Echos d’AEFJN n° 8 février 2014
 

[vert]Kernwapens[/vert]

Président OBAMA in een interview met de Volkskrant (Nederland), overgenomen door De Morgen van maandag 24 maart 2014

[bleu marine]Vandaag begint in Den Haag de nucleaire veiligheidstop. In 2009 omschreef u nucleair terrorisme nog als ’een van de grootste bedreigingen voor de internationale veiligheid’. Denkt u dat nog steeds, of moeten we weer gaan vrezen voor een nucleaire confrontatie tussen de grote mogendheden ?[/bleu marine]

"Ik riep vier jaar geleden de eerste nucleaire veiligheidstop in Washington bijeen, omdat ik het gevaar van nucleair terrorisme als een van de grootste dreigingen voor de internationale veiligheid beschouw. We kunnen gewoon niet toestaan dat terroristen de hand weten te leggen op dit soort materiaal en dan gebruiken tegen onze burgers. Sinds onze eerste top hebben we vooruitgang geboekt bij het helpen van landen overal ter wereld om gevaarlijk kernmateriaal op te ruimen en de veiligheid van kerninstallaties te vergroten. Maar er bevindt zich overal op de aardbol nog te veel kernmateriaal dat in verkeerde handen kan vallen.

"Wat nucleaire wapens betreft, als president heb ik het aantal kernwapens gereduceerd, samen met de rol die zij in onze nationale-veiligheidsstrategie hebben. Ook heb ik de internationale gemeenschap opgeroepen te streven naar een wereld zonder kernwapens. De NAVO, alle 28 bondgenoten, hebben erkend dat de omstandigheden waaronder de inzet van kernwapens mogelijk zou moeten worden overwogen, uiterst onwaarschijnlijk zijn.

"Tegelijkertijd hebben we als bondgenootschap collectief bepaald dat we een krachtige en geloofwaardige nucleaire afschrikking moeten behouden zolang kernwapens bestaan, en dat de NAVO een nucleaire alliantie blijft. Dus zelfs als we proberen de voorwaarden te scheppen voor een verdere vermindering van kernwapens, zullen we ervoor zorgen dat de nucleaire afschrikking van de NAVO veilig, betrouwbaar en effectief blijft."

[vert]Les prix Nobel de la paix se rencontrent[/vert]

Une rencontre entre Nobel de la paix n’arrive pas souvent ! Le mercredi 26 mars, Barack Obama était en visite auprès des institutions européennes.

[bleu marine]Extraits d’un document de la CNAPD (Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie) publié à l’occasion de cette rencontre.[/bleu marine]

Le Président Obama a reçu le prix Nobel « pour ses efforts extraordinaires afin de renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples ». L’Union européenne a reçu le Prix Nobel « pour avoir contribué pendant plus de six décennies à promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de l’Homme en Europe ».

[bleu marine]Mais à côté de ça…[/bleu marine]

Les États-Unis (685 milliards de dollars) et l’Europe (407 milliards de dollars) sont responsables de 62% des [bleu] dépenses militaires mondiales [/bleu] au lieu de consacrer ces sommes faramineuses pour le renforcement de la diplomatie multilatérale, la lutte contre la pauvreté, les inégalités croissantes, l’exclusion socio-économique et la lutte contre le réchauffement climatique.

Les deux prix Nobel sont au contraire responsables de deux tiers du [bleu] commerce d’armes [/bleu] dans le monde, y compris vers des régions sensibles ou en conflit… Les prix Nobel de la paix annoncent au contraire la modernisation des [bleu] bombes nucléaires américaines [/bleu] en Europe, alors que la grande majorité des citoyens belges veulent voir ces armes nucléaires disparaître, conformément d’ailleurs aux obligations de désarmement nucléaire incluses dans le Traité de non-prolifération.

Les attaques contre la paix et la démocratie des deux prix Nobel prennent encore un nouveau nom aujourd’hui : [bleu] le Traité transatlantique [/bleu] ! Dans la plus grande discrétion, l’Union européenne et les États-Unis préparent la mise sur pied d’un Marché transatlantique. L’objectif ? [bleu] Une plus grande libéralisation des échanges commerciaux et financiers [/bleu], accompagnée de politiques judiciaires et sécuritaires communes. Date butoir ? 2015… Ce projet risque d’avoir de lourdes conséquences sur nos systèmes démocratiques, et ce, dans de nombreux domaines : [bleu] finances et services publics en danger, inégalités sociales et pollutions environnementales accrues, répression des mouvements sociaux, atteintes aux libertés fondamentales, hégémonie des multinationales… [/bleu]

Sans que les peuples concernés ne soient jamais consultés !

Associations signataires :
ABP, ACJJ, Agir pour la paix, AMDB, Arlac, CEPAG, CJP, CNAPD, COMAC, CSO, Ecolo, Etopia, FGTB Wallonne, ICS, Intal, Jeunes CSC, Jeunes-FGTB, Latitude Jeunes, La Ligue des droits de l’homme, LeCoTo, LEF, Masereelfonds, MCP, MJS, MRAX, Nederlandstalige Vrouwenraad, Palestina Solidariteit, Pax Christi WB, ProjeuneS, PTB, Quinoa, Rencontres pour la paix, Solidarité Socialiste, Vega, Vrede,Vredesactie, ...
 

[marron]LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS[/marron]

Le Pape François, le 12 décembre 2013 à un groupe de nouveaux ambassadeurs.

Je désire aujourd’hui aborder une question qui me préoccupe beaucoup et qui menace actuellement la dignité des personnes : la traite des êtres humains. Il s’agit d’une véritable forme d’esclavage, malheureusement toujours plus répandue, qui concerne tous les pays, y compris les plus développés, et qui touche les personnes les plus vulnérables de la société : les femmes et les jeunes filles, les enfants, les personnes handicapées, les plus pauvres, celles qui sont dans des situations de décomposition familiale et sociale. Nous, les chrétiens, nous reconnaissons de manière particulière, dans ces personnes, le visage de Jésus Christ qui s’est identifié aux plus pauvres et aux plus nécessiteux. D’autres, qui ne se réfèrent pas à une foi religieuse, partagent au nom de l’humanité commune la compassion pour leurs souffrances, et s’engagent pour les libérer et soulager leurs blessures. Ensemble nous pouvons et nous devons nous engager pour qu’elles soient libérées, et pour que l’on puisse mettre fin à cet horrible commerce. On parle de millions de victimes du travail forcé, de la traite des personnes à des fins de main d’œuvre et d’exploitation sexuelle. Tout cela ne peut pas durer : c’est une grave violation des droits humains des victimes et une offense à leur dignité, en plus d’une défaite pour la communauté mondiale. Toutes les personnes de bonne volonté, qu’elles professent une religion ou non, ne peuvent pas permettre que ces femmes, ces hommes, ces enfants, soient traités comme des objets, trompés, violentés, vendus souvent plusieurs fois à des fins diverses, et finalement tués ou, de toute manière détruits physiquement ou mentalement pour finir exclus et abandonnés. C’est une honte.

La traite des personnes est un crime contre l’humanité. Nous devons unir nos forces pour libérer les victimes et pour arrêter ce crime toujours plus agressif, qui menace, outre les personnes individuelles, les valeurs fondatrices de la société, et aussi la sécurité et la justice internationales, mais également l’économie, le tissu familial et la vie en société elle-même.

De plus, une prise de responsabilité commune ainsi qu’une volonté politique plus décidée sont nécessaires pour réussir à vaincre sur ce front ; responsabilité envers tous ceux qui sont tombés victimes de la traite, pour en protéger les droits, pour assurer leur sécurité et celle de leurs familles, pour empêcher que les corrompus et les criminels se soustraient à la justice et aient le dernier mot sur les personnes. Une intervention législative adéquate dans les pays de provenance, de transit et d’arrivée, visant aussi à faciliter la régulation des migrations, peut réduire le problème.

Les gouvernements et la communauté internationale, à qui il revient en premier lieu de prévenir et d’empêcher un tel phénomène, n’ont pas manqué de prendre des mesures à différents niveaux pour le bloquer et pour protéger et assister les victimes de ce crime, souvent lié au commerce de la drogue, des armes, au transport des migrants irréguliers, à la mafia. Malheureusement, on ne peut pas nier que parfois des opérateurs publics et des membres de contingents engagés dans des missions de paix, ont été aussi contaminés. Mais pour obtenir de bons résultats, il faut que l’action d’opposition porte aussi au niveau culturel et à celui de la communication. Et sur ce plan il y a besoin d’un profond examen de conscience : combien de fois en effet, tolérons-nous qu’un être humain soit considéré comme un objet, exposé pour vendre un produit ou pour satisfaire des désirs immoraux ? La personne humaine ne devrait jamais se vendre ou s’acheter comme une marchandise. Celui qui l’utilise et l’exploite, même indirectement, se rend complice de ce mépris.


[marron]OORLOG IN SYRIË : HOE LANG NOG ?[/marron]

[bleu marine]De oorlog in Syrië ging in de maand maart zijn derde jaar in. Het geweld kostte al aan 136 000 mensen het leven. Volgens de VN zijn ondertussen bijna 2,5 miljoen Syriërs hun land ontvlucht. De meesten naar Libanon (932 000), Turkije (613 000), Jordanië (574 000), Irak (223 000) en Egypte (134 000). Nog eens 6,5 miljoen mensen is ’intern verplaatst’. [/bleu marine]

Honger mag nooit als wapen dienen. Zowel Rusland en Iran, bondgenoten van de Syrische regering, als de Westerse en Arabische landen die de oppositie steunen, moeten diplomatiek en politiek ingrijpen om de Conventie van Genève te doen respecteren en honger als wapen uit te sluiten. De internationale donoren moeten bovendien alles in het werk stellen om hun hulp aan de landen in de regio, die miljoenen vluchtelingen herbergen, op te drijven.

De EU-lidstaten moeten een krachtigere en consistentere politiek van lastenverdeling uitwerken en de opvang van Syrisch vluchtelingen drastisch verbeteren. Deze vluchtelingen moeten toegang krijgen tot de nodige hulpverlening en de asielzoekers onder hen moeten kans maken op een eerlijke en efficiënte asielprocedure.

[bleu] De EU en andere landen moeten hun beschermingsinspanningen dus verleggen van grenzen naar mensen [/bleu]. Door de grenzen gesloten te houden en visumvereisten te stellen, zoeken Syriërs andere en gevaarlijkere vluchttrajecten, waardoor zij niet zelden in de handen van mensensmokkelaars terechtkomen. De verantwoordelijkheid om Syrische vluchtelingen op te vangen mag niet uitsluitend op de schouders van de buurlanden rusten ; daarvoor heeft geen enkel land de middelen.

[bleu]België en de andere EU-lidstaten moeten gastvrijer zijn en gevluchte Syriërs opnemen.[/bleu]

[bleu]Er bestaat geen militaire oplossing voor dit conflict. Diegenen die wapens leveren, kunnen alleen een illusie van overwinning wekken.[/bleu]

[bleu] Een onderhandelde politieke oplossing van dit conflict is essentieel [/bleu]. De Syrische regering en een ruime delegatie afgevaardigden van de Syrische oppositie moeten onverhoeds en getuigend van goede wil in een diplomatiek proces stappen.

De internationale gemeenschap moet hiertoe - vooral via de VN - de nodige infrastructuur bieden, bemiddelen en een tijdskader opstellen. De Syriërs zelf moeten in dit proces als de voornaamste actoren optreden ; het Syrische middenveld dat ijvert voor een geweldloze oplossing, en met name vrouwen, moeten deel uitmaken van de delegatie, of op zijn minst gedurende de onderhandelingen geconsulteerd worden. Dit middenveld moet ook de toepassing van de akkoorden kunnen controleren.

Ondertussen moeten externe actoren zoals de VS, Rusland, Iran, Saudi-Arabië, Qatar, Turkije en andere landen [bleu] de vrede boven hun eigen geopolitieke agenda’s stellen.
[/bleu]

Het Syrisch volk zal uiteindelijk zijn eigen toekomst bepalen. Het is niet aan de internationale gemeenschap om die aan hen op te dringen.

Paul Lansu, Pax Christi International
Volledigere tekst in Pax Christi Vlaanderen, Koerier 2014/2
 

[marron]Réaction des évêques de Belgique sur l’approbation de la loi sur l’élargissement de l’euthanasie[/marron]

Les évêques de Belgique sont très déçus de l’approbation par la Chambre des représentants de la loi relative à l’élargissement de l’euthanasie pour les mineurs. Ils déplorent l’adoption d’une loi que de nombreux experts considèrent comme inutile et qui comporte de nombreux défauts.

Les évêques partagent l’avis de tous ceux qui, dans le débat sur l’euthanasie, se sont prononcés sans ambiguïté contre cette loi en fonction de leur expérience ou de leur expertise.

Ils soutiennent totalement les droits de l’enfant, dont le droit à l’amour et au respect est le plus fondamental. Mais le droit de l’enfant à demander sa propre mort est un pas de trop. Il s’agit de la transgression de l’interdit de tuer, qui constitue la base de notre société humaine.

Les évêques craignent que cette nouvelle loi ouvre grande la porte à une prochaine extension aux personnes handicapées, aux personnes démentes, aux malades mentaux, voire à celles qui sont fatiguées de vivre. Ils insistent pour que tout soit mis en œuvre pour combattre au maximum la douleur et la souffrance et pour que tous ceux qui – professionnels et volontaires - accompagnent des personnes malades et souffrantes, soient soutenus d’une façon optimale.

SIPI – Bruxelles, jeudi 13 février 2014
 

Compilateur/compositeur responsable : Jef Vleugels, rue Charles Degroux 118 – B-1040 Bruxelles


Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 526 / 1148171

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Belgique  Suivre la vie du site J.P.I.C.   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License