missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Geestelijke bladzijde

Band tussen dialoog en verkondiging van het Evangelie

Relais PB Maghreb - Mei 2014
zaterdag 17 mei 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[bleu marine]En basistekst :[/bleu marine] [mauve fonce] 1 Petrus 3, 15b-16a. [/mauve fonce]

In de eerste brief van Petrus vinden we deze bevestiging: “[bleu] Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. [/bleu]”

De context hier is deze van christenen die lijden omdat zij beledigd en mishandeld worden door hun heidense’ medeburgers die de “vreemde” veranderingen niet kunnen begrijpen die het Evangelie bewerkt heeft in het leven van de bekeerlingen, door van hen een soort sociaal onaangepasten te maken. Ziehier een tekst die een goed antwoord biedt aan degenen die de innige band niet begrijpen die er bestaat tussen de dialoog en de verkondiging.

Laten we deze tekst herlezen want elk woord is van belang.

“[bleu]Weest altijd bereid[/bleu]”. Dat “altijd” is essentieel zoals voor de scouts !

Als het Evangelie onze harten doet branden, hoe zouden we dan niet trachten het [bleu]mee te delen aan mannen en vrouwen die het ons vragen[/bleu] ? Met personen die ons vragen over ons geloof stellen, over onze manier waarop wij het beleven ? Wanneer we uitgenodigd worden tot dit meedelen, dan hebben we het recht niet ons daaraan te onttrekken. Wat Petrus vraagt sluit in dat we iets te delen hebben, overtuigingen. Dat wil eveneens zeggen dat we in staat zijn ons geloof uit te spreken, dat we de juiste woorden hebben, de theologie om ons uit te drukken. De catechismus van onze kindertijd volstaat niet. Voorbeelden van sommige catechisten in Tanzania die weigerden de godsdienst te gaan onderwijzen in de scholen, omdat zij niet wisten hoe te antwoorden op de vragen van de collegestudenten.

Ik herinner me dat één van de eerste boeken van missiologie die ik gelezen heb deze was van P. Dournes, van de ‘Missions Etrangères de Paris’ (MEP) die naar Vietnam gezonden werd in het woudgebied. In zijn boek [mauve fonce]‘Au plus près des plus loins’[/mauve fonce] (dichtbij de meest veraf zijnden), geschreven in 1969, legde hij uit hoe een goede brousse missionaris dezelfde theologische bagage zou moeten hebben als een Vastenpredikant in de Notre-Dame kathedraal van Parijs.

De interreligieuze dialoog veronderstelt dat men beschikt over goede christelijke, Bijbelse, theologische fundamenten en dat men deze cultiveert door een permanente vorming en lezingen. Men mag niet blijven bij wat men in het noviciaat geleerd heeft ! De wereld verandert en wij moeten die volgen om op de gestelde vragen te kunnen antwoorden. Het is waar dat het niet altijd gemakkelijk is een boek van theologie open te slaan als het 40 graden Celsius is in de schaduw of na een zwaar gevulde werkdag. Maar er zijn tijden van vernieuwing en van verdieping nodig. Er dringt zich een onderscheid op in de mandaten die we gekregen hebben.

[bleu]Zachtheid en respect[/bleu], ziedaar de twee fundamentele houdingen om de interreligieuze dialoog aan te vatten. Of men het wil of niet, het verleden van de katholieke missies in de wereld is zeer dikwijls verbonden geweest met de verovering. De missionarissen, overtuigd van hun raciale, culturele en spirituele superioriteit, hebben hun inzichten, hun manier van denken opgedrongen en soms zelfs op een gewelddadige manier. Men heeft verbrand wat als heidens beschouwd werd, men heeft de heilige gronden vertrapt. Gelukkig, zijn er uitzonderingen geweest. Toch blijft het hierbij dat de zienswijze en vooral de ziel van de personen gekwetst is gebleven. In het midden van de zeventiger jaren, had een Kameroense priester een opzienbarende artikel geschreven en uitgegeven over de ‘demissie” of de terugkeer in goede orde van de missionarissen naar hun land van oorsprong, wat hem de beste oplossing leek in die tijd.

Men kan het verleden niet hermaken, en de vergissingen van sommigen van onze broeders en zusters zijn niet onze rechtstreekse verantwoordelijkheid. Maar wij moeten van de geschiedenis leren om te vermijden dezelfde vergissingen te herhalen. Zachtheid en respect zijn geen synoniemen van zwakheid, van weekheid. Dat zijn, integendeel, positieve houdingen van personen die naar anderen luisteren. Het gebrek aan respect is dikwijls verbonden met de onwetendheid. Als men leeft en werkt in een andere cultuur dan de zijne, kan men flaters begaan want een zaak die mogelijk is in een cultuur kan in een andere choquerend zijn. Men moet bijleren. Het interculturele gemeenschapsleven is en goede school. Hetzelfde geldt voor de interreligieuze dialoog. Bepaalde religieuze tekenen kunnen sommige personen in een ander milieu storen. De zachtheid waarover de brief van de heilige Petrus spreekt krijgt nog een groter belang vandaag, nu het geweld de losbarst in conflicten waarvan de religieuze dimensie wel degelijk aanwezig is zoals in India of in Nigeria.

Door de islam te assimileren met internationaal terrorisme, diaboliseren een goed aantal personen, en onder hen religieuze mannen en vrouwen, het geloof van miljoenen personen die alleen maar [bleu]vragen in vrede te leven[/bleu]. Als er wel degelijk een moslim terrorisme bestaat, dan moet men oppassen gevaarlijke vermengingen te maken. Zo ook, als sommige politieke partijen, in India bijvoorbeeld, trachten de godsdienst te gebruiken als instrument voor politieke doeleinden, dan betekent dat nog niet dat het hindoeïsme een godsdienst is van geweld en van macht.

De interreligieuze dialoog is een uitnodiging en een in het werk stellen van het ministerie van de verzoening waarvan Paulus spreekt: “[bleu]Alles komt van God, die ons met Zich verzoend heeft door Christus en die ons de dienst van die verzoening heeft toevertrouwd.[/bleu]” [mauve fonce](2 Kor. 5, 18)[/mauve fonce]

Gérard Chabanon,
Vroegere algemene overste van de Witte Paters (2004 — 2010)
Uittreksel uit ‘Petit Echo’ nr. 1049
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 222 / 1149214

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License