missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Algerië

Aan al onze vrienden van de M’Zab Vallei

Relais PB Maghreb - Mei 2014
maandag 19 mei 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[vert]Sinds eind december 2013 wordt de streek van Ghardaïa geconfronteerd met moeilijkheden. Claude Rault,[/vert] [vert]bisschop van het diocees van Laghouat-Ghardaïa heeft zijn steentje willen bijdragen en dat van de christelijke gemeenschap van het diocees voor meer vrede[/vert]
(Brief hernomen door het Algerijnse dagblad ‘El Watan’ nr. 7130).

Welbeminde vrienden,

Tegenover de beproevingen en de verdeeldheden die de vallei van de M’Zab doormaakt, laat ik me toe u deze boodschap van diepe vriendschap en van Vrede te laten geworden.

Sinds drie maanden wordt de Vallei beproefd door dramatische gebeurtenissen waaronder de meesten onder u te lijden hebben. Welke ook de gemeenschap zij waartoe gij behoort, gij wordt hard beproefd. De enen betreuren doden, slachtoffers van geweldplegingen. Anderen lijden onder verwondingen, het verbranden van huizen, van winkels of van werkplaatsen, soms zelfs van de ontwijding van heilige plaatsen. Dat is een lijden dat ons allen treft, dat is een lijden dat ons diep raakt.

Maar wat ons ook sterk doet lijden, is de verdeeldheid die de twee gemeenschappen doorkruist. Sinds vele eeuwen leefden gij samen in vrede, ondanks de voorbijgaande botsingen die uw gemeenschappen geraakt hebben en soms uw families. De wijsheid heeft altijd overwonnen, met de hulp van God.

Vandaag zijn de verwondingen dieper, en zij worden gevoed door valse geruchten die het geweld van de aanvallers alleen maar aanwakkeren, wie deze ook zijn, en dat niets lijkt te controleren. Het gaat er hier niet om de talrijke redenen na te zoeken die deze geweldplegingen hebben voortgebracht en die de broze eenheid zijn komen breken die onder u werd opgebouwd. Velen zijn elkaar nabij gekomen en hebben samen gewerkt in de werkplaatsen en het goed buurschap, en zij wensen dat het zo verder gaat.

De bouwers van vrede ontbreken niet maar zij hebben het moeilijk zich te laten horen. Wij zijn getuigen van gebaren van verzoening en van vriendschap. Wat ik zou willen zeggen, is dat wij, kleine christelijke gemeenschap van de M’Zab, wij lijden samen met u allen.

Onze vriendschap wil onze verschilpunten die ons kunnen scheiden overstijgen. Wijzelf zij diep geraakt door de ontvankelijkheid en de gastvrijheid die gij ons altijd getoond hebt. Wij zijn daar, midden onder u en om bouwers van vrede en van verzoening te zijn.

Samen met u, betreuren wij de slachtoffers van deze gewelddaden, doden, gekwetsten, families die beproefd worden door het verbranden van huizen en werkplaatsen.

De Vrede is een gave van God. Vanuit heel ons hart, elke dag bidden we de Enige en Barmhartige God dat Hij vrede mag zaaien in de harten en in de gemeenschappen. Want de God van ons allen is een God van Vrede, van samenhorigheid en van vergiffenis.

Zusters en broers van de Vallei van de M’Zab, wij wensen verder gaan en samenwerken met u op dat deze Vrede die van God komt u allen omsluiert met Zijn Barmhartigheid.

Moge Hij in zijn Paradijs de gevallen de doden ontvangen die onder het geweld gevallen zijn, moge jij de geesten en de harten tot vrede brengen. Moge Hij ons allen leiden op de weg van de verzoening en van de vergiffenis.

Moge de God die als naam “De Vrede” draagt u zegenen en moge de Vallei van de M’Zab opnieuw een plaats van broederlijkheid worden en van goede buurschap.

Naar God laten wij ons nederig gebed opstijgen voor ieder van u, voor uw families en uw gemeenschappen.

  Mgr. Claude Rault

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 188 / 1159714

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License