missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Getuigenis

Christen in Alep, martelaarstad

Pisai Alumnu Association – Newsletter n. 5/2014 – May 2014
dinsdag 20 mei 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Sinds reeds meer dan twaalf jaar, is het voor mij een jaarlijkse ritus van naar Rome te komen, rond het einde van de maand april, om er mijn cursus te geven aan het PSAI. Met een rechtstreekse vlucht van Alep naar Rome volstaan minder dan vijf uren voor de reis. Men kon gemakkelijk een kop koffie drinken ’s morgens in Alep en ontbijten in Rome ! Maar, dit jaar heb ik er meer dan twintig uren over gedaan om vanuit Alep in Beiroet te komen, om er het vliegtuig te nemen.

Inderdaad, na twee lange jaren oorlog, is Alep een martelaarstad geworden waar de dramatische en rampspoedige situatie van heel Syrië zich weerkaatst en zich condenseert, een gebied dat in stukken valt in verschillende zones die gecontroleerd worden door het officiële regeringsleger of door de andere troepen en gewapende milities van de oppositie. Een verscheurende en zeer gewelddadige oorlog is de dood aan ’t zaaien, het bloed aan het storten en de ruïnes op alle plaatsen op te stapelen, en zo worden de minste normale levensvoorwaarden voor miljoenen burgers vernietigd : degenen die het meest geluk hebben leven nog onder hun dak maar ze zijn praktisch teruggebracht tot een staat van overleven, of degenen die verplicht werden te vluchten om elders een onderkomen te vinden bij hun familieleden of in de vluchtelingenkampen in de naburige landen.

Hoe het aanpakken om de mensen te helpen om zo’n moeilijke levensvoorwaarden te verdragen ? Dat is de vraag die elk van ons zich stelt elke dag, priesters, religieuzen en pastores, terwijl zij zoeken een voldoende antwoord te geven dat verder gaat dan de plicht om te bidden voor hen en met hen.

Ik bedien een parochie gelegen in het centrum van de stad, dicht bij de demarcatielijnen. Veldslagen, gevechten en bombardementen gebeuren heel dicht bij ons. We hebben reeds twee beschietingen door de zware artillerie ondergaan, die gelukkig genoeg geen menselijke slachtoffers veroorzaakt hebben. Ondanks dat, is de kerk altijd open. De liturgische vieringen en de vergaderingen van groepen van kinderen, jongeren en gehuwde koppels werden niet onderbroken, ook al zijn ze niet meer zo regelmatig als vroeger.

Vele christenen zijn reeds vertrokken. Degenen die gebleven zijn, zijn bezig een gelegenheid te zoeken om te vertrekken, vooral dan de jongeren van de leeftijd voor de militaire dienstplicht. De mensen komen naar de kerk met heel wat vragen die hun dagelijks lijden weerspiegelen en hun diepe angst tegenover de toekomst. Talrijk komen ze om zich tot God te richten, om een woord van hoop te horen gesteund op het geloof, maar ook een profetisch woord die tegen de stroom ingaat om, zoals Paulus het zei “het Evangelie van de verzoening” te verkondigen.

Op praktisch vlak, zoals dat ook gebeurd is in bijna alle kerken, hebben we een humanitair en sociaal hulpcentrum opgericht, waarnaar christelijke en moslim personen en families zich kunnen richten om er hulpmiddelen van eerste noodzaak te ontvangen of om naar andere gespecialiseerde hulpcentra (medische, schoolse, professionele) verwezen te worden. Dat alles in strikte samenwerking met de humanitaire organisaties die ter plaatse aanwezig zijn (Rode Kruis, Caritas, JRS van Jezuïeten, enz…) Een dienst van bijstand thuis voor oude en zieke personen werd ingericht met de hulp van jonge vrijwilligers van de lokale Kerk. Andere groepen van vrijwilligers zijn bezig, in het bijzonder voor de vrouwen, vormingsstages te organiseren voor verschillende soorten van manuele werken, met als objectief hun enkele mogelijkheden te geven om werk te vinden en een plaats te vinden in kleine ondernemingen.

Pater Pierre Masri,
Directeur van de ‘Bibliothèque spirituelle’ van Alep
Genodigde professor van het PISAI

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 208 / 1148221

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Nabije Oosten   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License