missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Lignes de fracture N°83 Breuklijnen

Juin - Juni 2014
mardi 1er juillet 2014 par J.V.

[marron]IMMIGRATION[/marron]

[vert]L’immigration en Belgique : un bilan économique positif et la nécessité de modifier notre législation[/vert]

[bleu marine]Un bilan positif[/bleu marine]

L’immigration en Belgique, c’est bien plus que les "dossiers à problèmes" généralement relayés par les médias et qui ne concernent qu’une minorité de personnes. La majorité des immigrés provient de pays européens ou prospères et contribue positivement à la vie économique et sociale de notre pays. Ensuite, une partie de ces immigrés ne reste sur le territoire belge que pour une durée finie, c’est-à-dire qu’une série de gens remigre (sic !) à un moment donné vers leur pays d’origine ou un autre pays du monde.

Par ailleurs, une étude conjointe de l’ULB et de l’Université d’Anvers de 2005 a démontré que le bilan économique des grandes régularisations de 1999-2000 est positif (la somme des impôts collectés par l’Etat est supérieure à la somme des allocations versées par l’Etat pour ce groupe de population). D’autres études nationales plus récentes vont dans le même sens, à savoir que l’immigration présente dans sa globalité un bilan économique positif pour la Belgique.

[bleu marine]La régularisation médicale, un enjeu vital[/bleu marine]

Le durcissement dans l’application de la loi, depuis la crise en 2008, conduit à des situations dramatiques. Par exemple, certains immigrés, qui travaillent en Belgique d’une manière tout à fait régulière depuis plusieurs années et qui pour certains viennent de pays voisins tels que la France, ne sont pas en mesure de se soigner sur notre territoire en cas de maladie grave, c’est-à-dire là où le suivi d’un traitement médical lourd et nécessitant une interruption de travail prolongée, est d’une importance véritablement vitale pour le patient. Il est demandé à ces personnes de quitter notre territoire… Ces cas sont de plus en plus fréquents.

[bleu marine]Trois chantiers prioritaires en matière de législation[/bleu marine]

Au-delà de la régularisation médicale, la Belgique doit aussi revoir sa position en matière d’asile – notamment pour les immigrés venant de pays en guerre – et de liberté de circulation des personnes sur son territoire.

En matière d’asile, nous avons souvent à faire à des gens abîmés (exploitation par les passeurs, agressions, viols…) et le parcours en Belgique se présente comme une longe démarche à l’issue fort incertaine.

Concernant la liberté de circulation, citons le cas d’un professeur africain, venu recevoir un titre de ’Doctor Honoris Causa’ à l’invitation d’une université belge, se retrouvant dans un centre fermé. On ne compte plus les artistes refoulés à l’entrée du territoire, alors que concerts et prestations sont prévus de longue date. Il en va de même pour des étudiants inscrits dans des écoles ou universités belges. Derrière ceci, il y a souvent une décision arbitraire, fondée sur une vague présomption de danger. Nous devons absolument clarifier et objectiver nos critères de décision !

Par ailleurs, la Belgique est régulièrement condamnée pour l’application de ses lois d’immigration et de régularisation, tous dossiers confondus !

Bénédicte Rousseau in Signes des Temps, bulletin de Pax Christi Wallonie-Bruxelles de mai-juin 2014


[marron] RACISME[/marron]

  Vanmorgen stond in grote witte krijtletters op de muur van ons huis geschreven : NEGERS ! Mijn (zwarte) vrouw heeft ze er meteen vakkundig afgepoetst, mijn (bruine) dochter en (bruine) stiefzoon hebben niets gezien. Ik was even van slag. Dit had ik in ons dorp nog nooit meegemaakt. Toch had ik het kunnen weten.

[vert]"Verbruining"[/vert]

Want volgens Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter heeft bijvoorbeeld mijn jongste dochter een groot probleem in Vlaanderen : ze is bruin. (Ikzelf heb geen probleem : ik ben/word alleen maar grijs.)

Zijn uitspraak op de afsluitende verkiezingsmeeting van zijn partij één week voor de verkiezingen, door alle massamedia zo goed als kritiekloos weergegeven, loog er niet om : ‘Het probleem is niet de vergrijzing maar de verbruining !’

Dat een extreemrechts Vlaams politicus in het heetst van de verkiezingsstrijd wetens en willens en met voorbedachten rade zulke racistisch getinte (ik wik mijn woorden …) uitspraak lanceert, dat kan nauwelijks verbazen. Veel opmerkelijker is de oorverdovende stilte die daarop gevallen is bij zo goed als alle Vlaamse (top)politici en massamedia. Opmerkelijk en angstig, zeker voor de vader van een bruin kind.

[vert]Oorverdovende stilte[/vert]

Een notoir extreemrechts politicus kan ongestraft uitspraken doen op een openbare bijeenkomst die voor vele waarnemers racistisch klinken, daarenboven door de massamedia als een megafoon herhaald, niemand kan hem dat beletten. Dat is de prijs die een democratische samenleving betaalt voor het universele recht op vrije meningsuiting. Het zij zo.

Dat de (meeste) massamedia daarbij hun kritische opdracht verwaarlozen, dat is de prijs die deze samenleving betaalt voor de persvrijheid die meer en meer een mercantiele strijd om de kijker/lezer/luisteraar is geworden, eerder dan een strijd om het meest correcte verhaal, de meest kritische en deskundige kijk op de werkelijkheid. Het zij zo.

Maar dat de andere en veel machtigere Vlaamse politici zulke uitspraken van hun ‘waarde collega’ zomaar laten passeren, dat vind ik ronduit beangstigend. Want door die zwijgzaamheid geven zij feitelijk vrij spel aan een racistische onderstroom in Vlaanderen die vroeg of laat slachtoffers zal maken. Daarom is het mijn plicht om dit aan te klagen, al was het maar in het belang van mijn bruine dochter die amper anderhalf jaar in het Vlaamse leven staat en hier hopelijk nog een heel lang en veilig leven mag doorbrengen, ook als haar vader er niet meer zal zijn om haar in bescherming te nemen.

[vert]"Rouge comme le vôtre"[/vert]

De afgelopen kwarteeuw heb ik om professionele en geleidelijk ook privéredenen veel levenstijd doorgebracht met mannen, vrouwen en kinderen die niet behoren tot de traditionele ‘Vlaamse’ families. Zij kwamen en komen uit zowat de hele wereld, vooral uit Afrika, van noord tot zuid, en, ja, hun huidskleur varieert doorgaans van lichtbruin tot gitzwart. Dat is dan ook het enige punt waarop zij echt verschillen van ‘ons’, traditionele bleke Vlamingen. Want ‘mon sang est rouge comme le vôtre’, ‘mijn bloed is even rood als dat van u’, zoals een vrouw in het Congolese Bukavu mij ooit toeriep, verontwaardigd als ze was omdat die bezoekende Belgen zo weinig deden om de terreur van de verkrachtingen in Oost-Congo te stoppen.
Het bloed van mijn (zwarte) vrouw en van mijn (bruine) dochter is even rood als dat van mijn drie blanke dochters en hun moeder. Meer nog. Hun vreugde en verdriet, hun zorgen en blijheid, hun normen en waarden zijn even universeel als die van mijn hele blanke familie.

[vert]Racisme ondermijnt de samenleving[/vert]

Uiteraard zijn er in alle bevolkingsgroepen, van welke origine ook, individuen die de normen en waarden van het land waar ze leven, in dit geval België, met de voeten treden. Een gelijke wetgeving voor iedereen dient er precies voor om zulke misbruiken te beteugelen en de individuele overtreders te straffen. Of die nu wit, bruin, zwart, geel, rood of blauw gekleurd zijn.

Het gelijkstellen van een huidskleur met een bepaald (foutief) gedrag, dat behoort volgens mij tot een gedachtegoed dat we ‘racistisch’ noemen en dat ondermijnt een vredige samenleving. Of dat gedrag nu betekent het misbruiken van de sociale zekerheid of het overtreden van de verkeersregels, dat maakt niet uit : een individu (negatief) catalogeren op basis van zijn/haar huidskleur (of ander aangeboren kenmerk) is en blijft in een moderne samenleving ontoelaatbaar.

[vert]Dit Europa wordt bruiner[/vert]

Ik ben bang. Af en toe.

Dat de Vlaamse politici te weinig moed hebben om eens en voorgoed komaf te maken met de dreigende terreur van het racisme. En dus bang voor de toekomst van mijn bruine dochter en haar broer en haar vriendjes en vriendinnetjes, overal in Vlaanderen en Europa.

Want dit Europa wordt hoe dan ook alsmaar bruiner, daar zal geen enkele politicus iets aan kunnen veranderen, dat is de wet van de menselijke mobiliteit en de culturele vermenging. Het is aan de verantwoordelijke politici om die overgang in goede banen te leiden en de toekomst van elke inwoner van dit land, dit continent, deze wereld, veilig te stellen.

Peter Verlinden, VRT-journalist (deredactie.be van 3 juni 2014)
 

[marron] L’ÉGLISE ET L’UNION EUROPÉENNE[/marron]

[vert]Initiative citoyenne européenne "Un de nous"[/vert]

Le Secrétariat de la COMECE (Commissio Episcopatuum Communitatis Europaeae) regrette la décision de la Commission européenne concernant l’initiative citoyenne européenne "Un de nous"

La Commission européenne a décidé le 28 mai de ne présenter aucune proposition législative en réponse à l’initiative citoyenne européenne "Un de nous". Cette initiative demandait la fin du financement communautaire des activités qui présupposent la destruction d’embryons humains, en particulier dans les domaines de la recherche (projets faisant usage de cellules souches embryonnaires humaines - CSEH ) et de la coopération au développement (financement direct ou indirect de l’avortement).

L’initiative "Un de nous", qui a réuni les signatures de plus de 1,7 millions de citoyens européens, a constitué un exercice important de la démocratie participative. La COMECE regrette la décision de la Commission européenne de ne pas agir sur les demandes formulées dans cette initiative. Celle-ci visait à attirer l’attention de la Commission sur une question de fond : le financement par l’UE des activités qui présupposent la destruction d’embryons humains. L’initiative a plaidé pour que la Commission prenne des mesures pour interdire le financement de telles activités.

La COMECE est convaincue que ce financement ne devrait pas être accepté. Sa conviction est fondée sur des arguments éthiques, juridiques, scientifiques et même économiques.

[vert]Rencontre annuelle de l’UE avec les dignitaires religieux[/vert]

  La rencontre annuelle de haut niveau de l’UE avec les dignitaires religieux représentant diverses religions et confessions s’est tenue cette année pour la 10e fois. Conduite par le Cardinal Reinhard Marx, la délégation de l’Eglise catholique était également composée de Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, membre de la COMECE, et de Mme Margaret S. Archer, Présidente de l’Académie pontificale des Sciences sociales. La rencontre s’est tenue au siège de la Commission européenne à Bruxelles à l’invitation des présidents de la Commission européenne et du Conseil européen, José Manuel Barroso et Herman Van Rompuy, ainsi que du vice-président du Parlement européen, László Surján.

Pour le Cardinal Marx, l’UE ne pourra regagner la confiance de ses citoyens que si elle parvient à apporter des solutions concrètes aux problèmes et défis actuels, tels que le chômage, le changement climatique, la migration ou les négociations sur l’Accord de libre-échange transatlantique (TTIP). "Si l’UE parvient à proposer des solutions concrètes, elle sera mieux acceptée," a affirmé le Cardinal Marx.

Concernant plus particulièrement le TTIP, le Cardinal Marx a ajouté : « Le libre-échange implique la possibilité d’accéder à une plus grande prospérité, et il faut donc dans un premier temps saluer une telle perspective. Mais le marché a également toujours besoin de règles claires. Les deux partenaires transatlantiques qui, ensemble, constituent un Occident formé par le Christianisme, peuvent favoriser par un tel accord, l’émergence dans l’économie mondiale de normes claires et fondée dans une éthique. Par conséquent, l’Accord de libre-échange ne signifie pas seulement une opportunité, mais une responsabilité particulière pour l’Europe et les États-Unis.

Parmi les questions éthiques qui sous-tendent l’accord de libre-échange, la plus importante consiste à savoir qui bénéficie de l’accord : Ce projet d’accord se conforme-t-il réellement à son exigence de servir le bien commun ? Cet accord permet-il uniquement aux pays riches de se barricader afin de se partager entre eux encore plus d’avantages au détriment des pays émergents et en développement ? Ou alors parviendra-t-on, par le libre-échange, à générer des avantages pour les plus vulnérables dans le monde ? "

Johanna Touzel, porte-parole de la COMECE
10 juin 2014
 
« Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l’affrontement ; oui au dialogue et non à la violence ; oui à la négociation et non aux hostilités ; oui au respect des accords et non aux provocations ; oui à la sincérité et non à la duplicité »

« L’Histoire nous enseigne que nos seules forces ne suffisent pas. Plus d’une fois, nous avons été proches de la paix, mais le malin, par divers moyens, a réussi à l’empêcher. Nous ne renonçons pas à nos responsabilités, mais nous invoquons Dieu comme un acte de suprême responsabilité, face à nos consciences et face à nos peuples. Il faut abattre les murs de l’inimitié et parcourir la route du dialogue, il faut rompre la spirale de la haine et de la violence avec une seule parole : « frère ». Mais pour prononcer cette parole, nous devons tous lever le regard vers le Ciel, et nous reconnaître enfants d’un seul Père ».

Extraits du discours du pape François, le 8 juin 2014,
lors de la rencontre de prière, au Vatican,
avec le président israélien Shimon Peres
et son homologue palestinien Mahmoud Abbas.

[marron] VRAGEN VAN STRATEGISCHE VISIE EN ECONOMISCHE IMPACT[/marron]

Moeten we nu voor of tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen zijn ? En indien voor, welk type moeten we dan kiezen ? Ik moet u het antwoord voorlopig schuldig blijven. En eigenlijk moet iedereen u het antwoord schuldig blijven want dit dossier is nog niet rijp voor beslissingen.

Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden, van strategische visie tot economische impact. En die antwoorden mogen niet besloten blijven bij Defensie of bij belangenorganisaties : ze moeten een echt politiek en maatschappelijk debat mogelijk maken.

Dat is nodig om twee redenen. Ten eerste gaat het om defensie, een essentieel aspect voor onze veiligheid en voor de positie van ons land op het internationale toneel. De rol die we toebedelen aan geweld en militaire interventie is in laatste instantie een kwestie van leven of dood.

Ten tweede praten we over miljarden. In tijden van budgettaire krapte moeten we goed nadenken wat we met zo’n pak overheidsmiddelen doen. Misschien moeten we die gebruiken om gevechtsvliegtuigen te kopen, maar misschien worden die zowel vanuit het oogpunt van defensie, als vanuit economisch perspectief beter voor iets anders gebruikt.

Alleen een debat met alle kaarten op tafel kan het ons leren. Het is nu vooral belangrijk dat de politieke partijen die federaal onderhandelen, dáár hun koers op richten en niet de vlucht vooruit nemen met een ondoordachte beslissing.

Tomas Baum , directeur van het Vlaams Vredesinstituut,
een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement
(16-06-2014)
 

[marron]LA PRESSE AFRICAINE MALMENÉE[/marron]

"Le Président a ses habitudes. Il médite. Ils le savent et pourtant ils viennent dire qu’il dormait !" C’est ainsi qu’un responsable du [bleu]gouvernement ougandais[/bleu] a justifié, cette semaine l’interdiction faite à une des principales chaînes de télévision du pays de suivre les activités du chef de l’Etat, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Le crime de nos confrères : avoir diffusé des images montrant le Président assoupi au parlement... Le responsable a accusé la chaîne NTV Uganda - qui fait partie du puissant groupe de médias indépendant Nation Media Group (comme le journal d’opposition, "The Daily Monitor") - de "manque de professionnalisme" et "couverture biaisée".

L’an dernier, les autorités ougandaises avaient fermé "The Daily Monitor", deux radios liées au journal, et la publication satirique "Red Pepper" pour avoir évoqué une lettre du coordonnateur des services secrets au sujet de projets d’élimination d’autorités politiques opposées à ce que le fils de Museveni succède à son père à la Présidence.

Au[bleu] Nigeria[/bleu] aussi, on assiste à une reprise en mains de la presse par les autorités, alors que le président Jonathan et l’armée nationale sont critiqués pour leur impuissance, voire leur manque d’intérêt, à retrouver deux cents jeunes filles enlevées il y a quelques semaines par la secte islamiste Boko Haram et, plus généralement, à marquer des points contre le groupe terroriste.

[bleu marine]Cacher ses carences [/bleu marine]

Il y a quelques jours, la NBC, organe de régulation de l’audiovisuel, a demandé à toutes les chaînes de télévision et stations de radio du pays de l’informer au moins 48 h à l’avance de la programmation de débats politiques en direct non prévus sur leur grille de programmation. Ceci afin de "contrôler des cas de plus en plus fréquents de traitement non professionnel" de l’actualité.

L’Organisation de la presse nigériane y voit une "décision odieuse et antidémocratique". Elle s’ajoute à la saisie d’exemplaires de journaux, dans les véhicules de livraison, début juin, lors d’une "opération de sécurité" de l’armée. Certains de ces journaux (dix titres au total) venaient de publier des enquêtes embarrassantes pour les militaires.

Mais ces deux pays ne sont pas les seuls, ces derniers mois sur le continent, à vouloir couper le doigt qui montre l’inadmissible plutôt que .de mettre fin à celui-ci.

[bleu marine]Amendes et interdictions[/bleu marine]

En décembre dernier, les [bleu]députés kényans[/bleu] ont adopté une loi répressive sur la presse. Celle-ci donne des pouvoirs étendus à une instance de régulation dont les membres sont contrôlés par les autorités - de même que le tribunal désormais chargé de juger les organes de presse et journalistes… Ces derniers, en outre, sont désormais passibles de fortes amendes : 170000 euros pour les premiers, 4 000 pour les seconds. De quoi mettre les uns en faillite et les autres sur la paille.

Même tendance au [bleu]Burundi[/bleu], où le président Pierre Nkurunziza a promulgué en juin dernier une loi ’’liberticide" sur la presse, qui dénonce depuis plusieurs années des scandales de corruption, voire de subversion, au sein du pouvoir et du parti présidentiel, le CNDD-FDD. Cette loi, qui restreint la protection des sources des journalistes, interdit à ces derniers d’aborder de nombreux sujets jugés sensibles. Dix jours à peine après la promulgation de la loi, trois journalistes avaient déjà été arrêtés, tandis que le forum en ligne des lecteurs d’un journal était suspendu par les autorités.

[bleu marine]Régression[/bleu marine]

L’[bleu]Ethiopie[/bleu] utilise sa loi antiterroriste, adoptée en 2009, pour emprisonner, sous prétexte ’d’appui moral’ aux terroristes, des journalistes évoquant des sujets qui dérangent. Le [bleu]Rwanda[/bleu] fait pareil avec sa loi contre la propagande en faveur du génocide. L’[bleu]Afrique du Sud[/bleu] elle- même, depuis fin 2011, interdit aux journalistes la publication de documents secrets, après une série de révélations de presse sur la corruption de ses élites.

Si ces pays ne sont pas les seuls à museler la presse, leur évolution en la matière inquiète particulièrement dans la mesure où elle est une régression par rapport aux progrès, largement salués, qu’ils avaient accomplis pour devenir des Etats de droit.

Marie-France Cros in La Libre Belgique du 23 juin 2014
 

[marron] EN BREF – IN’T KORT[/marron]

[bleu marine]Ecover strijdt tegen oceaanplastic [/bleu marine]

Om zwerfafval in de oceanen tegen te gaan, lanceert Ecover een project om nieuwe flessen te maken uit opgevist plastic. Sommige zeedieren verwarren het afval met voedsel of geraken erin verstrikt. Zo eten vissen in de noordelijke Stille Oceaan jaarlijks 24.000 ton plastic.

[bleu marine]Ebola : l’épidémie est "hors de contrôle"[/bleu marine]

La Guinée, le Liberia et la Sierra Leone comptent 60 foyers actifs de fièvre hémorragique en grande partie due au virus Ebola, aujourd’hui hors de contrôle et qui menace de se propager à d’autres zones, a indiqué lundi 23 juin l’ONG Médecins sans frontières (MSF). La maladie a fait plus de 300 morts dans les trois pays depuis le début de l’année.

[bleu marine]Verkoop van sigaretten verbieden[/bleu marine]

Er moet een verbod worden ingevoerd op de verkoop van sigaretten aan elke persoon die na de eeuwwisseling is geboren. Dat zegt de British Medical Association (BMI). De Britse artsen voeren daarbij aan dat de verslaving van de volwassen rokers immers meestal te wijten is aan een eerste sigaret die tijdens de tienerjaren werd opgestoken.

Daily Express n° 1182 du 26 juin 2014
 

[bleu marine]Ntaganda, CPI, La Haye[/bleu marine]

Le 9 juin 2014, les trois juges de la chambre préliminaire ont conclu à l’unanimité qu’il existait des motifs substantiels de croire en la responsabilité de Ntaganda dans la commission de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, notamment des meurtres et tentatives de meurtre, des attaques contre les populations civiles, des viols et des actes d’esclavage sexuel, des pillages et des persécutions, dans le district de l’Ituri, dans le nord-est de la RD Congo, en 2002 et 2003.

Le procès à venir de Ntaganda permettra de signifier clairement aux individus responsables de graves crimes en RDCongo que la justice finira par les rattraper.

[bleu marine]Etats-Unis : arrêt de la production de mines antipersonnel[/bleu marine]

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi 27 juin, leur intention de ne plus produire ni acheter de mines antipersonnel. La Maison Blanche a indiqué que le stock de l’US Army ne serait pas renouvelé, dans un communiqué remarqué lors d’une conférence à Maputo, au Mozambique, un des pays les plus touchés par ce fléau. Elle a précisé que Washington étudiait la possibilité d’adhérer à terme à la Convention d’Ottawa de 1997.

Reuters, in La Libre Belgique du 28-29 juin 2014
 

[bleu marine]De zware Vlaamse ecologische voetafdruk[/bleu marine]

De Vlaming heeft een gemiddelde ecologische voetafdruk van 9 hectare, veel meer dan de 6 hectare van de Waal. Het Belgisch gemiddelde van 7,6 hectare is ook veel slechter dan dat van de buurlanden. [bleu] Als iedereen zoals de Vlaming zou leven, zijn er meer dan vijf aardbollen nodig. [/bleu]

Nvdr. En toch krijgen we geen dag zonder vlees/vis geprogrammeerd in onze gemeenschappen, zelfs niet in de Vasten !

[bleu marine]Persvrijheid[/bleu marine]

"[bleu] Repressie, zoals nu in Egypte, creëert jihadstrijders [/bleu]" (Rena Netjes, de Nederlandse journaliste die in Egypte bij verstek tot tien jaar cel is veroordeeld

                [mauve fonce] EGYPTE 2014 voor Chr. [/mauve fonce]                        [mauve fonce] EGYPYE 2014 na Chr. [/mauve fonce]

De Standaard van 24-06-2014
 

Compilateur/compositeur responsable : Jef Vleugels, rue Charles Degroux 118 – B-1040 Bruxelles


Mots-clés

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 737 / 1125264

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Belgique  Suivre la vie du site J.P.I.C.   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License