missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vaticaan

Boodschap voor het einde van de ramadan ‘id al-fitr 1435 / 2014

zondag 27 juli 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[vert] Geliefde moslim Broeders en Zusters, [/vert]

Het is ons een grote vreugde om u onze oprechte gelukwensen aan te bieden en onze beste wensen ter gelegenheid van ‘Id al-Fitr’ die de maand van de Ramadan afsluit gewijd aan het vasten, aan het gebed en aan de hulp aan de armen.

Vorig jaar, het eerste jaar van zijn ministerie, heeft paus Franciscus persoonlijk de traditionele boodschap ondertekend. Bij een andere gelegenheid, heeft hij zich tot u gericht als “onze broeders en zusters” ([mauve fonce]Angelus, 11 augustus 2013[/mauve fonce]). Wij kennen goed de betekenis van die woorden. Inderdaad, christenen en moslims zijn broeders en zusters in de menselijke familie geschapen door de enige God.

Herinneren we eraan dat paus Johannes-Paulus II aan moslim religieuze leiders zei in 1982: “Wij allen, christenen en moslims, wij leven onder de zon van dezelfde barmhartige God. Wij geloven de enen en de anderen in één enkele God, Schepper van de mens. Wij juichen de soevereiniteit van God toe en wij verdedigen de waardigheid van de menselijke persoon als dienaar van God. Wij aanbidden God en wij belijden onze totale onderworpenheid aan Hem. Dus, wij kunnen ons noemen in de ware betekenis van de woorden: broeders en zusters in het geloof in één enkele God” ([mauve fonce]Kaduna, Nigeria, 14 februari 1982[/mauve fonce]).

Wij danken de Allerhoogste voor wat we gemeenschappelijk hebben, terwijl we bewust blijven van onze verschillen. Wij zien de belangrijkheid in van het bevorderen van een vruchtbare dialoog, gebaseerd op het wederzijds respect en de vriendschap. Door ons te laten inspireren door onze gedeelde waarden en gesterkt door onze gevoelens van oprechte broederlijkheid, worden we geroepen om samen te werken voor de rechtvaardigheid en de vrede en het respect van de rechten en van de waardigheid van elke persoon. Wij voelen ons op een bijzondere wijze verantwoordelijk voor degenen die de hoogste nood hebben aan hulp : de armen, de zieken, de wezen, de immigranten, de slachtoffer van de mensenhandel en al degenen die lijden onder de afhankelijkheid welke er ook de aard van zij.

Wij weten het, onze hedendaagse wereld moet het hoofd bieden aan grote uitdagingen die de solidariteit vereisen van alle personen van goede wil. Het betreft hier meer in het bijzonder de bedreigingen die wegen op de natuurlijke omgeving, de crisis van de wereldeconomie en de hoge werkeloosheidscijfers, meer in het bijzonder bij de jongeren. Deze situaties veroorzaken een gevoelen van kwetsbaarheid en een gebrek aan hoop in de toekomst. Laten we ook de problemen niet vergeten die talrijke families tegenkomen die gescheiden werden, en zo hun nabestaanden achterlieten en dikwijls kinderen van lage leeftijd.

Laten we samenwerken om samen bruggen van vrede te bouwen en de verzoening te bevorderen meer in het bijzonder in gebieden waar moslims en christenen samen lijden onder de oorlogsgruwelen.

Moge onze vriendschap ons aanzetten om altijd samen te werken om het hoofd te bieden aan deze talrijke uitdagingen met wijsheid en voorzichtigheid. Zo zullen we samen bijdragen om de spanningen en de conflicten te verminderen en het algemeen welzijn te bevorderen. We zullen ook aantonen dat de godsdiensten een bron kunnen zijn van harmonie voor het welzijn van het geheel van de samenleving.

Laten we bidden dat de verzoening, de rechtvaardigheid, de vrede en de ontwikkeling blijven figureren onder de prioriteiten van het hoogste belang voor het geluk en het welzijn van gans de menselijke familie.

Met Paus Franciscus, zenden wij ons hartelijke wensen toe voor een vrolijk feest en een voorspoedig leven in de vrede.

  Van het Vaticaan, 21 juli 2014

Kardinaal Jean-Louis Tauran, Voorzitter
P. Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ, Secretaris

[mauve fonce] Arabische tekst downloadbare : [/mauve fonce]

Word - 25 kB
Aid el Fitr 2014

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 309 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License