missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
België

BOODSCHAP BIJ GELEGENHEID VAN HET FEEST AAN HET EINDE VAN DE RAMADANMAAND 2014

maandag 28 juli 2014 door Webmaster
’Id al-Fitr/Ramazan Bairami,
28ste/29de juli 2014
 

[vert] Beste moslim broeders en -zusters, [/vert]

Ook dit jaar willen wij - ter gelegenheid van het feest op het einde van de ramadan - contact nemen met u en uw gemeenschap. Vriendschappelijke en open ontmoetingen verminderen de afstand tussen mensen en gemeenschappen en in het bijzonder tussen de islamitische en christelijke gemeenschappen.

Wij zijn er ons van bewust dat u in België stoot op veel hindernissen. Jullie ervaren vaak het maatschappelijk onbegrip en zelfs de onverdraagzaamheid tegenover de rijke verscheidenheid aan geloof en het beleven ervan.

Daarom wensen wij goede, gastvrije contacten tussen mensen die aangesproken worden door God, de Barmhartige en Genadige. Zij kunnen bijdragen tot een beter maatschappelijk klimaat. Moslims en christenen die samenwerken om de leefomstandigheden van hulpbehoevende mensen te verbeteren, werken mee aan de opbouw van de hele samenleving.

We denken in het bijzonder aan de vluchtelingen en migranten, die bij ons een veilig onderkomen zoeken. Wij zijn vaak diep geschokt wanneer vluchtelingen omkomen tijdens hun tocht naar een menswaardiger leven. Dit soort drama’s heeft vele redenen en oorzaken. Zo zijn er de ongelijke verdeling van de welvaart, de klimaatverandering en de ecologische problemen, de wapenhandel,… Daar moet ingegrepen worden. Mochten wij samen gastvrijer zijn en oproepen tot een ruimhartiger benadering van het vraagstuk van de vluchtelingen en immigranten. Onze ontmoetingen zijn nuttig om de gastvrijheid nog meer te leren beoefenen. Het zijn gelegenheden om te groeien naar een warme en verdraagzame samenleving. Abraham, onze gemeenschappelijke vader in het geloof, is een voorbeeld van gastvrijheid tussen personen, tussen families en tussen volksgroepen.

Gastvrijheid is geen vaste verworvenheid. Ze wordt regelmatig op de proef gesteld. Zij moet geleerd en doorgegeven worden van de ene generatie op de andere. Onze beide gemeenschappen worden uitgenodigd dat te doen, om ons in te leven in de eigenheid van de gasten die we ontmoeten, om in relatie en dialoog te gaan met hen. Wij zouden samen met u de weg willen gaan naar een samenleving met een universele horizon, een gastvrije samenleving gestoeld op menselijke waardigheid. Onze geestelijke en politieke leiders hebben de verantwoordelijkheid om de samenleving in die zin uit te bouwen. Als gelovige burgers mogen en moeten wij hen hiertoe aansporen.

Wij hopen dat we ter gelegenheid van dit feest onze krachten kunnen bundelen met die van u en niet afzijdig blijven als er een appel wordt gedaan op onze gastvrijheid.

Met deze brief willen wij uitdrukking geven aan onze hoop, dat we elkaar hierin als partners kunnen aanspreken vanuit ons gemeenschappelijk geloof in God, de Barmhartige.

  [mauve fonce]Guy Harpigny
Bisschop Referendaris voor de interreligieuze dialoog[/mauve fonce]
  [mauve fonce]Leon Lemmens
Bisschop Referendaris voor de interreligieuze dialoog[/mauve fonce]
  [mauve fonce]Steven Fuite
Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België[/mauve fonce]

 
PDF - 130.8 kB
Texte arabe
Arabische tekst

 
PDF - 103.9 kB
Turkse tekst
Texte turc

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 287 / 1125276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License