missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Nuntiuncula

Passie voor Christus, passie voor de mensheid, beleefd in de religieuze gemeenschap.

Nr 649 April - Mei 2008
woensdag 30 april 2008 door J.V.

Deze boodschap aan de Religieuzen van Europa is vrucht van verdieping en de ervaring van communio die beleefd werd door de 38 Verenigingen van Nationale Hogere Oversten uit 26 landen van Europa. Zij vertegenwoordigen 400.000 mannelijke en vrouwelijke religieuzen.

Europa, complexe en samengestelde realiteit, doorweven van verschillende identiteiten op cultureel en etnisch vlak, van verschillende talen, ondersteunt door verschillende godsdiensten en overtuigingen.

Europa, land van grote mogelijkheden en solidair élan, land van armoede onder nieuwe vormen, van nieuwe en stoutmoedige projecten voor de eenheid en kruispunt van nationaal individualisme.

Europa, land van belofte, vaak geweigerd aan de armen die aan haar deur kloppen en die smeken om ruimte voor hoop en gerechtigheid.

Wij, religieuzen, zijn kinderen van dit Europa, met zijn pijnlijke geschiedenis, met zijn spanningen, zijn tegenstrijdigheden en zijn zwakheden; maar wij zijn ook dragers van een groot project van spiritualiteit en broederlijkheid.

In navolging van onze oudere broeders en zusters die - doorheen de eeuwen - hebben bijgedragen tot haar culturele, menselijke en spirituele identiteit, willen wij, ook vandaag nog, ons steentje bijdragen opdat Europa haar diepe wortels niet zou verliezen.

Wij geloven dat de gemeenschap, als gave van de H. Geest, het primaatschap van God bevestigt en het komende Godsrijk aankondigt. Zij is ontmoetingsplaats met Christus die ons gekozen en bijeengebracht heeft en ons de genade schenkt om Zijn liefde te beantwoorden door samen te leven in een waarachtige,vreugdevolle en zichtbare communio.

Wij geloven dat de religieuze gemeenschap een ware leerschool is en de weg opent voor bekering, van ik naar wij, waaruit de passie voor de ontmoeting opborrelt en ons doet genieten van het samen zijn
.
Wij geloven dat de religieuze gemeenschap een leerschool is voor relaties, waar de band met de anderen geduldig geweven wordt, waar de moeilijkheden, de kwetsbaarheid maar ook de rijkdom van elkeen gemeenschappelijk gedeeld worden. De kracht van de relatie bouwt de communio op en schept eenheid door de verscheidenheid te integreren.

Wij geloven dat de religieuze gemeenschap een leerschool is van verzoening en vergeving. De zoektocht naar de waarheid laat het lijden en de beperktheden naar boven komen, herkent het kwaad in en buiten ons, klaagt het aan en stelt gebaren van vrede.

Wij geloven dat de religieuze gemeenschap een leerschool is voor gastvrijheid, die ons leert ruimte te scheppen voor God en de anderen en ons leert te luisteren naar de schreeuw van de uitgeslotenen, de immigranten en de nederigen. Bezield door de passie voor de mensheid, gebruiken we alle middelen om de mens in zijn waardigheid te herstellen.

Wij geloven dat de religieuze gemeenschap, als eerste zelf geëvangeliseerd, gezonden is om te verkondigen. Een zending die zich op een nieuwe manier voltrekt door een nederige aanwezigheid, door een groeiende samenwerking met de verschillende instituten en met leken, door woorden van barmhartigheid en hoop.

Dat is de bijdragen die we als religieuzen en staatsburgers willen leveren voor een menselijker en geestelijker Europa.
Algemene Vergadering van de UCESM-Torhout- België, 11-17 februari 2008

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 439 / 1059026

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License