missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Augustus 2014

BIJVOEGSEL NUNTIUNCULA Nr. 687
dinsdag 19 augustus 2014 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

[marron]Het geestelijk leven als ontmoetingsplaats[/marron]

Gedurende eeuwen, stonden christenen en moslims tegenover elkaar op politiek en militair vlak als leden van rivaliserende en vijandige rijksmachten Dat draagt vandaag nog zijn gevolgen. Tot welke godsdienst ook wij behoren, telkens als men zich op een partijdige manier opstelt, als verdediger van de belangen van zijn eigen groep of van zijn godsdienstgenoten, wekt men bij zijn gesprekspartners een symmetrische korpsgeest en van instinctieve vijandigheid op. De ontmoeting wordt een vuistgevecht. Integendeel, als men elkaar uitnodigt om [bleu] de rechten van de kleinen te verdedigen [/bleu] overal waar deze misprezen worden, dan wordt de oude wrok weggevaagd bij de gemeenschappelijke inzet in dienst van de Mens : allen kunnen met hun gesprekspartners hun godsdienstige redenen delen die we hebben om ons zo in te zetten, daar God ons oproept om [bleu] een rechtvaardige wereld op te bouwen… [/bleu]

Duizenden mannen en vrouwen, over heel de wereld doen de ervaring op tegenover dezelfde bestaansproblemen te staan als hun buren van een andere godsdienst. Het leven, de dood, het werk, de geboorte van de kinderen… de feestdagen of de dagen van rouw laten hen met de vinger aanvoelen dat ze uit dezelfde wol gemaakt zijn, geschapen door God in dezelfde menselijke conditie…

Dat realisme dat vertrekt vanuit de gemeenschappelijke menselijke ervaring, belegd onder het zicht van God, brengt de gelovigen er toe [bleu] uit te wisselen over hun beweegredenen en hun redenen van leven [/bleu]. Het is daar dat zij elkaar rijk vinden met een gemeenschappelijk godsdienstig vocabularium… Dezelfde woorden dragen een deel mee van gemeenschappelijke betekenis. Het is vanuit dat deel dat we moeten opbouwen…

In de islam zoals in het christendom en het jodendom, wordt [bleu] GOD [/bleu] gezien als de Schepper, transcendent, levend, alwetend, almachtig, enig, die de Waarheid zelf is en alle aanbidding verdient, alle eerbetoon, alle glorie…

Elkeen kan eenvoudig zijn inspanning meedelen om een betere gelovige te zijn, meer beschikbaar voor God. Ik ben altijd getroffen geweest door het feit dat Jezus in de Evangeliën, ons nooit vragen stelt over onze getrouwheid aan ritussen en praktijken. Integendeel, hij stelt ons altijd weer in vraag in verband met onze diepe houdingen tegenover de oproep van God…

Zelfs de elementen die specifiek christelijk zijn kunnen op een vredevolle wijze worden uitgedrukt als zij niet worden voorgesteld als waarheden die men moet geloven maar als overtuigingen die me persoonlijk helpen om te leven… De woorden van Jezus in het Evangelie, zijn wonderen, zijn gelijkenissen, zijn oproep tot bekering… dat alles kan aangehaald, uitgelegd worden zolang ik erover spreek als wat mij persoonlijk inspireert in de verschillende levensomstandigheden die ik leidt. Het komt erop aan een klimaat te scheppen waarin [bleu] elkeen aanvaardt naar “de andere” te luisteren [/bleu] die zegt wat hem helpt te leven, te hopen, te handelen – zonder meer. Dat soort uitwisseling is klaarblijkelijk bron van inspiratie voor elkeen van de partners.

Wat “de andere” me zegt van zijn geestelijk leven, van zijn inspanning om trouw te zijn, ook van zijn kwetsbaarheid, kan me alleen maar persoonlijk aanmoedigen. Het essentiële, is dat dergelijke ontmoetingen uitmonden in het feit dat God zelf, beter gekend en beter bemind wordt door de enen en door de anderen. Het is goed dat we ons eraan herinneren dat wij allen, christenen en moslims, constant omhuld worden door de goddelijke liefde…

De echte pastorale urgentie lijkt er volgens mij in te bestaan in het centrum van onze aandacht [bleu] het Rijk van God in de harten [/bleu] te plaatsen, en niet het succes of de groei van de zichtbare Kerk. Een geslaagde dialoog is niet deze waarin elk van de twee gemeenschappen in dialoog zich affirmeert of zich uitspreekt, maar deze waar, door de enen of door de anderen, God zich uitspreekt en ons weer zijn liefde toezegt. Wordt Hij erdoor beter gekend ? meer bemind ?...

(Jean-Marie Gaudeul, mafr. in Christus – nr 214. 2007)
 

[marron]Zuid Korea [/marron]

[bleu marine] Paus Franciscus is naar Zuid Korea gereisd van 13 tot 18 augustus, ter gelegenheid van de Aziatische Jongerendag. [/bleu marine]

De Koreaanse cultuur wordt beïnvloed door die van China en van Japan. De traditionele cultuur werd eveneens beïnvloed door het boeddhisme en het confucianisme.

Er zijn twee overheersende godsdiensten: het christendom (31,6 %) en het boeddhisme (24,2 %).

Van de christenen zijn 18 % protestanten en 13,6 % katholieken. 43 % beschouwen zich als atheïsten; het confucianisme is onbestaande vandaag, maar duurt verder in de mentaliteiten. Het sjamanisme is de oudste godsdienst. De meesten van de sjamanen zijn vrouwen, die geconsulteerd worden op de sleutelmomenten van het leven.

(La Vie. Augustus 2014).
 [marron]Internationale ontmoeting
van de GODSDIENSTEN en CULTUREN
in dialoog,
te Antwerpen, van 7 tot 9 september 2014.
[/marron]

Thema : [bleu marine]de VREDE is de TOEKOMST.[/bleu marine]

300 genodigden uit de hele wereld
Organisatie : Sint Egidiusgemeenschap

100 Years After World War I
Faiths and Cultures in Dialogue.

Dinsdag om 19 u. op de Grote Markt,
openbare slotceremonie.

“Terwijl we in stilte stapten, hebben we nagedacht over de weg die de menselijke familie aflegt : hetzij in de vijandigheid, als we elkaar niet met liefde kunnen aanvaarden; hetzij een gemeenschappelijke weg naar een hogere bestemming, als we begrijpen dat de anderen onze broeders en onze zusters zijn.

Het feit zelf dat we, vanuit [bleu] verschillende streken van de wereld [/bleu], naar Assisi gekomen zijn is op zich een teken van de gemeenschappelijke weg waartoe de mensheid geroepen wordt te doorlopen. Ofwel leren we samen op weg te gaan in de vrede en de harmonie ofwel dwalen we af naar onze verwoesting en die van de anderen.”

H. Johannes-Paulus II, in Assisi, 1986.
 
[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 341 / 1160412

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License