missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

De Belgische religieuze leiders veroordelen het religieuze geweld

vrijdag 22 augustus 2014 door G.Verbist, mafr.

[marron]Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, opperrabijn Albert Guigui, voorzitter Noureddine Smaili van het Executief van de Moslims van België legden een gemeenschappelijke verklaring af…[/marron]

[vert]GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING[/vert]

Niemand blijft onberoerd bij de ontelbare onschuldige slachtoffers, de gedwongen volksverhuizingen, de vernietiging van cultusplaatsen en het onrecht in heel wat regio’s wereldwijd. Deze vreselijke feiten, die de hele wereld door elkaar schudden, interpelleren ons om meerdere redenen . Allereerst is er de gegronde vrees voor de gevolgen van deze gebeurtenissen voor de veiligheid van de hele wereld. Veel aanwijzingen laten vermoeden dat deze conflicten niet beperkt zullen blijven tot de regio’s waarin ze zich nu voordoen. Op de tweede plaats is het onze gemeenschappelijke morele plicht om daadwerkelijk onze solidariteit te betuigen met alle getroffen volkeren. Niet door hun problemen naar Europa te importeren, maar om te trachten vanuit Europa oplossingen aan te reiken.

Als vertegenwoordigers van [bleu] de drie monotheïstische godsdiensten [/bleu], vinden we het onze plicht om alle wandaden begaan in naam van de religie streng te veroordelen. Geen enkele godsdienst heeft het recht de stabiliteit, de vrede en de samenhorigheid van een samenleving op het spel te zetten. Dat druist juist in tegen de kern van elke religie die precies het samenleven en het menselijke leven op aarde wil bevorderen en behoeden. Niets kan het verjagen of uitroeien van ethnische minderheden op basis van godsdienstige of welke redenen dan ook rechtvaardigen. Ook al probeert men de oorsprong en de varianten van de conflicten die in deze regio’s woeden te begrijpen, toch blijft het verbazen hoe bepaalde discours het geloof instrumentaliseren om bevolkingsgroepen ertoe over te halen zich te laten meevoeren in een oorlog tussen beschavingen of tussen religieuze gemeenschappen.

Los van elk politiek gelegenheidsdiscours [bleu] veroordelen wij [/bleu] daarom ten stelligste elke vorm van geweld in naam van religie. Wij willen iedereen uitdrukkelijk oproepen tot respect voor zijn medemens ongeacht zijn levensovertuiging, ras, huidskleur, ethnische of culturele origine. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van elk discours, verpakt als geloofsoproep, dat zou kunnen verward worden met het aanzetten tot verdrukking van andermans geloofsovertuiging.

(Kerknet 21/08/14)
 [vert]Oecumenische Patriarch veroordeelt geweld in Irak[/vert]

De oecumenische patriarch Bartholomeus zegt dat het viseren van duizenden christenen en ander religieuze minderheden nooit kan worden gerechtvaardigd in naam van een religieuze overtuiging of opvatting.

De orthodoxe kerkleider herhaalt de bereidheid van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel [bleu] tot dialoog en verzoening [/bleu].

Tot slot moedigt hij de internationale organisaties en [bleu] alle mensen [/bleu] van goede wil aan om alle mogelijke hulp te bieden aan vluchtelingen in Irak, opdat zij niet langer onder honger, lijden en dood gebukt gaan. “Moge de God van liefde, die door joden, moslims en christenen wordt aanbeden, overwinnen op de valse idolen van fanatisme en vooroordelen.”

(Kerknet 21/08/14)
 [vert]Moslimraad van België keurt IS openlijk af[/vert]

Het Executief van de Moslims van België (EMB) deelde op 20 augustus 2014 mee “geschokt te zijn door de misdaden begaan door IS (Islamitische Staat) in Irak”.

Het EMB zegt “ zich helemaal niet te erkennen in de handelingen en doelstellingen van IS. De criminele handelingen hebben niets te zien met de islam, die staat voor nobele waarden van broederschap, respect en vrede”.

Bovendien veroordeelt het EMB “op de meest krachtige wijze “ de activiteiten van jongeren die IS steunen. Het EMB engageert zich om ’overleg te blijven plegen met andere instanties in de strijd tegen de radicalisering van jonge moslims’

(Belga & G.V.Antw. 21/08/14)
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 170 / 1123629

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen R+V   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License