missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - September 2014

maandag 15 september 2014 door G.Verbist, mafr.

[marron]GETUIGENIS[/marron]

K[vert]arima[/vert], schrijfster, Arabische en moslima, geboren in Algerije. Zij heeft haar jeugd doorgebracht te Medea, niet ver van Tibherine. Zij heeft haar studies van recht en politieke wetenschappen gedaan in Algiers. Ziehier haar getuigenis:

“ Men moet ledige handen hebben, niets weerhouden, deze afwezigheid aanvaarden opdat God zijn intrek zou nemen… In de moskee bidt men voor een nis die ledig is om God te laten komen…

Vandaag wordt de islam bevuild, verworpen, vernederd door het terroristisch extremisme. Dat doet me lijden... De vraag die zich vandaag stelt: hoe verder blijven geloven als mijn godsdienst me een gruwelijk aanschijn toont? Ik van mijn kant zeg dat de islam daar niets mee te maken heeft. Ik wil er het beeld van dragen op een mooie, vredevolle, liefhebbende wijze. Ik heb liefde voor mijn godsdienst als deze niet misvormd wordt door het extremisme.

De Koran lezen, dat is voor mij een vorm van gebed, vermits dit woord van God is... Ik herlees de verzen, laat me ervan doordringen, laat me ervan doortrekken. Ik smaak ze met genoegen. Er is een gebed dat ik meermaals per dag zeg: het is de Fathia, de opening, de eerste soera van de Koran, die een beetje gelijkwaardig is met het Onze Vader. Dat is een gebed dat ons het hart en de geest opent.

Wanneer men zich voor God bevindt, dan vernedert men zich in de edele betekenis van het woord, in de zin van zich te verlaten en zich over te geven... de God van de Koran is heerlijk, vol schittering, grootheid, ondoordringbaar, onvoorstelbaar. Hij is eveneens onbereikbaar en kan tot ons komen in zijn goddelijke barmhartigheid.

God is geen afgod. Wat me vandaag pijn doet, is te zien dat God een afgod is geworden. De profeet Mohammed is precies gekomen om de idolen te verwerpen. Vandaag is de afgod geld, maar ook de god van de islamisten, van de extremisten. Wanneer zij doden met de woorden “Allahu Akbar”, is dat volgens mij afgodendienst. God is alles behalve een afgod. Een afgod, die is stom, die spreekt niet, terwijl God een levende God is, een God die spreekt. Het woord van God is neergedaald in de context van de Geschiedenis. Voor mij is de Koran een levende plaats, een plaats van interpretatie, van openheid. Het is aan de mensen de Koran te lezen en deze opnieuw voor te zetten in hun menselijkheid, in hun historiciteit. Het is aan ons deze te doen leven.”

(Panorama – Juli-Aug.2014)
 

[marron]Daden in tegenstelling met de charia[/marron]

Op 27 augustus heeft de Wereldunie van de moslimoelema’s geoordeeld dat de daden van de moslim Staat in Syrië en in Irak in strijd zijn met de charia. Reeds op 21 juli had de Organisatie van de Moslim Samenwerking (OCI) de gedwongen verplaatsing van christenen van Irak als “een onaanvaardbare misdaad” gekwalificeerd.

De grootmoefti van Saoedi-Arabië heeft de djihadisten krachtig veroordeeld en hen als “de vijand nummer één van de islam” genoemd.

’Islam Staat’ is niet juist, verklaard de grootmoefti van Egypte, te Antwerpen op de Sant’Egidio bijeenkomst. “Het is geen Staat, en ook geen Islam”.

De grootmoefti van de universiteit Al Azhar in Egypte, op dezelfde ontmoeting te Antwerpen, verklaarde: “ Islam is een godsdienst van dialoog... De islam acht zichzelf niet superieur aan andere godsdiensten. Zij ziet zichzelf als een constructieve partner bij de uitbouw van de wereld.” “Laten we duidelijk zijn dat de islam radicaal tegen extremisme en terreur is gekant. Maar als wij er niet in slagen om [bleu]de factoren te begrijpen [/bleu] die bijdragen tot de rechtvaardiging van terreur en extremisme, dan zullen wij nooit in staat zijn om deze epidemie uit te roeien.”

(Cathobel & Kerknet)
 

[bleu marine]Pakistan: samen tegen geweld.[/bleu marine] In dit land zijn er spanningen en is er geweld tussen moslims en christenen. Het model van hun leiders bestaat uit samenspraak en het samen zoeken naar vredelievende oplossingen telkens als er spanningen zijn. “Het belangrijkste is [bleu]de wortels van het geweld[/bleu] bloot te leggen. En één van die wortels is de onwetendheid van de bevolking”. [mauve fonce](Kerknet)[/mauve fonce]

[marron]“Oorsprong fundamentalisme is weigeren van dialoog”[/marron]

Dat zei Mgr Bonny, bisschop van Antwerpen, maandag 7 september, in een interview met Radio Vaticaan. “Alle fundamentalisten hebben met elkaar gemeen dat zij elke mens niet zien als een wezen dat respect verdient en beluisterd en begrepen wil worden”. “De beste manier om tot een oplossing te komen is met de extremisten in dialoog te gaan... We leven in een geglobaliseerde wereld, vooral op economisch vlak en een beetje ook op het domein van de politiek, maar de wereld heeft momenteel vooral [bleu]nood aan een ethische en spirituele globalisatie[/bleu]”, aldus bisschop Bonny.

(Kerknet.8/9/14)
 

[bleu marine]Bahreïn[/bleu marine] – De werken voor de bouw van een kathedraal opgedragen aan [bleu] Onze Lieve Vrouw van Arabië [/bleu] zijn begonnen in Bahreïn op een terrein van 9 000m², aangeboden door de koning Hamad ben Isa Al Khalifa. [mauve fonce](Zenit)[/mauve fonce]

[marron]De AKP in Turkije[/marron]

De Partij van gerechtigheid en ontwikkeling (AKP) heeft onlangs haar macht bevestigd in Turkije door de verkiezing tot president van zijn leider Recep Erdogan.

Die partij heeft zeker niets te maken met het wereldwijde djihadisme, maar het [bleu] gematigde islamisme [/bleu] die zij voorstaat beantwoordt ook aan een vorm van “[bleu] her-islamisering [/bleu]” van de Turkse maatschappij die voorkomt als een amper verhulde bedreiging, tegen de secularisering, fundamenteel principe van de moderne Republiek gesticht in 1923 door Mustafa Kemal Atatürk.

Erdogan verklaart dat hij alleen maar een religieuze jeugd wil vormen overeenkomstig met de waarden van de principen van de Turkse natie.
“Verwacht ge van de conservatieve en democratische AKP dat zij een generatie van goddelozen vormt? Dat is misschien uw zaak, uw zending, niet de onze. Gij wilt niet van een religieuze jeugd. Wilt ge dat ze gedrogeerd is?” zegt Erdogan aan zijn tegenstanders.

Sinds tien jaar tracht de AKP de individuele verwijzing naar de islam te kruisen met het grondwettelijk respect voor de lekenstaat. Trachten deze twee dimensies te verzoenen doet heel wat dubbelzinnigheden oprijzen in Turkije. Al de moslimlanden die het extremistische islamisme verwerpen hebben vandaag de ogen gekeerd naar de Turkse ervaring.

(Henri Tincq)
 

[marron]De Alevieten in Turkije[/marron]

Ze zijn 10 à 15 miljoen van de 74 miljoen inwoners. Hun syncretische godsdienst is ontleent aan de chiietische islam, maar ook aan het christendom en aan preislamitische Anatolische rituelen. Voor de meerderheid zijn zij stadsbewoners. Zij trachten hun bestaan te rechtvaardigen doorheen een specifiek verband met de Staat.

[marron]De afwezigheid van kritische geest in de moslimwereld[/marron]

De Egyptische jezuiet Samir Khalil Samir, islamoloog aan de Sint Jozef universiteit te Beiroet (Libanon) betreurt het stilzwijgen van [bleu] de moslim massas [/bleu] tegenover de bloedige en spectaculaire geweldplegingen van de Islamitische Staat (IS). Dit is volgens hem, verbonden met het opvoedingssysteem in de moslimwereld, die “het memoriseren ophemelt, maar de rede en het verstand verlamt”.

(La Croix. 30.08.14)
 

[bleu marine]Nigeria[/bleu marine] – Monseigneur Ignatius Kaigama (was tegenwoordig op de Werelddag voor de Vrede te Antwerpen), aartsbisschop van Jos en voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Nigeria, voorziet zijn stad niet te verlaten noch zich te beschermen ondanks de vooruitgang van Boko Haram de extremistische groep. Hij is van oordeel dat het zijn plicht is “[bleu] aanwezig te zijn en bij zijn volk te blijven [/bleu]”.

[bleu marine]Getuigenis[/bleu marine] – “Ik ben gekwetst, broeders in het geloof(moslims), te zien hoe ook wij lijden en vermoord worden, op een straffeloze wijze gedecimeerd worden door zieken die tot alles in staat zijn. .. Ik houd eraan te zeggen aan al mijn christelijke en andere vrienden dat dit alles me pijn doet en me wanhopig maakt... Er blijft ons alleen maar [bleu]het gebed[/bleu]. Bidden dat dit op een dag mag ophouden.” [mauve fonce](Bhiri Khadija)[/mauve fonce]

[marron]OECUMENISCHE Patriarch veroordeelt geweld in Irak[/marron]

Het viseren van duizenden christenen en andere religieuze minderheden kan nooit worden gerechtvaardigd in naam van een religieuze overtuiging of opvatting. Wij kunnen niet onverschillig of stilzwijgend toezien “, dat zegt de oecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel.

De orthodoxe kerkleider herhaalt [bleu] de bereidheid tot dialoog en verzoening [/bleu]. Tegelijk maant hij religieuze en politieke leiders aan om te zoeken naar vreedzame middelen om conflicten te overwinnen.
Hij roept iedereen op om hulp te bieden aan de vluchtelingen in Irak. En hij besluit met dit gebed: “ Moge de God van liefde, die door joden, moslims en christenen wordt aanbeden, overwinnen op valse idolen van fanatisme en vooroordelen.”

“Jullie zullen uit de Synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb.”
  Johannes 16, 1-4.
[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 206 / 1148221

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License