missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Bamako - MALI

IFIC - Institut de Formation Islamo-Chrétienne
(Instituut voor Moslim-Christelijke Vorming)

vrijdag 10 oktober 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Het I.F.I.C. (Institut de Formation Islamo-Chrétienne) is onder de verantwoordelijkheid geplaatst van de Missionarissen van Afrika.

De cursussen worden gegeven door een gespecialiseerd professorenkorps. De professoren, die allen gediplomeerden zijn van het PISAI in Rome, verbinden een diepe kennis van de islam met jaren pastorale ervaring op verschillende terreinen in West Afrika.

Daar het I.F.I.C. gevestigd is in Bamako, genieten de mannelijke en vrouwelijke studenten eveneens van conferenties die elke maand gegeven worden in het
‘Centrum Geloof en Ontmoeting’ en deze conferenties snijden transversale thema’s aan die betrekking hebben met de godsdiensten die aanwezig zijn in Mali : de islam, het christendom en de traditionele Afrikaanse godsdienst.[/marron]

[vert]PROGRAMMA VAN HET JAAR 2014-2015[/vert]

Het programma is verbonden met de twee spillen die de fundamentele objectieven uitdrukken van het Instituut :
- 1. Objectieve kennis van de islam.
- 2. Christelijke bezinning over de moslimwerkelijkheden.
Elk van deze spillen bevat rond de 250 uren cursus in het jaar, hetzij een gemiddelde, voor de twee, van 16 uren cursussen per week.

__5__

[rouge]1. Objectieve kennis van de islam.[/rouge]

[rouge]1.1 De cursussen islamologie :[/rouge]
14 oktober – 18 december 2014 : Basisinitiatie voor de moslimwerkelijkheden
[mauve fonce]Priester Lucas Sanou – 15 uren[/mauve fonce]

 • geschiedenis van de oorsprong van de islam – Arabië, wieg van de islam – het leven van de profeet Muhammad ;
 • de oude schisma’s ;
 • kort overzicht van de rest van de islamgeschiedenis tot het begin van de 20ste eeuw ;
 • globaal kort overzicht van de islamwereld vandaag ;
 • de culturele tijdperken van de islam – de verschillende gezichten van de islam ;
 • het islamgeloof : de zes artikels van de islamcredo ;
 • de islamcultus : de vijf pijlers.

05 januari – 22 januari 2015 : Inleiding in de islammystiek
[mauve fonce]Zuster Paola Barbierato – 15 uren[/mauve fonce]

26 januari – 26 maart : De islam in Afrika
[mauve fonce]P. Jean Bevand – 40 uren[/mauve fonce]
(met tussendoor studiereizen)

 • aan de oorsprong van de Afrikaanse islam : de handel – de band tussen handel en islam vandaag ;
 • de islam van de letteren in Afrika : de macht van de geletterden in een wereld zonder schrift – de moslimleer en de problemen die deze stelt ;
 • islam en Afrikaans zijn : de broederschappen als basisstructuur van de islam in Afrika – de marabout, sleutelpersonage van de traditionele islam – islam en Afrikaanse cultuur vandaag ;
 • islam en geweld : de historische modellen van heilige oorlogen – islam en politieke macht vandaag – welke wereldlijkheid ?
 • islam en het Westen : de kolonisatie en het massale impact ervan – de “mystieke weerstanders” en hun evolutie tot vandaag :
 • de actuele inzetten van de “tweede islamisering” : de hervormende en islamiserende bewegingen.

13 april – 07 mei 2015 : Inleiding in de Moslimwet
[mauve fonce]Priester Lucas Sanou – 20 uren[/mauve fonce]

 • de persoonlijke moraal :
 • de familiale moraal (vrouw en erfenis) ;
 • de islam als princiep van organisatie van de maatschappij ;
 • het statuut van de niet moslims;

11 mei – 11 juni 2015 : De actuele strekkingen in de islam
[mauve fonce]P. Jean Bevand – 25 uren[/mauve fonce]

 • de “umma” : theologische princiepen en historische verwezenlijkingen ;
 • reformisme – modernisme – de “nieuwe denkers” van de islam – het revolutionair en gewelddadig islamisme ;
 • islam en politiek : de grote internationale moslimorganisaties – de moslimantwoorden op de problemen van het uur.

[rouge]1.2. Voorbereide studie van de moslimteksten in verband met de cursussen :[/rouge]
14 oktober – 18 december 2014 : Inleiding in de studie van de Koran en van de Hadith
[mauve fonce]P. Jean Bevand – 30 uren[/mauve fonce]

06 januari – 22 januari 2015 : Spirituele en mystieke teksten
[mauve fonce]Zuster Paola Barbierato – 9 uren[/mauve fonce]

27 januari – 26 maart 2015 : Afrikaanse moslimteksten
[mauve fonce]Priester Lucas Sanou – 24 uren[/mauve fonce]
(met tussendoor studiereizen)

 • Ahmad Bâbâ,
 • De Tarikh’s,
 • ‘Uthmân dan Fodio,
 • Al-Hajj ‘Umar,
 • Amadou Bamba,
 • Aladou H. Bâ (Tierno Bokar)…

14 april – 7 mei 2015 : Juridische basisteksten voor de teksten gebruikt in Afrika
[mauve fonce]P. Jean Bevand – 21 uren[/mauve fonce]

12 mei – 11 juni 2015 : Teksten die de verschillende actuele stromingen van de islam weerspiegelen
[mauve fonce]Priester Lucas Sanou – 12 uren[/mauve fonce]

 • teksten over de islam en niet moslims,
 • teksten van de antichristelijke polemiek.

[rouge]1.3. Initiatiecursussen van het religieuze Arabisch[/rouge]
(facultatief 2 uren al de dinsdagnamiddagen)
[mauve fonce]Priester Lucas Sanou – 60 uren[/mauve fonce]

__5__

[rouge]2. Christelijke bezinning over de moslimwerkelijkheden[/rouge]

[rouge]2.1. Cursussen (6 uren / week)[/rouge]
14 oktober – 18 december 2014. Christelijke benadering van de andere godsdiensten
[mauve fonce]Zuster Paola Barbieratio – 40 uren[/mauve fonce]

 • De interreligieuze dialoog in de Zending van de Kerk : Bijbelse basissen in het Oude en het Nieuwe Testament ;
 • De belangrijkste getuigen van de eerste Traditie van de Kerk :
 • Het actuele Magisterium (Vaticaan II, Paulus VI, Johannes-Paulus II, Benedictus XVI, Franciscus) ;
 • De problematiek Zending en Dialoog ;
 • De belangrijkste strekkingen van de theologie van de godsdiensten vandaag ;
 • De verscheidene niveaus van de interreligieuze dialoog ;
 • De vereisten van de dialoog en de methodes ; moeilijkheden en hinderpalen.

15 oktober – 17 december 2014 : Geschiedenis van de betrekkingen tussen islam en christendom
[mauve fonce]P. Josef Stamer – 20 uren[/mauve fonce]

5 januari – 15 januari 2015 : Initiatie in de werkelijkheden van de Traditionele Afrikaanse Godsdienst
[mauve fonce]P. Ignatius Anipu – 12 uren[/mauve fonce]

19 januari – 26 maart 2015 : Specifieke bezinning over de nabijheden en de afstanden tussen islam en christendom op leerkundig vlak
[mauve fonce]P. Mwenda Bonaventura Benjamin – 54 uren[/mauve fonce]
(met tussendoor studiereizen)

 • Geloof in de Enige God en Drie-eenheid ;
 • De christelijke en de moslim antropologie ;
 • De eschatologie in de twee godsdiensten ;
 • Openbaring en profetisme – Jezus en Maria ;
 • “Umma” en Kerk : welke gemeenschap ?
 • Godsdienst van de Wet of godsdienst van de volmaaktheid ;
 • “Da’wa” en Zending ;
 • Christenen en moslims in verhouding tot de politieke macht ; welke wereldlijkheid ? Godsdienst en geweld…
 • Naar een “dialogale” spiritualiteit in het respect van de verschillen.

13 april – 11 juni 2015 : Pastorale overwegingen over het in werking stellen van de moslim-christelijke dialoog
[mauve fonce]P. Adrien Sawadogo – 54 u[/mauve fonce]

 • De interpellatie van de moslimgemeenschap : welke “structuren” in de christelijke gemeenschap ? – hiërarchie – christelijke basisgemeenschappen – de verschillende ministeries : welke verhoudingen zijn mogelijk tussen gemeenschappen ?
 • Welk taalgebruik van het christelijk geloof in de moslimcontext ?
 • Welk christelijk gebed is betekenisvol in de moslimcontext ?
 • De Vasten en de Ramadan en de christelijke antwoorden ;
 • Pastoraal van de “gevoelige” groepen : Bedelaars en armen – de zieken – de gevangenen – de jongeren en meer bepaald de moslimjongeren in de christelijke instellingen en bewegingen – de vrouwen…
 • Pastoraal van de moslim-christelijke huwelijken
 • Christenen en moslims in samenwerking tegenover de gemeenschappelijke uitdagingen van Afrika : armoede – corruptie en onrechtvaardigheid – droogte en hongersnood – uitbuiting van kinderen – geweldplegingen van allerlei aard -…

[rouge]2.2. De bezinning, vooral in de pastorale aspecten ervan, wordt verder gezet in een wekelijkse uitwisseling van 2 uren, vrijdag morgen.[/rouge]

[rouge]2.3. Elke student doet, in de loop van het jaar, een persoonlijk schriftelijk onderzoek over de mogelijkheden, de kansen of de hinderpalen van de moslim-christelijke ontmoeting, bij voorkeur in zijn streek of zijn land van afkomst, of nog over een ander nauwkeurig thema van de moslim-christelijke ontmoeting.[/rouge]

__5__

[marron]Om contact op te nemen:[/marron]

 
Pater Josef Stamer
I.F.I.C. - Quartier Hamdallaye – Bamako
telefoon : (223) 20 29 68 42
Email : bamakoific@yahoo.fr

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 378 / 1148043

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Mali   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License