missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
MALI - Sikasso

Centrum Senoufo

Famille-Mission 3/4 - 2014
dinsdag 14 oktober 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Het betreft hier een bouwwerf van vernieuwing en heropbouw, een bouwwerf dat moet onderzocht, verbeterd, beëindigd worden ; er moet ook vernieuwd worden. Wanneer men hoort spreken van een bouwwerf, dan denken velen meteen aan gebouwen die moeten opgericht worden. In ons geval, is het veel breder.[/marron]

[marron]Een groot bouwwerf is ons toevertrouwd ![/marron]

In 2005, heeft onze confrater Emilio Escudero te Sikasso het Centrum voor Onderzoek van het Behoud en de Bevordering van de Senoufo Cultuur gesticht. In de loop van zijn bijna 50 jaar missionarisleven in het Senoufo milieu, in het zuiden van Mali, heeft hij een kennis, een manier van spreken en handelen verworven die voor hem al de deuren van het Senoufo volk hebben opgesteld. De droom van zijn leven werd verwezenlijkt door het opmaken van dit Centrum. Zijn ambities waren groot, wellicht te groot zelfs.

Het plotse overlijden van Pater Emilio, op 2 november 2012, liet vele mensen te Sikasso na met verstomming en droefheid. De kwestie van de toekomst van het Centrum stelde zich meteen aan de confraters van de West Afrika Provincie, maar ook aan de lokale Kerk met zijn bisschop Mgr Jean-Baptiste Tiama, en eveneens aan de leden van de vereniging “Wu Nire” (wat wil zeggen “Onze Wortels”), die administratief verantwoordelijk is voor het Centrum. Uiteindelijk, hebben de drie groepen zich ingezet om het werk van Pater Emilio verder te zetten. Concreet gezien, de Witte Paters Provincie van West Afrika heeft de taak toevertrouwd aan drie cofraters, P. Bruno Ssennyondo, Directeur van het Centrum en verblijvend in de parochie van Kadiolo-Diou, en wij beiden, die in het Centrum verblijven en er samenwerken met zeven bedienden die er werken.

[vert]Het Centrum trekt alle soorten mensen aan[/vert]

Sinds januari 2014, zijn we neergestreken in een prachtig en enig kader te Sikasso. De tuin, de mensengrote standbeelden, de versieringen van de muren, dat alles trekt mensen aan, meer in het bijzonder jonggehuwde koppels komen van het gemeentehuis naar hier om de gebeurtenis te vereeuwigen met mooie foto’s. Zo worden we ook, elke donderdag en elke zondag, overspoeld door groepen met uitbundige en luid roepende vreugde.

Het lawaai wordt nog opgevoerd door de kreten van de lokale waarzeggers en zangeressen die zegeningen naar alle kanten sturen en zo op zoek zijn naar hun broodwinning. Vijf, tien, vijftien en soms zelfs 25 koppels met hun stoet nemen alle hoeken van de tuin in beslag. Helaas, deze zo prachtige omgeving vervalt snel.

[marron]Dat is reeds een eerste werkplaats.[/marron]

[vert]Naar de autofinanciering[/vert]

We hebben ook onafgewerkte infrastructuren ontdekt, die onvoldoende uitgebaat worden, maar die het Centrum de mogelijkheid zouden bieden om de noodzakelijke stap te zetten naar de autofinanciering. Twaalf kamers kunnen ter beschikking gesteld worden van de bezoekers. Er is ook een conferentiezaal beschikbaar. Hoe al deze infrastructuren meer operationeel maken ? Het gaat hier om het overleven van het Centrum.

[vert]Een schat die slaapt[/vert]

Toen we de kasten en de schuiven doorzochten, toen we de dossiers in de computers doorliepen op USB sleutels en externe platen, hebben we een enorme bank van gegevens ontdekt in verband met al de aspecten van het leven van de Senoufo’s van de streek van Sikasso. Het is een hele rijkdom die zich daar bevindt, slapend of bijna : meer dan vierhonderd audio opnames, tienduizenden foto’s, honderden schrijfboeken vol verhalen, raadsels, spreekwoorden, overgeschreven en voorlopig vertaald in ’t Frans, monografieën van dorpen, geschriften over de Sypiire taal, spraakkunsten en woordenboeken. Sommige teksten zijn genummerd, maar onafgewerkt.

[marron]Ziedaar nog een ander immens bouwwerf.[/marron]

We dachten eerst dat het er voor ons alleen zou op aan komen een zoekproces af te handelen, als een dak plaatsen op een ver gevorderd gebouw. Maar we geven er ons nu rekenschap van dat er nog aan de fundamenten moet gewerkt worden en muren moeten opgebouwd worden. Voor het ogenblik, zijn we begonnen het repertorium te herwerken van de Senoufo verhalen. We hebben de intentie aan een uitgever een verzameling van publicaties toe te vertrouwen als eerbetoon aan Pater Emilio. Deze taak vormt een urgentie, want de documenten van het Centrum zijn helemaal niet beschermd door copyright. Welnu, in de loop van de jaren, hebben talrijke bezoekers gemakkelijk toegang gekregen tot de verzameling van objecten en tot de documenten van het Centrum.

[vert]Een vermaard museum[/vert]

Het Centrum heeft een buitengewone vermaardheid verworven dankzij zijn museum. Honderden maskers, beeldhouwwerken, muziekinstrumenten, en nog heel wat andere objecten in hout, in aardewerk en in brons, vooral van Senoufo afkomst, maar ook van andere volkstammen van Mali, zijn te zien door de bezoekers van het museum. Jonge leerlingen en studenten, volwassenen uit Mali, vreemdelingen in het gebied, toeristen uit de hele wereld komen het rijke lokale, regionale en nationale patrimonium bewonderen dat uitgestald wordt in het museum. Onze bezoekers weten met bewondering deze schat te waarderen, die gedurende talrijke jaren verzameld werd door Pater Emilio.

Jammer genoeg, in onze klimaatsomgeving, zouden sommige objecten, meer bepaald deze in hout, een gunstiger kader vragen voor hun behoud. Er zijn ook de aspecten van het tot waarde brengen van objecten en hun veiligheid. De gebouwen die thans dienen als tentoonstellingszalen beantwoorden niet aan al de vereisten van duurzame en verzekerde bewaring van deze objecten. Verscheidene bezoekers, kenners op dit gebied, hebben ons dat reeds doen opmerken.

[marron]Wat een bouwwerf staat ons nog te wachten om dit probleem tot een goede oplossing te brengen ![/marron]

[vert]De ontmoeting beleven en de dialoog in praktijk brengen[/vert]

Het Senoufo Centrum is een buitengewone plaats, een gravitatiecentrum waar vele personen komen, elkaar kruisen en elkaar ontmoeten. We staan verwonderd over de toestroming en de verscheidenheid van de bezoekers, mensen van verschillende leeftijden, beroepen, volksstammen, godsdiensten, geloofsovertuigingen en nationaliteiten. Het is werkelijk een ontmoetingsplaats waar wij onze plaats hebben.

Bijvoorbeeld, de leerlingen komen uit nieuwsgierigheid, of nog omdat hun leraars van geschiedenis of van kunst hen naar hier sturen om zich te laten doordringen van de Senoufo cultuur. Wij zien ernaar uit meer samen te werken met dat schoolmidden te Sikasso, naar de schoolinstellingen te gaan, onze steun te betonen aan de professoren geschiedenis, geografie en kunst, de culturele clubs te steunen, zoals de clubs van de Unesco.

Zijn cultuur kennen, de getuigen van zijn verleden bewaren, ja, maar met welke bedoeling dan ? Wij zouden graag willen dat het Senoufo Centrum iedereen helpt : om beter zijn traditionele cultuur te begrijpen en de invloed ervan op wat hij of zij vandaag beleeft; om na te denken over wat die erfenis hem of haar kan bijbrengen, en over de manier om er zo goed mogelijk voordeel uit te halen. Op een bijzondere wijze, zullen we aan christenen voorstellen na te denken over de actuele situaties die getekend zijn door de traditionele cultuur en godsdienst, om zo beter te zien hoe deze te beleven in een grotere getrouwheid aan Christus in het hart van de wereld van vandaag.

De ontmoeting beleven en de dialoog in praktijk brengen in de actie, terwijl we steunen op de cultuur, dat zal onze manier zijn om deel te nemen aan de opbouw en de sociale cohesie in Mali en aan de groei van Gods Rijk. Het wederzijds respect cultiveren, de waarden zoeken en ontwikkelen die ons helpen samen te leven en groter te worden in Christus,
[marron] ziedaar onze bouwwerf bij uitstek ! [/marron]

Bernard Delay en Andreas Göpfert
Centre sénoufo,
B.P.74, Sikasso, Mali
centresenoufosikasso@gmail.com

__5__

[mauve fonce]Het Onderzoekcentrum voor het Bewaren en het Bevorderen van de Senoufo Cultuur ONTDEKKEN :[/mauve fonce]
- Blog van het Centrum : http://senoufo.blog.fr/
- Site van het Centrum : http://www.senoufo.com/
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 230 / 1148225

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Mali   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License