missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Centrum Amani

Het "Centrum Amani" opent zijn deuren

EUR-ECHO - Herfst 2014
vrijdag 17 oktober 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[mauve fonce]27 september 2014[/mauve fonce]

“Opendeur” dag

Verschillende personen en personaliteiten hebben deze grote afspraak positief beantwoord. Bij de bezoekers, de vroegere en actuele bewoners van het Centrum, de effectieve leden, de sympathisanten, de Witte Paters en Witte Zusters, de vzw ‘La Zaïroise’ en zijn zusters. We signaleren hier de opmerkelijke deelname van Mgr. André Jozef Léonard van Mechelen-Brussel. Er waren ook Pater Eric Van Krainers, verantwoordelijke van de pastoraal van de buitenlandse gemeenschap van Brussel, Pater André Léon Simonart, Provinciaal van de Missionarissen van Afrika en zijn raad, Pater Mark De Wulf, afgevaardigde van de Witte Paters sector België en Mme. Mie-Jeanne Nyanga-Lumbala het eerste zwarte Afrikaanse Kamerlid van de Belgische federale regering.

De leden van de staff hebben de verschillende activiteiten voorgesteld in de schoot van het Centrum en buiten het Centrum.

  • In de schoot van het Centrum citeren we het luisteren en de begeleiding, de dienst bank, voedsel en kleding, de voorbereiding van de leerlingen op de examens van de Middenjury en de universitaire intrede, de school van het huiswerk, de activiteiten voor kinderen, het Mwinda koor en de uitgave van het driemaandelijks tijdschrift ‘Amani Info’ dat nieuws bericht over het Centrum en zijn lezers inlicht over de lopende gebeurtenissen van het leven in België en in Afrika.
  • Bij de activiteiten buiten het Centrum, citeren we de deelname aan de Franstalige christelijke Radio die de uitzending “Afrika ontmoeten” geeft, het bezoek aan zieken en families, en de deelname aan verscheidene vieringen van vreugde en van verdriet.
Vóór de receptie, heeft [bleu]het koor Mwinda [/bleu] (‘licht’ in de Lingalataal), dat voortgekomen is uit immigranten van de D.R. Kongo en tegenwoordig de deelname kent van leden die uit andere landen komen, heeft ons een onuitgegeven concert geboden tot lofprijzing aan de Almachtige voor al het goede dat Hij ons gedaan heeft. Wij bedanken hen van harte.  

Mgr. Léonard heeft aandachtig naar ons geluisterd en ziehier wat hij ons op het einde gezegd heeft:

“Ik begrijp nu wat Amani doet. Ik kom van de Basiliek van Koekelberg, waar ik ben voorgegaan in de Eucharistie. In mijn homilie aldaar, heb ik de belangrijke bijdrage van de Afrikanen in de lokale Kerk gefeliciteerd, waar zij de vitaliteit, warmte en de ontspannen stijl bijbrengen die verschilt van die van de Belgen. Al wat ik hier hoorde verheugt me : de dienst aan de Afrikanen die komen, de hulp bij van voorbereiding van de leerlingen voor de Middenjury om zo een erkend diploma te hebben… Wel bedankt een werkman van het laatste uur te ontvangen die ik ben want ik heb hetzelfde salaris gekregen als de genodigden die al eerder kwamen.”

Wij bedanken van harte onze weldoeners, onze verantwoordelijken, de lokale verantwoordelijken, de begunstigden, de medewerkers en vrienden, zonder wie we deze dag niet zouden hebben kunnen realiseren. Merci heel speciaal aan Mgr. André Jozef Léonard en aan Pater Eric Van Krainers die de tijd henomen hebben om ons te komen aanmoedigen. Wij hebben de kracht, de moed en het enthousiasme gekregen om onze netten nog verder uit te werpen.

[marron]WEL BEDANKT AAN ALLEN EN IEDER.[/marron]

De Staff van Amani
322, Notelaarsstraat
1030 Brussel

http://www.centreamani.be/

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 174 / 1114575

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Migranten   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License