missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Dialoog

Het ACRE / PECRE project

Nuntiuncula 688 September - Oktober 2014
donderdag 30 oktober 2014 door Webmaster

[marron]DE MISSIONARISSEN VAN AFRIKA (WITTE PATERS) hebben vanaf hun oorsprong een bijzondere aandacht voor de ontmoeting met de moslims en voor de moslimchristelijke dialoog, zowel in Afrika als in Europa. Zij leven in internationale en interculturele gemeenschappen.[/marron]

[vert]Het ACRE / PECRE project van de Missionarissen van Afrika vertrekt vanuit een vaststelling :[/vert]

[bleu]De groeiende en veelvormige aanwezigheid van moslims in Europa[/bleu],
als gevolg van een zeker aantal historische, economische, politieke en sociale factoren zowel in Europa als in de landen met een moslimtraditie. De moslimgemeenschap in Europa telt geïmmigreerde arbeiders, studenten, handelaars, diplomaten en mensen die politiek asiel aanvragen. Zij werden sinds verschillende tientallen jaren een niet te omzeilen werkelijkheid in Europa. Velen onder hen zijn Europese burgers geboren en opgegroeid in Europa.

[bleu]Deze moslimgemeenschappen bevinden zich voor de uitdaging om :[/bleu]

 • zich te integreren in een democratische, pluralistische en seculiere maatschappij;
 • zich te organiseren als religieuze gemeenschap in diaspora;
 • de theologische en juridische traditie te herdenken tegenover de moderniteit;
 • adequate vormen te vinden om het moslimgeloof door te geven aan de jonge generaties.

[vert]ACRE is in die context ontstaan en wenst :[/vert]

 • Het integratieproces van de moslimgemeenschappen te volgen in de -* te informeren over de praktijken van de moslimchristelijke dialoog in de Europese landen;
 • de kennis en het samenleven te bevorderen in wederzijdse waardering en respect.

[vert]ACRE wil van zichzelf :[/vert]

 • ten dienste staan van de burgerlijke maatschappij en van het gemeenschappelijk welzijn;
 • ten dienste staan van de verschillende religieuze instellingen die geïnteresseerd zijn in ontmoeting;
 • ten dienste staan van de Missionarissen van Afrika.

[vert]De site ACRE www.arcre.org is een referentie :[/vert]

 • van eerlijke INFORMATIE zonder vooringenomenheid wat betreft interreligieuze gebeurtenissen en ervaringen van dialoog die plaats vinden in Europa of in andere landen van de wereld;
 • bibliografische nieuwigheden;
 • van moderne DOCUMENTATIE die gemakkelijk te bereiken is over dialoog en de moslimchristelijke ontmoeting.

[vert]ACRE : publiceert een wekelijks BULLETIN[/vert] (nieuwsbrief) met artikels uit de site van de afgelopen week… De inschrijving is gratis.

[vert]Ons adres :[/vert] Missionarissen van Afrika – 32, Generaal Tombeurstraat – 1040 Brussel
Voorlopige Email : agargoa@planalfa.es


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 193 / 1125276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License