missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Pater Pierre Vanderbeken

jeudi 15 mai 2008 par J.V.
Maandagmorgen (12-05-2008) omstreeks 10u45 overleed in het rusthuis onze confraterPierre Vanderbeken

Pierre Vanderbeken (volgens zijn identiteitskaart, want in de Sociëteit schreef men altijd ’Van der Beken’) werd geboren te Antwerpen op 23 september 1917 in een Franstalige familie. Na zijn secondaire studies bij de Jezuïeten in het O.L.V.college te Antwerpen, ging hij binnen in Boechout in 1935 en deed zijn noviciaat in Varsenare. Hij blijft in Heverlee vanaf 1939 tot mei 1940, toen de oorlog veel scholastieken naar Carthago deed uitwijken. Daar legde hij zijn eed af op 27 juni 1942 et werd priester gewijd, samen met zijn broer Antoine, op 11 april 1943. "Ver van mijn vaderland, ver van mijn familie" schrijft hij.

Eerste vertrek naar Burundi vanuit Lissabon in november 1943. In Gitongo is hij onderpastoor en studeert de taal. Pierre zal vervolgens een lange reeks parochies aandoen, waarvan enkele tweemaal : Musigati, Musenyi, Merehe, Bisiga, Ruganza, Nyamurenza, Gatara, Rugari, Gisanze, Gitaramuka, Mukenke, Giteranyi, Gihanga. Op één uitzondering na (Rugari), was hij altijd onderpastoor. Over zijn werk in Burundi schrijft hijzelf : "Vijf en twintig jaar ben ik er in parochies gebleven : onderricht aan catechumenen, volwassenen en jongeren, lagere scholen leiden, maar wat mij het meest is bijgebleven is vijf en twintig jaar bezig zijn met sacramenten toedienen. Dat gaat van de honderden vormsels tot meer dan een half miljoen biechten, miljoenen communies, duizenden doopsels en enkele honderden huwelijken ingezegend, honderden "laatste sacramenten", onderrichten, sermoenen, zieken bezoeken, gevangenen helpen". In 1968 werd hij Kanselier en privé secretaris van Mgr. Kaburungu.

In februari 1969 verlaat Pierre definitief Burundi en komt op verlof. Hij voelt zich nog te goed om in België te blijven et stelt zich ter beschikking van het Generalaat. In april vraagt men hem om gedurende zes maanden een handje te komen toesteken op de administratieve dienst geleid door pater Casier. Hij zal er bijna 15 jaar blijven : secretariaatswerk, statistieken, vertalingen, drukwerk. Zodra hij het Italiaans voldoende onder de knie had deed hij er ook parochiewerk. Over deze periode van zijn leven sprak hij graag en met fierheid.

Om gezondheidsredenen moest hij Rome verlaten. In België, meer bepaald in Brussel, wordt hij officieel benoemd in de Nederlandstalige pastoraal in de dekenij van St-Gillis bij pater Delbeke ; hij wordt er ook aalmoezenier van een tehuis voor blinden aan de Hallepoort. Twee jaar later, vanaf februari 1985, vinden wij Pierre terug op het onthaal in de Linthoutstraat, maar hij blijft zijn werk bij de blinden voortzetten. Nog twee jaar later, in januari 1987, gaat Pierre op rust in Namen, op de boorden van de Maas, waar hij zo graag ging wandelen. In februari 1989 krijgt hij zijn laatste bestemming : "O.L.V.van Antwerpen" in de Pieter van Hobokenstraat, waar hij de eerste jaren nog steeds actief blijft als scouts- en welpenaalmoezenier en veel mensen bezoekt.

Pierre had gans zijn leven door gezondheidsproblemen. In 1983 duikt het woord huidkanker voor het eerst op in zijn leven. Dat en andere kwalen (hart, blaas, nieren, suikerziekte…) brachten hem sinds eind 1992 steeds vaker in het ziekenhuis. Maar hij droeg zijn miserie met humor en een moedige glimlach. "Je souhaite à tous mes confrères âgés le même bonheur de fin de vie comme moi. Et les petits ennuis de santé, on les prend avec" (septembre 2006).

De eucharistieviering zal plaats hebben in de parochiekerk van Sint-Jacob (Lange Nieuwstraat 73) te Antwerpen op zaterdag 17 mei 2008 om 10 uur, gevolgd door de teraardebestelling op onze begraafplaats te Varsenare. Concelebranten brengen albe en stola mee. Koffietafel in de Keizerstraat. Gelieve pater econoom te verwittigen.

Jef Vleugels, prov. secr.

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 959 / 1059890

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Onze overledenen   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License