missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

GOD EN IK:
‘Vaste grond en vleugels’

Nuntiuncula 688 September - Oktober 2014
maandag 17 november 2014 door Webmaster

[marron]Jo HANSSENS, gewezen voorzitter van Pax Christi Vlaanderen, over zijn engagement voor rechtvaardigheid en zijn geloof.[/marron]

Interview

- [bleu marine]Lieve WOUTERS: Wat zegt u aan God? [/bleu marine]

Ik probeer allereerst te luisteren naar God. Hij spreekt me aan in mijn geweten. Daar spreekt Hij me over zijn visioen van vrede en gerechtigheid. Hij leidt me naar wie verdrukt wordt en onder geweld lijdt. Ik bid vaak om vergeving en om Gods genade voor mijn ontrouw en mijn gebrek aan liefde. De Bijbelse psalmen en het Onze Vader hebben een grote plaats in mijn gebed.

- [bleu marine] Is er voldoende ruimte voor de innerlijke mens en voor God? [/bleu marine]

Mijn aandacht gaat sterk uit naar mensen die lijden onder onrecht en geweld. Jezus heeft zich met hen één gemaakt. Zolang ik me niet in mezelf opsluit, hoor ik de roep om vrede en gerechtigheid en blijft mijn innerlijke mens gezond. Soms houd ik echter ook wel eens te weinig tijd over voor stilte. Ik moet dan opletten dat ik niet meegesleurd word door de waan van de dag.

- [bleu marine] Wie is Jezus voor u? [/bleu marine]

Jezus is mijn bezieler en bevrijder. Hij is voor mij de barmhartige liefde en vergeving van God op aarde. Hij ging wie verloren liep weer opzoeken en terugbrengen. Zijn houding was radicaal nieuw en geweldloos, ook ten aanzien van zijn tegenstanders. Hij doorbrak de bestaande schema’s en daarom werd Hij ter dood veroordeeld.

lk geloof dat God Jezus heeft opgewekt uit de dood. Zijn Geest blijft werkzaam in ontelbaar veel mensen over de hele wereld. Híj moedigt me aan om de geweldloze strijd voor vrede en gerechtigheid nooit op te geven. Hij wijst me ook naar zijn hemelse Vader die zuiver licht is en zuivere liefde zonder einde.

- [bleu marine] Wat doet spiritualiteit met een mens? [/bleu marine]

Spiritualiteit geeft me vleugels om te vliegen en tegelijk verschaft een spirituele houding me vaste grond onder de voeten. Daar zit voor mij niets zweverigs in. Spiritualiteit geeft zin en richting aan wat ik doe. Er zijn vele vormen van spiritualiteit. Christelijke spiritualiteit is gebouwd op Jezus en zijn evangelie. Bij Hem vind ik een eigen spirituele wijze van leven: barmhartig en geweldloos, dankbaar en hoopvol, niet in het minst bij tegenslagen en mislukkingen.

- [bleu marine] Kan de hedendaagse mens nog wel in God geloven? [/bleu marine]

Een hedendaagse mens kan volgens mij beter in God geloven dan voorheen. We hebben vandaag meer inzicht in de samenhang van alles. Door wetenschap en techniek zijn er meer mogelijkheden. We beschikken over een grotere vrijheid om te kiezen en een eigen weg te gaan in het leven. Dat komt beter overeen met de gewetensvrijheid en met waarachtig geloof in God die verlangt dat iedere mens rechtop kan leven zonder angst. We kunnen met de middelen die steeds verder worden ontwikkeld ook de lijdende mens beter helpen en bijstaan. God wil enkel vrede en zeker geen oorlog of geweld, zoals sommigen menen.

- [bleu marine] Nederigheid of fierheid? [/bleu marine]

Ik mag nederig en fier zijn tegelijk. Als ik nederig ben, sta ik niet boven de ander, maar ook niet onder de ander. Als ik nederig ben, zie ik iedere mens als gelijkwaardig aan mij. Als ik nederig ben, zal ik ook God niet vergeten als de dragende grond van mijn leven. Tegelijk ben ik fier en dankbaar om wie ik mag zijn en waartoe God mij roept in dit kwetsbare bestaan.

- [bleu marine] Vergeven of vergelden? [/bleu marine]

Vergelden klinkt vaak als: ,,Ik zet het je betaald”. Daarom spreek ik liever van rechtzetten en rechtdoen. Waar mensen in gemeenschap samenleven, is er eerbied nodig en zijn afspraken nodig. Als het fout loopt en men de ander onrecht aandoet, moet dit worden rechtgetrokken, liefst zonder wrok en haat.

Daarenboven is er echter ook de mogelijkheid tot vergeving en verzoening. Gelukkig hebben de stichters van Pax Christi vergeving en verzoening helpen bewerken na de Tweede Wereldoorlog. Daardoor kon in Europa iets nieuws beginnen. Nelson Mandela heeft dat gedaan na zijn jarenlange gevangenschap. Zo is Zuid-Afrika niet vervallen in een nieuwe golf van wraak en geweld.

Zoals de stichters van Pax Christi en Nelson Mandela ben ik me ervan bewust dat vergeving en verzoening bij het mooiste zijn wat er op aarde bestaat.

Overgenomen uit Kerk & Leven
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 212 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License