missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vaticaan - Burkina Faso

Historische dag in het Vaticaan op dinsdag 28 oktober 2014
Historische dagen in Burkina van 30-31 oktober 2014

dinsdag 2 december 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]In haar elektronisch bericht van de maand oktober 2014, heeft La Via Campesina (Wereldbeweging van de Landbouwers die, onder meer, strijdt voor de erkenning van het recht op de voedselsoevereiniteit) een artikel gepubliceerd van Ignacio Ramonet over de mondiale Ontmoeting van Paus Franciscus met talrijke volksbewegingen.

Het artikel begint met deze woorden : “Historische dag in het Vaticaan op deze dinsdag 28 oktober 2014”. Dus, juist vóór de historische dagen van Burkina, op 30 en 31 oktober 2010 (die het ontslag en de vlucht gezien hebben van President Blaise Compaoré). Welnu, daags na deze historische dagen, komt deze toespraak van paus Franciscus werkelijk als profetisch over.

Ziehier dan dit artikel. Ik heb me ermee tevreden gesteld enkele sterke woorden van de Paus te onderstrepen, evenals sommige van de President van Bolivia, Evo Morales, die eveneens uitgenodigd was op deze ontmoeting.[/marron]

Historische dag in het Vaticaan op dinsdag 28 oktober 2014. Want het komt niet dikwijls voor dat de Paus, bij de Heilige Stoel, een mondiale Ontmoeting samenroept van de volksbewegingen waaraan organisaties van uitgestotenen en van gemarginaliseerde personen van de vijf continenten, en van alle etnische en religieuze oorsprongen deelnemen : landbouwers zonder land of die op een onwettelijke wijze eigendommen bezetten, informele stadsarbeiders, opstandige vrouwen, recycleerders… inlandse bevolkingen in strijd… Vele aanwezige leiders worden bedreigd door doodseskaders… Kortom, een Wereldvergadering van de verdoemden van de aarde. Maar verdoemden die strijden en niet berusten.

Het is nog minder frequent dat de Paus zich in eigen persoon tot deze personen richt en hen zegt dat hij wil “[bleu]luisteren naar de stem van de armen[/bleu]” omdat “[bleu]de armen zich niet meer tevreden stellen met het ondergaan van de onrechtvaardigheden, maar strijden tegen hun lot[/bleu]” en dat hij, de Paus “[bleu]hen wil begeleiden in deze strijd[/bleu]”.

Franciscus heeft eveneens gezegd dat “[bleu]de armen niet met gekruiste armen wachten op oplossingen die nooit komen ; nu willen de armen bewerkers zijn van hun levenslot en zelf een oplossing vinden voor hun problemen[/bleu]”, want, zo voegt hij eraan toe, “[bleu]de armen zijn geen beruste wezens, zij weten te protesteren, en in opstand te komen[/bleu]”. En hij heeft gezegd : “[bleu]Ik hoop dat de wind van dit protest een stormwind van hoop wordt.[/bleu]”

Paus Franciscus heeft eveneens bevestigd : “[bleu]De solidariteit is een manier om de geschiedenis te maken.[/bleu]” Dat is de reden waarom hij zich bij de vraag van de armen gevoegd heeft die “grond, een dak en een werk” opeisen. Hij gaf als commentaar : “[bleu]Sommigen zeggen, als ik voor de armen grond, een dak en een werk vraag, dat ‘de Paus een communist’ is ! Zij begrijpen niet dat de solidariteit met de armen de basis zelf is van de Evangelies.[/bleu]”

Paus Franciscus heeft eraan herinnerd dat “de bodemhervorming een morele noodzaak is !” En hij heeft, zonder het te vernoemen, het neoliberalisme ervan beschuldigd aan de oorsprong te liggen van vele hedendaagse ongelukken : “Dat alles gebeurt – zo heeft hij gepreciseerd – als men de mens buiten het centrum van het systeem plaatst en men hem vervangt door de geldkoning.” Hij heeft herhaald dat “[bleu]men de stem moet verheffen[/bleu]”. Hij heeft eraan herinnerd dat “de christenen, wij, beschikken over een programma dat ik als revolutionair zou durven kwalificeren : de zaligsprekingen van de Bergrede vermeld door de heilige Matteüs in zijn Evangelie”.

Een sterke, moedige uiteenzetting die zich in rechte lijn inschrijft in de sociale leer van de Kerk waarnaar paus Franciscus uitdrukkelijk heeft verwezen. Het is al lang geleden dat een Paus een zo sociale, zo “progressieve” toespraak hield over een thema, de armen, dat één van de fundamentele basissen van de christelijke leer vormt.

Deze tussenkomst is des te belangrijker geweest omdat zij werd uitgesproken in het bijzijn van de President van Bolivia, Evo Morales, icoon van de sociale bewegingen en wereldleider van de autochtone volkeren. Een ogenblik later, overigens, nam President Morales, luid toegejuicht, op zijn beurt het woord, vóór hetzelfde auditorium, om uit te leggen, met vele voorbeelden ter ondersteuning, dat “het kapitalisme, dat van alles handel maakt, een beschaving van verkwisting en verspilling heeft geschapen”. Hij heeft de nadruk gelegd op de gedachte dat “ [bleu]men de democratie en de politiek opnieuw moet funderen, want de democratie is de regering van het volk en niet deze van het kapitaal en van de banken[/bleu]”. Hij heeft ook het accent gelegd op “[bleu]het noodzakelijke respect van moeder Aarde[/bleu]” en “[bleu]de onmisbare mobilisatie tegen de privatisering van de openbare diensten[/bleu]”. Hij heeft aan de sociale bewegingen, samengekomen ter gelegenheid van deze Ontmoeting, voorgesteld “[bleu]een groot Verbond van de uitgestotenen te schapen om de collectieve rechten te verdedigen die, volgens hem, de mensenrechten volledig maken[/bleu]”.

Het algemeen gevoelen van de deelnemers aan deze onuitgegeven Ontmoeting is dat deze twee tussenkomsten van Paus Franciscus en van President Evo Morales bevestigen enerzijds, de nieuwe internationale dimensie van de Boliviaanse President, en, anderzijds, de nieuwe historische rol van Paus Franciscus die zich meer en meer lijkt te bevestigen als de woordvoerder van de armen van Latijns Amerika en van al de uitgestotenen van de wereld.

  Door Ignacio Ramonet

Overgedragen en gecommentarieerd in Koudougou, op 28/11/2014
Maurice Oudet
President van de SEDELAN


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 506 / 1125276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Burkina Faso   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License