missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
BURUNDI

Er is niet alleen de politiek

Band 4/4 - 2014
dinsdag 30 december 2014 door W. Trypsteen, M.Afr.

[marron]Op de vooravond van de verkiezingen van 2015 zijn de ogen gericht op dit land met duizend en één heuvels. Vanuit het buitenland lijkt het wel dat het alleen maar de politiek is, die de inwoners bezig houdt. De media berichten over de heropleving van de sociale spanningen door de vergrendeling van de politieke ruimte. Verschillende bendes ongecontroleerde jongeren plegen gewelddaden. De huidige president zou op een derde mandaat aansturen. Allerlei bedreigingen wegen zwaar op de democratie. Maar het dagelijks leven van de burgers heeft nog andere facetten. [/marron]

[marron]Mijnheer Fréderic Bizindavyi, leider van de antenne AGAKURA, (jeugd voorzienigheid) te Rwesero, schetst ons een beeld van het alledaagse leven.[/marron]

[marron]Hij beschrijft de acties van de bevolking, haar problemen, en haar hoop (augustus 2014) Agakura wil in samenwerking met KBA, het leven van de jonge landbouwkoppels veranderen. Op de hoeveschool krijgen de koppels vormingen over agro-ecologische landbouw en over het maken van bakstenen met geperste aarde voor de opbouw van woningen in semi duurzame materialen.[/marron]

DE PROBLEMATIEK VAN DE TEWERKSTELLING

[bleu]Op zoek naar werk trekken vooral jongeren van het platteland nar de provinciesteden of naar de hoofdstad.[/bleu] In de steden is de werkeloosheid echter groot. Het aantal jongeren tussen 18 en 24 jaar ligt driemaal hoger dan hen, die meer dan 25 jaar oud zijn. Onder hen zijn er laureaten van de middelbare scholen en van de universiteiten. Steeds meer en meer van deze jongeren verzinken in de misdaad om te overleven.

Er bestaat geen globale visie over deze problematiek van werkgelegenheid. Volgens de GSLPII (Strategisch kader van groei en de strijd tegen de armoede Tweede Generatie), wordt de huidige situatie gekenmerkt door de afwezigheid van een nationaal beleid over de werkgelegenheid en een slechte kennis van de arbeidsmarkt.

Er is een probleem in het beleid wat kansen wat de arbeidsmarkt betreft. De opleiding is niet aangepast aan de huidige tewerkstelling. De ondersteuning voor zelfstandigen is onvoldoende. Veelbelovende niches voor werkgelegenheid zijn schaars en banen zijn onzeker.

DE FAMILIALE LANDBOUW IN GEVAAR

Landbouwgrond vervangen door Bakstenen
  [bleu]De landbouw draagt op een aanzienlijke wijze bij tot de nationale rijkdom.[/bleu] Maar de landbouwopbrengst laat echter aan de meerderheid van de bevolking niet toe om genoeg te verdienen om aan de basisbehoeften te voldoen. Zowel op het platteland als in de stedelijke gebieden, is de armoede een steeds weerkerend verschijnsel. Bedelarij wordt er sterk.

Door de groeiende stadcentra blijven de landbouwterreinen verder afnemen en dit en koste van de familiale landbouw. Boeren worden verplicht hun gronden af te staan aan rijken, die er andere infrastructuren aanleggen en huizen bouwen. Zo worden rond de stad Bujumbura de wijken, Carama, Kibenga, Kajaga, Buterere. Kiyange en Maramvya, die eerder door rijstplanters waren gebruikt, overgedragen aan rijken. Elders valt de uitbreiding van nieuwe stadswijken op. Dat is het geval in Ngozi met de Nyabisindu, Rutegama, Shantanya en Zege, die vroeger dienden voor de teelt van voedingsgewassen, (bananen, maïs, erwten, zoete aardappelen, maniok, enz.)

Sinds twee jaar verleent de regering een subsidie voor chemische meststoffen aan gezinnen. Propaganda wordt hiervoor gemaakt via de media. Op basis van ervaringen met de bodemdegradatie door onwetendheid over de dosering van de chemische meststoffen op het land, sensibiliseren sommige NGO’s de bevolking, over het belang van de organische meststoffen voor het vruchtbaar maken van gronden.

EN NOG MEER GELD...

[bleu]Er bestaat bijna geen gratis openbare dienst meer.[/bleu] Voor alles moet betaald worden, zelfs voor het verkrijgen van een afspraak. Geld en veel geld hebben is dan ook een obsessie geworden voor vele functionarissen, van de kleinste tot de grootste. Handelaars en werknemers bepalen in de stad bepalen hun prijzen op basis van het gezicht van de klant! De vele boeren daarentegen lijken de waarde van het geld niet in te schatten. Ze werken hard en verkopen hun oogsten voor prijzen die niet in verhouding zijn tot de tarieven van de afgewerkte artikelen.

TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN

[bleu]Burundi beschikt over een nationaal beleid voor gezondheid[/bleu] (2005-2015) en over een Nationaal Ontwikkelingsplan van de tweede generatie voor de periode van 2011 tot 2015. In het kader van de uitvoering ervan werden een reeks hervormingen aangenomen en uitgevoerd, waaronder de decentralisatie van het gezondheidssysteem met het oprichten van Gezondheidsdistricten, de financiering gebaseerd op de prestatie en sinds mei 2012 het invoeren van de kaart voor ziektebijstand. Burundi voerde sinds april 2011 een beleid gekenmerkt door sociale bescherming, waarin wordt gepleit voor gezondheidsmutualiteiten als strategie voor een duurzame algemene ziektekostenverzekering. Het invoeren van de CAM komt hier dus ongelegen. Maar bij het instellen van de nationale commissie voor sociale zekerheid in april 2013, heeft de president in zijn toespraak, de ontwikkeling van de gemeenschappelijke mutualiteiten voor de gezondheid aangemoedigd en heeft hij aan de mensen van de administratie gevraagd zich hierbij aan te sluiten om zo het percentage van de aangeslotenen op te voeren.

GRATIS BASISONDERWIJS

[bleu]Er is tenminste één lagere school gebouwd op elke heuvel om alle kinderen op te vangen.[/bleu] De scholing van de kinderen is formeel gratis. Ouders moeten echter de kosten betalen voor de bouw van de lokalen, de gezondheidszorg en de kleding van hun kinderen. Twee jaar geleden werd een hervorming aangenomen die toegang verleende tot de middelbare school (van het 7de jaar tot het 9de). Daardoor zal het examen dat vroeger gegeven werd aan de kinderen van het 6de jaar van de lagere school nu plaats vinden in het 9de jaar om de laureaten toe te laten in de middelbare school. Het onderwijs verliest meer en meer aan kwaliteit. Met de toetreding van Burundi tot de Est African Community zijn de leerlingen van het lager onderwijs niet meer in staat om de materie te assimileren door de invoering van verschillende talen (het Swahili en het Engels) in het vormingsprogramma.

DE ROL VAN HET PLANETAIRE DORP

[bleu]De openheid van de wereld door de televisie en internetbeelden brengt niet alleen maar goede manieren bij de jongens en meisjes.[/bleu] Delinquentie en losbandige praktijken verontrusten de ouders. Meer en meer jonge mensen ontvluchten hun families en verkiezen op straat rond te dolen en in de kroegen te gaan drinken. Anderen komen samen in cinemazalen en in nachtkroegen. In sommige gemeenten worden ook gevallen van seksuele geweldpleging gemeld. De politie tracht deze soms complexe situatie de kop in te drukken.

In deze context spelen de NGO’s een waardevolle rol. Zij begeleiden en informeren vrouwen en jonge meisjes, die slachtoffer waren om de risico’s van besmetting door seksuele overdraagbare ziekten en ongewenste zwangerschappen te voorkomen. De regering heeft ook maatregelen genomen om ouders te steunen bij de opvoeding van hun adolescenten; meer bepaald door aan jongeren onder de 18 jaar te verbieden alleen naar die kroegen te gaan. Ze moeten vergezeld zijn door hun ouders.

ELEKTRICITEIT : EEN GROTE UITDAGING

[bleu]Burundi beschikt over weinig koelkamers[/bleu] voor het opslaan en over weinig eenheden voor de verwerking van de landbouwproducten. Dit maakt dat er een aanzienlijk verlies is van verse, gemakkelijk bederfbare producten, zoals tomaten, vruchten, groenten, vis enz. Recent zagen enkele installaties het licht om deze verliezen te vermijden. Maar de aanhoudende distributie van elektriciteit verzekeren, blijft een grote uitdaging.

DE PROLIFERATIE VAN KERKEN

Tegenwoordig ontstaan vele kerken en sekten. Vooral dan protestantse reveilkerken. Maar deze kerken zijn vaak intern verdeeld.

AANMOEDIGENDE INITIATIEVEN EN MAATREGELEN

  • [bleu]Een nationale kommissie Grond en Andere Goederen[/bleu] (CNTB) werd opgericht om een antwoord te geven op eigendomsgeschillen tussen de gerepatrieerden en de residenten, die gronden en andere goederen hebben geplunderd van de weduwen en de wezen, slachtoffers van de massale moordpartijen, die niet opgeklaard werden na de onafhankelijkheid van Burundi.
  • [bleu]Een nationale kommissie van de rechten van de mens[/bleu] werd opgericht om de regering te steunen bij de verzorging en de oplossing van de conflicten, die verband houden met het respect voor de mensenrechten. Fr. [bleu] Emmanuel Ntakarutimana [/bleu] is voorzitter van de Nationale kommissie van de rechten van de mens.

POLITIEKE BROOSHEID

[bleu]Op het sociale en politieke vlak wordt na meer dan 12 jaar gewelddadige conflicten, de sociale vrede in de heuvels van Burundi steviger.[/bleu] Toch blijft de politieke veiligheidssituatie broos omdat de meerderheid van de politieke oppositiepartijen zich terugtrok uit het verkiezingsproces van 2010. Zo komt het dat de macht grotendeels ligt bij de partij van de president. Vandaag maakt het land zich gereed voor de verkiezingen van 2015. Sommige oppositiepartijen hebben zich opgesplitst in twee vleugels, waarvan één zich verbind aan de regerende partij. Dat is het geval voor de partijen FNL, UPD, FRODEBU, en meer recent ook de UPRONA (de vroegere eenheidspartij). Sommige teksten en wetgeving over de verkiezingen werden al aangenomen door het parlement of worden geanalyseerd door de bevoegde instanties.

Uit ‘Karibu’ nr. 155
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 390 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Burundi   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License